Getuigenissen over Tiende

★★★★★

Klik hier

Tiende

 

Tiende

Waar we investeren

 

Voor dat je in paniek raakt, je af vragend waarom jouw Herstel Reis en de principes NIET voor je werken— willen we je eraan herinneren aan die ene SLEUTEL BELOFTEN—tiende  dat de Nauwe Poort voor je zal openen dat naar het leven leid en zal voorkomen dat de vijand nog iets van jou zal Stelen!

Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden”. Matheus 7:13-14

Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 11Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen”. Maleachi 3:10-11 

Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de  vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal ter wille van u de kaalvreter  bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronde richt, en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt  de HEERE van de legermachten”. Maleachi 3:10-11 HSV

Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens,’ moedigt de Here van de hemelse legers aan, ‘dan zult u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. 11U zult overvloedige oogsten krijgen, want Ik zal uw gewassen beschermen tegen insecten en ziekten. Aan de wijnstok zullen volle druiventrossen hangen”. Maleachi 3:10-11 HTB

De keuze is aan jou:

Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht”, Deuteronomium 30:19

In plaats van een verzekeringspolis geeft God ons een verzekeringspolis die is ontworpen om ons te beschermen tegen de verslinder. Onthoud hem? Het is de vijand waar Joh 10:10 over spreekt die een dief wordt genoemd:

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

De dief gebruik mensen, zoals de AV, familie, en vrienden om leugens in te fluisteren, en maakt ook gebruik van schulden en overspel om jou en iedereen die verbonden is met of overspel pleegt te verminderen. 

De ENIGE bescherming die elk van ons kan krijgen waar we je aan herinneren aan het eind van elke maand is: 

“Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 11Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen. 12En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Here der heerscharen”. Maleachi 3:10-12

Vele van jullie worden gevoed door RMI, door onze dagelijkse Bemoediger, andere nieuwsbrieven, en vooral onze lessen en/of onze gratis Boeken. Hoe geweldig dit is, het is ook gevaarlijk als je faalt om je gehele tiende te brengen naar je voorraadschuur omdat het de achterdeur opent voor de vernietiger om te komen vernietigen en van je te stelen. 

Wanneer we een vrouw zien die alles goed lijkt te doen, maar ze blijft voortdurend problemen hebben, zoeken we altijd of ze haar tiende naar haar nieuwe voorraadhuis heeft gebracht.  

Met hetzelfde principe omgekeerd, als we vrouwen zien die zo snel bewegen dat het menselijkerwijs onmogelijk lijkt — zoals de meerderheid van de vrouwen die de Lof Rapporten indienen die je in onze blog aanmoedigen—deze vrouwen wanneer we onderzoeken, vinden we dat ze altijd tienden geven aan hun nieuwe voorraadschuur en die hun Herstelde Huwelijk Getuigenissen indienen die in onze serie Boeken Volgens het Woord van hun Getuigenissen.   

Waar We Investeren

** RMI heeft je geld NIET nodig. We vragen nooit om geld, nooit niet. De reden dat we het jou leren en jou eraan herinneren is voor JOUW voordeel, niet die van ons. Omdat Hij trouw in alles voorziet wat we nodig hebben omdat als een ministrie, geven we tiende en offers aan andere minitries en  missionarissen!

We geloven niet alleen deze principe maar God heeft dit bewezen aan RMI en elke van ons individueel keer op keer"Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus”. Filippenzen 4:19  

Dus nogmaals, om elk van jullie te beschermen, op de laatste paar dagen van elke maand, linken we naar deze pagina in de hoop om je te bemoedigen om je angst te overwinnen en tiende te geven.

Wat opwindend is, is dat Hij ons ertoe heeft gebracht een nieuw web gebaseerd donatie systeem te gaan gebruiken waarmee u uw donaties kunt bijhouden. Schrijf je Nu in.

Donor Materialen non-profit voor eenvoudige online donaties, donor management, en is web gebaseerd ontworpen voor een non-profit CRM. 

Met andere woorden, Donor gereedschappen helpen je om jouw donaties bij te houden en staat je toe om je informatie te updaten. Dan aan het einde van het jaar kan je MAKKELIJK je belasting document krijgen.

LET OP: vanwege de ongebreidelde fraude in onze wereld van vandaag hebben we God om wijsheid gevraagd en Hij leidde ons naar de gemakkelijkste en beste manier om een donatie te geven (uw tiende of uw offer) door naar en via de veiligheid van deze website te komen https://restoreministriesinternational.com/ Geef dus alleen tienden op deze  gelinkt vanaf een van onze vele sites zodat u er zeker van bent dat het ons, RMI, bereikt. En om te bevestigen dat we het hebben ontvangen, hebt u ook toegang door naar uw Donortools te gaan. 

Neem een stap in geloof en CLAIM deze beloften:

“Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende
—maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet,
zal u wedergemeten worden”. —
Lucas 6:38
 

Hij verlangt ernaar om de Afvreter te bestraffen voor jou—simpelweg KLIK HIER om tiende te geven aan je Voorraadkamer!! 

★★★★★ Getuigenissen over Tiende 

“Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten”. Jesaja 30:18