Want uit de overvloed des
harten spreekt de mond.”
—Matteus 12:34

Zoveel vrouwen, mannen en vooral degenen die het hoofd van hun huishouden zijn, vallen in wat ik beschrijf als de “Armoede Mentaliteit”. Grote gezinnen hebben er last van. De Armoede Mentaliteit is eigenlijk wanneer de uitdrukking: "Ik kan het niet betalen" iemands vocabulaire overneemt en al snel hun hart binnendringt.

Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.” (Matt. 12:34).

Het is zo gemakkelijk om in deze denkwijze en mentale bolwerk te vallen, vooral wanneer je de rekeningen betaalt en de financiën begint over te nemen, of nu probeert te "rondkomen" met één inkomen in plaats van twee. Het kan je raken als je kijkt naar wat je scheidingspapieren zeggen dat je gaat krijgen of wat je moet betalen, of zoals ik, wanneer je de schuld van je familie optelt in de hoop je leningen te consolideren die je niet hebt aangevraagd, maar verantwoordelijk voor bent om ze te betalen.

Toch is dit een valstrik van de vijand omdat het in strijd is met de Bijbel en met wie onze Vader is. Ik probeer hier niet "spiritueel raar" te zijn en ons aan te moedigen om allemaal uit te gaan en te kopen wat we willen, want onze spirituele "Suiker Oom" zal ervoor betalen! Maar laten we niet zijn zoals de wereld, en ons zorgen maken over hoe we het financieel zullen redden, wanneer de Bijbel belooft dat Hij voor al onze behoeften zal zorgen, niet slechts enkele van onze behoeften!

 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.”(Filippenzen 4:19).

Als we God kunnen geloven voor onze redding, waarom zouden we God dan niet geloven voor onze financiële behoeften, wensen en voor de zegeningen die Hij ons graag wil geven?

Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.” (Jesaja 30:18).

God zegt dat het zonder geloof onmogelijk is om Hem te behagen (Hebreeën 11:6). Dus als we tegen iedereen blijven zeggen: "We kunnen het niet betalen" of "Ik weet niet hoe we het gaan redden", is het als een klap in het gezicht van onze Hemelse Vader!

Hoe zou je je voelen als jouw zoon of dochter rond zou gaan vertellen aan vrienden of naar school zou gaan en iedereen zou vertellen dat ze niet wisten of ze de volgende week zouden kunnen lunchen? Of zeggen dat je het je niet kon veroorloven om de schoenen te kopen die ze nodig hadden? Hoe zou je je voelen als ze zich zo zouden schamen? En wat zouden mensen van je denken, als je natuurlijk voor je eigen kind zou kunnen zorgen?

Het is op hetzelfde als je je Hemelse Vader en/of Echtgenoot te schande maakt. Wanneer je Hem beschaamt door mensen te vertellen dat hoewel je een kind van God bent (dat je aan iedereen belijdt) of de bruid van de Heer der Heerscharen, Hij niet in staat is of niet bereid is om te voorzien in wat je nodig hebt; dat je nauwelijks kunt rondkomen  en je weet niet waar je genoeg geld zult krijgen. Dit moet een pijnlijke klap in het gezicht zijn van Degene die je belijdt lief te hebben en te vertrouwen.

En misschien vertel je het niet iedereen, je houdt het voor jezelf, maar je uiterlijk schreeuwt het naar iedereen! Je kleding is oud omdat je al jaren geen nieuwe kleding hebt gekocht. Je laat de uitgroei in je haar groeien, of laat je haar niet vaak genoeg knippen. Je auto staat vol met afval en de buitenkant is vies. Je laat je uiterlijk gaan, omdat je tegen jezelf hebt gezegd dat je niet genoeg geld hebt voor schoenen voor je kinderen. Jij bent het beeld van armoede, als je een Hemelse Vader en/of Echtgenoot hebt die alles heeft wat je nodig hebt en wil voorzien als je Hem maar zou vertrouwen!

