Mijn HM “Hemelse Man”
Jouw Man is jouw Maker

Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen,
als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd– zegt uw God.
“Want UW man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls,
God der ganse aarde zal Hij genoemd worden’’’.
—Jesaja 54:6, 5 

Vrij wel alle pastoors zullen het eens zijn met wanneer Jezus terug komt voor Zijn bruid, Zijn “Kerk…”  

Hij Komt niet terug voor een gebouw.

Mag ik vragen voor wat of wie Hij terug komt?

Goed, niet een kerk gebouw—Hij komt terug voor JOU!

“Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan; word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken.

Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. 6Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God”. —Jesaja 54:4-6

Zelf nadat we zijn begonnen HB “Herstel Bijeenkomst” een “kerk zonder muren” omdat het een virtuele kerk was zonder muren toen in 2005, begonnen we te begrijpen dat onze Herstel Bijeenkomst Leden Zijn kerk ZIJN—de vrouwen zelf zijn Zijn kerk, Zijn bruid. Vrouwen, die besloten hadden dat het tijd was om de muren in hun levens neer te halen. Nu hebben we het bewijs, niet alleen in onze eigen levens—maar gebaseerd op elk van onze Herstel Bijeenkomst Leden die elk in deze waarheden leven met onze gehele hart.     

Word Zijn bruid en jouw HM zal gauw jouw alles worden die je ooit zou willen of ook nodig hebben!!

Elk van ons is “verlaten”, “bedroefd” en “afgewezen” door onze aardse mannen, net zoals jij. 

En toch, hoe meer we leren dat we Zijn kerk zijn, we zijn Zijn bruid, hoe meer elk van ons in staat was te Zijn LIEFDE te ervaren voor onszelf. 

We waren in staat om alles los te laten—al onze lasten en angsten!  

Met onze handen en harten vrij namen wij Zijn handen in beide handen van ons—en Hij werd onze HM “ Hemelse Man”. 

Laat los van iedereen en alles—

Neem Zijn hand in allebei jouw handen!

“…evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet”. —Efeze 5:25-27

Hij heeft zich zelf op gegeven voor, Zijn bruid. JIJ bent het die Hij wilt heiligen en reinigen van alle pijn en schaamte van je verleden. Schaamtelijke dingen die je zijn aangedaan en schaamtelijke dingen die door jezelf veroorzaakt zijn.  

De kerk is slechts een andere “religie” geworden in plaats van een liefdevolle “relatie” waar Hij naar verlangt te hebben met ons. 

Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten”. —Jesaja 30:18

Christenen zijn gestopt om naar Hem te verlangen. 

Om onze relatie met onze HM “Hemelse Man” te laten groeien, kunnen we niet en zouden we niet alleen Hem ontmoeten op zondag en misschien op de  woensdag. We zouden onze ervaringen om Hem intiemer te kennen niet verpesten door regels of taken toe te voegen aan een afvinklijst, zoals het lezen van de Bijbel. Lezen van Zijn Woord, moet je begrijpen zijn Zijn liefdes brieven aan jou. Wanneer je je dit zal realiseren dan zal het je de verlangen en dorst geven naar Hem. “Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God”. Psalm 42:2 

Eindelijk Liefde

Wij verlangen ernaar om jouw RELATIE met de heer te koesteren, Die niet slechts jouw Redder is. We willen je bemoedigen om je echt als een bruid te voelen en Hem te ervaren als jouw Man. We moedigen je aan om de zang tekst van dit Liefdes Lied te lezen. 