Je moet zorgen voor wat je hebt (inclusief uw uiterlijk): uw huis, uw gazon, uw auto (binnen en buiten) en uw kinderen. En als je iets nodig hebt, of zelfs iets wilt, vraag het dan gewoon aan God de Vader of je hemelse Echtgenoot. Hij wacht gewoon op jou om het te vragen! Hij wil je zegenen met goede dingen, zolang je maar zorgt voor wat Hij je geeft en Hij vraagt je alleen om Hem alle lof te geven, door anderen te vertellen hoe geweldig Hij is! Als je dat doet, zul je binnenkort mensen vinden waarvan je weet dat ze ook zo'n relatie met Hem willen! Maar de meeste christenen vergeten wie het was die hen de zegen gaf, omdat ze zich concentreren op het verdienen van geld in plaats van God alleen maar toe te staan te doen wat Hij zei dat Hij zou doen!

Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen gezworen heeft – zoals dit heden het geval is.” ( Deuteronomium 8: 17-18).

Als iemand denkt dat hij arm is, zal zijn gelaat, uiterlijk en wat hij zegt armoede weerspiegelen. Maar als een persoon gelooft dat hij rijk is (volgens Zijn rijkdom in Christus Jezus), dan zal hun gelaat, uiterlijk en alles wat ze zeggen rijkdom uitstralen!

Mijn ex-man raakte zo geïrriteerd omdat ik altijd tegen iedereen zei dat we 'rijk' waren! Het begon allemaal jaren geleden toen ik een heel lange zwarte man zag die pecannoten probeerde te verkopen in een fastfood-hamburgerrestaurant, zodat hij iets te eten kon kopen. Toen ze aan de balie zeiden, dat ze niet geïnteresseerd waren, ging ik naar de balie en vroeg ik of ik een maaltijd voor hem kon kopen. Hij zei: "Nee, dat is oké" nadat hij naar me had gekeken en naar de vloer keek. Dus uit mijn mond komt: "Wel, mijn man is erg rijk en hij zou willen dat ik iets te eten voor je koop." Dus ik betaalde ervoor en ging zitten. (Zeggen dat we rijk waren, was geen leugen; in vergelijking met wat deze man had— waren we erg rijk!)

Toen de man zijn dienblad met eten kreeg, liep hij naar me toe en vroeg of hij bij mij mocht komen zitten. Ik kon ruiken dat hij naar alcohol en urine stonk, maar ik zei: "Doe het alsjeblieft." Zonder op te kijken vroeg hij me: 'Waarom deed je dat? Waarom heb je dit eten voor me gekocht?" Ik vertelde hem dat God me daarheen had gestuurd omdat hij honger had, en God wilde gewoon dat hij wist dat Hij van hem hield. Ik zei dat ik die avond op weg was naar de kerk voor een opwekking, en echt geen honger had, maar het gevoel had dat ik binnen moest komen om iets te eten te halen. En toen ik hem zag, wist ik waarom ik was gekomen.

De man vroeg me naar de opwekking en zei dat hij met mij naar de kerk zou gaan. Ik zei dat er geen verplichtingen waren en dat hij niet hoefde te gaan. Maar hij zei dat als ik hem wilde meenemen, hij zou komen.

Omdat ik te laat was, wist ik dat er geen parkeergelegenheid zou zijn (slechts een paar straten verderop), maar toen ik daar aankwam, zag ik een plek recht voor de deur. Toen ik binnenkwam met deze zwaar bevuilde zwarte man, zou je denken dat ik met een koning was binnengekomen! De bodes kwamen naar hem toe en verwelkomden hem koninklijk en vonden een zitplaats voor "hem" aan de voorkant. En raad eens? Deze man was de eerste persoon die naar het altaar rende en die nacht huilde om Jezus aan te nemen!! Ik, aan de andere kant, werd "berispt door de hoofdbodes" voor mijn dwaasheid en het gevaar waarin ik mezelf had gebracht.

Ook mijn man en kinderen hebben me laten beloven dat ik dat nooit meer zou doen. Toch ben ik God dankbaar dat Hij mij waardig vond om te helpen de ziel van die man te redden en Hem te helpen vrede te vinden.

Onze financiën en rijkdom zijn niet zodat we rijkdommen op aarde kunnen verzamelen, maar zodat we door God kunnen worden gebruikt (op grote en kleine manieren) om Zijn koninkrijk vooruit te helpen. Maar tenzij je trouw bent in kleine dingen, vooral in je gebrek (op dit moment), dan zul je nooit de rijkdom ontvangen die Hij je wil toevertrouwen!

Nu kwam ook hij, die het ene talent ontvangen had, en zeide: Heer, ik wist van u, dat gij een hard mens zijt, die maait, waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar gij niet hebt uitgestrooid.

En ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de grond verborgen; hier hebt gij het uwe. En zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid?

Dan hadt gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem dan het talent af en geeft het aan hem, die de tien talenten heeft. 29Want aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden.” (Mattheüs 25:24-29). 

Sinds mijn scheiding heb ik nooit meer geld op zak gehad of meer financiële zegeningen om voor Zijn koninkrijk op grote en kleine manieren te gebruiken! God zag mijn hart (door mijn acties en wat ik zei) toen ik deze keer werd geconfronteerd met financiële ondergang en Hij blijft me belonen volgens mijn geloof in Hem!

Zelfs nadat de echtscheiding  papieren waren ondertekend en ik al onze schulden had betaald (en meer dan waar mijn man om had gevraagd), benaderde mijn ex-man me voor “een lening”. Ik zei hem dat hij alles kon nemen wat hij wilde, en dat het geen lening was, maar een geschenk. Ik zei hem me een paar minuten de tijd te geven om mijn chequeboek in evenwicht te brengen, zodat hij (niet ik) kon zien wat ik beschikbaar had en zei hem alles te nemen als hij dat wilde. Ik vertelde hem dat hij, meer dan ik wist,  wat ik nodig had om de rekeningen te betalen (aangezien hij ze al jaren had betaald).

Toen ik later in het chequeboek keek, schrok ik, want hij vroeg om tweederde van wat ik op onze rekeningen had staan (omdat hij er niet meer bij kon; had hij me naar de bank gebracht om zichzelf er van af te halen, ik zou hem niet hebben gevraagd ervan af te stappen). Ik schreef snel de cheque uit en gaf het aan hem. Hij zei gewoon: "Bedankt."

Gelukkig keren onze zegeningen niet naar ons terug van onze echtgenoten of ex-echtgenoten — ze komen van de Heer! Dames, bijna onmiddellijk zegende God me boven mijn stoutste dromen!!!! Binnen een paar minuten na vertrek belde mijn ex-man me op en vertelde me dat ik al onze aanwezige vlieg air-miles mocht hebben die hij had verzameld, waardoor ik voor het eerst kon reizen.

Toen onze op dat aanwezige vlieg air-miles waren besproken direct nadat de scheiding voor het eerst was ingediend, vroeg de Heer me om te vragen of ik "slechts één reis" kon maken, wat hem ertoe kan hebben gebracht ze aan mij te geven nadat ik hem genereus het geld had gegeven dat hij nodig had. Het verbazingwekkende is dat mijn ex-man me vertelde dat hij vermoedde dat we ongeveer twee en een halve reis verdiende vlieg mijlen hadden. Maar omdat ik zo enthousiast was geweest door de papieren te ondertekenen en al zijn andere eisen, zei hij dat ik ze allemaal mocht hebben.

Dus direct na de "lening" die ik hem als "geschenk" gaf (vergeet niet dat ik hem vertelde dat hij me nooit terug hoefde te betalen), en nadat hij ze me had aangeboden, controleerde hij hoeveel mijlen ik zou gebruiken voor elke binnenlandse reis. We waren allebei helemaal in shock toen ik vijf reizen op de ene kaart had en twee op een andere —7 reizen zouden me niets kosten!!! Ik voelde dat mijn ex echt worstelde en kilometers terug wilde vragen, maar vanwege Gods perfecte timing en Hij die mijn geloof in Hem wilde zegenen, vroeg mijn ex-man nooit, en ik hield me stil!

“Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.” (Spreuken 17:28).