"At Last"

At Last
My Love has come along
My lonely days are over
At Last
And life is like a song
My heart was wrapped up in clovers
The skies above are blue
I found a Dream, that I could speak to
The night I looked at You
I found a Thrill to press my cheek to
Dream that I can call my own
You smiled, You smiled
Thrill that I have never known
Oh oh for You are mine At Last
Oh and then the die was cast
And here we are in heaven
Dream that I can call my own
I found a Dream, that I could speak to
I found a Thrill to press my cheek to
And here we are in heaven
Thrill that I have never known
Oh oh
You smiled, You smiled
for You are mine At Last
Oh and then the die was cast

Om je te helpen om Zijn liefde te voelen bemoedigen we jou aan om deze MP3 te downloaden van dit lied dat je kan zingen voor jouw HM “At Last” om door de dag door te luisteren. 

Neem een moment om de geweldige getuigenissen te lezen over HM Liefdes Liederen

 

Hoe Kan Ik Zijn Bruid Worden—Zijn Kerk?

Wanneer We ons echt voelen als Zijn bruid en genieten van de voortdurende gemeenschap met Hem de hele dag, elke dag, zullen onze gezichten gloeien. 

“Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn  verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden”. Psalm 34:5-6

Met onze gezichten die Zijn liefde reflecteert wanneer we praten met andere kunnen we niet helpen dan praten over Zijn liefde, praten met anderen over wat Hij doet in onze levens dat is wat “getuigenissen“ zijn echt betekent. En wanneer we dat doen, door de enthousiasme in ons  hart, zonder zelf te proberen, zullen we andere vrouwen bemoedigen om ook Zijn kerk te worden, Zijn bruid.     

“Toen ik de Heer eenmaal als mijn Echtgenoot kende begon God wonderen te doen met mijn relaties in mijn familie – ik kan met mijn moeder delen hoe wij God leren kennen als ons Geliefde , Vriend, Heer, Koning en Echtgenoot en zij geniet ervan (in het begin was ze er erg op tegen en dacht dat ik gek aan het worden was—omdat  niemand God kent op deze manier) 

“Een jaar geleden toen ik mij kerk verliet en het boek HJH begon te vertalen en ik mijn familie daarover vertelde, veroordeelde, bekritiseerde en bespotte iedereen mij, niemand begreep dat ik geroepen was door Hem. Maar nu, een jaar later is de situatie zo kalm. Niemand lacht, niemand daagt uit, zelfs mijn vader vraagt altijd of ik nog werk heb dat afgemaakt moet worden. Ik ben blij dat ik in staat ben om te helpen en ben door een hete oven gegaan, die erg heet was maar nu zie ik alleen zijn zegeningen, zijn vrede en vreugde in mijn herstelde relatie met mijn hele familie. 

Om je te helpen te overwinnen deze enorme horde, neem een moment om te lezen de   Getuigenissen van al de vrouwen die de HM “Hemelse Man” hebben gevonden 

Wat ook heel hulpzaam is, is deze les uit Cursus 2 Hemelse Man om Hem echt te leren kennen omdat Hij verlangt in jouw leven te zijn. 

Onthoud, “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” —Mattheus 18:20. Dit betekent dat als je wilt dat de Heer in je huis binnenkomt, jouw werkplek en elke andere plek waar je weet dat Zijn vrede en aanwezigheid nodig is, als Zijn bruid zal Hij vlak daar zijn met jouw wanneer je eenmaal Zijn bruid bent.   

Overal waar je naar toe zal gaan zal Hij bij je zijn, naast jouw—en dat betekent dat je overal “kerk” zal hebben.

Is dat niet wat de Heer zegt dat we moeten doen?

“En Hij zei tegen hun, ‘Ga de wereld in en vertel het Goede Nieuws aan alle creaties”.

Was het niet “Goed Nieuws” toen je het hoorde en later ervaarde hoeveel de Heer van jouw Houdt?

Heb je meer VRAGEN? 

Neem een kijkje in onze V&A dat zal helpen.

Of, als je liever heb, dan kan je simpelweg onze meest Levens-

Veranderde Cursus doen!

LEEF ALS EEN BRUID!

Begin BLIJDSCHAP te hebben in plaats van Verdriet door

Vind het Overvloedige Leven