Twee jaar lang heb ik die kilometers gebruikt om mensen te kunnen bezoeken zoals Hij me dat aanspoorde, dankzij de goedertierenheid van de Heer, mijn nieuwe Echtgenoot, die me wilde zegenen omdat ik gewoon op Hem vertrouwde!

And in case you are wondering why I didn’t offer the flying miles back to my ex when I heard him struggling, it was because the full principle, as I mentioned, is to give more when asked and he never asked!

En voor het geval je je afvraagt waarom ik de vliegmijlen niet aan mijn ex heb aangeboden toen ik hem hoorde worstelen, het was omdat het volledige principe, zoals ik al zei, is om meer te geven wanneer hem wordt gevraagd en hij heeft het nooit gevraagd!

**Dit is een reden waarom jij (en zelfs ik) veel minder hebben dan we zouden hebben als we het gewoon zouden vragen en, hoe we er geen misbruik van zouden maken, we wachtten tot ons werd gevraagd voordat we het aanboden.

Aangezien ik nog maar een beperkt aantal pagina's over heb in dit boek, zul je mijn aankomende boek Loskomen van De Armoede Mentaliteit moeten lezen voor alle principes en getuigenissen die ik van anderen heb verzameld toen ik mijn verhaal met hen deelde. Maar laat me je in ieder geval vertellen dat gewoon 'vragen' zo'n openbaring voor me was, wat vlak voor mijn scheiding gebeurde.

Slechts enkele maanden voordat ik wist dat mijn scheiding op het punt stond van me te scheiden, zag ik tijdens het kijken naar een televisieprogramma een prachtige wasmachine en droger met voorlader, en ik vertelde mijn man erover. Toen zei Hij: "Waarom vraag je het mij niet gewoon?" Ik zei: "Ok, ik vraag het !!" en meteen begon mijn oude wasmachine lawaai te maken! Ik raakte zo opgewonden en vertelde mijn man dat het betekende dat ik gezegend zou worden door Hem die mij degene zou geven die ik op televisie had gezien. Zijn commentaar was: "Het betekent gewoon dat we een stomme reparateur nodig hebben!"

Slechts enkele maanden na mijn scheiding kreeg ik een prachtige voorlader wasmachine en droger, in het zwart, wat een droom voor mij was!! En elke keer als ik ze zie, denk ik aan Zijn liefde en goedheid voor mij - die is doorgegeven aan de volgende generatie! Kort nadat mijn zoon getrouwd was, zegende ik hem hiermee (vanwege zijn groeiende gezin) en zie hoe mijn schoondochter de Heer ook dankt elke keer dat ze een wasgoed erin gooit!

Beste lezer, wat je ook doet of niet doet, zal van generatie op generatie worden doorgegeven. Dus lees dit en claim het in je hart, niet alleen voor jou, maar ook voor je kinderen en kleinkinderen en toekomstige generaties!

De Geest des Heren Heren is op mij,
omdat de Here mij gezalfd heeft;
 Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap
 te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart,
 om voor gevangenen vrijlating uit te reopen
 en voor gebondenen opening der gevangenis;
om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren 
en een dag der wrake van onze God;
 om alle treurenden te troosten,
om over de treurenden van Sion te beschikken,
 dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as,
 vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.
En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid,
 een planting des Heren, TOT ZIJN VERHEERLIJKING.
Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen,
 het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen
en de steden vernieuwen, die in puin liggen,
die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.
—Jesaja 61:1-4

Als je klaar bent om een verbintenis aan te gaan met GOD om de cursus af te maken, door te KLIKKEN op je LOG ben je ermee akkoord gegaan, en ben je klaar om deze volgende stap op je Herstel Reis te documenteren in je "Mijn Dagelijkse Log"-formulier. Neem de tijd, ga zitten, pak je koffie of thee en stort je hart uit in je Log.

Als "Oudere vrouwen evenzo... die het goede leren, opdat zij de jonge vrouwen mogen AANMOEDIGEN..." (Titus 2:3) krijgt u de gelegenheid om met de jongere vrouwen te spreken die nog steeds vrijgezel zijn als onderdeel van uw bediening.