LAL-NIEUW-FRONT-COVER-190x300-1

"Geeft en u zal gegeven worden:.

een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat -

zal men in uw schoot geven. Want met de maat,

waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

— Lucas 6:38

Vanmorgen, zoals ik elke ochtend doe sinds ik mijn overvloedige leven heb geleefd, was ik opgewonden om de nieuwe openbaring te ontdekken die de Heer me zou laten zien. Dus met mijn Bijbel en koffie in de hand stroomde de verwachting zo door me heen dat ik niet kon wachten tot Hij me een nieuw, verborgen geheim zou vertellen, precies zoals in Jesaja 48:6 staat dat Hij zou doen: Van nu aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgenheden, die gij niet wist.

Hart wild kloppend, terwijl ik mijn Bijbel opendeed, vroeg ik de Heer waar, welk vers, Hij wilde dat ik opensloeg. Hij begon me door een reeks verzen te leiden die niet alleen voor mij zijn, maar voor ieder van jullie die ernaar verlangde en het geheim van overvloed wilde weten. Het is niet verrassend dat het geheim is: geven.

"'

Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien. Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël: verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten.
Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God.' (Amos 9:13-15).

Vervolgens leidde hij me naar: "Toen antwoordde de Here mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.”' (Habakuk 2:2-3). Dus met mijn computer open, begon ik deze waarheden te documenteren, vast te leggen en op te schrijven, ook wetende dat wat Hij me heeft verteld en voor ogen had zeker zal komen zoals het zei. Daarna ben ik verder gaan lezen...

“Ziet onder de heidenen en let op, en verbaast u, ontzet u, want Ik doe een werk in uw dagen, dat gij niet zoudt geloven, wanneer het verteld wordt.” (Habakuk 1:5).

Een paar verzen overslaand, liet Hij me vervolgens lezen: “Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijnen er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht:Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.” (Habakuk 3:17-19).

Wat de Heer je in dit vers vertelt, degenen onder jullie die een hart hebben gehad om te geven, en wat Hij ook tegen mij heeft gezegd, is dat we op de drempel staan ​​van een aantal verbazingwekkende dingen die gaan gebeuren in ons leven! Zoals Hij het die ochtend uitdrukte, zei Hij: "Je zou het niet geloven als het je werd verteld"! En Hij eindigt met te zeggen dat, ook al zien we op dit moment niets, we door geloof Hem moeten blijven prijzen.

Dus nu ik het visioen heb vastgelegd, is het tijd voor ons om deze prachtige openbaring nog verder te onderzoeken, zodat we deze waarheid volledig kunnen begrijpen om in een constante staat van lof te blijven!

Het is zo gemakkelijk voor mij om deze beloften te geloven die de Heer mij vanmorgen heeft onthuld, want als ik nu terugkijk op mijn leven in vergelijking met waar ik nog maar een jaar geleden was, is het niet zo moeilijk om de onmogelijkheid ervan in te zien. gebeurt. Voordat ik bijvoorbeeld het overvloedige leven vond, waagde ik me nooit veel uit mijn huis, maar bleef in plaats daarvan meestal in mijn eigen kamer waar ik werkte, en waagde me zelfs nooit naar beneden. Beneden naar onze familiekamer, of de jongensslaapkamers, en ook waar ooit het kantoor van mijn man was gevestigd. Dat was precies een jaar geleden.

Vanmorgen ga ik naar beneden naar mijn nieuwe kantoor, terwijl ik begin met het voltooien van plannen voor mijn tweede reis rond de wereld - plaatsen bezoeken waarover ik had gelezen maar waarvan ik niet eens wist waar ze op de kaart waren - en zelfs landen bezoeken die Ik wist niet dat het bestond. Als de Heer me vorig jaar zou vertellen dat dit allemaal in de loop van slechts één jaar zou gebeuren, zou ik "niet geloven als het mij werd verteld"!

Wat er dit jaar ook gaat gebeuren, het zal ook levens veranderend zijn; niet alleen in mijn leven, maar ook in het leven van mijn kinderen, de toekomst van mijn bediening, elk van de levens van vrouwen die mijn leven raakt, en ook jouw leven (daarom heeft Hij je ertoe gebracht dit boek te lezen). Als gevolg hiervan zal wat er in je leven gaat gebeuren, ook elk leven raken dat je leven raakt. Zie je, dat is het punt: God raakt onze levens aan zodat wij andere levens kunnen raken en die rimpeling kan veroorzaken om Zijn liefde, Zijn waarheden te verspreiden onder talloze gekwetste zielen die Hem wanhopig nodig hebben. Dit, beste vriendin, is een openbaring die je moet vasthouden en diep in je hart moet verbergen: God geeft aan ons zodat wij aan anderen kunnen geven - dat is het geheim van een overvloedig leven.

Op dezelfde manier en in dezelfde mate als Hij ons zijn Zoon gaf , die nu onze geliefde Echtgenoot is, die ons op zo'n manier heeft liefgehad dat hij ons hart geneest en ons het gevoel geeft gereinigd, gekoesterd en niemand nodig te hebben en niets anders dan Hij, ook anderen hebben Hem hard nodig. Dit betekent dus dat we Hem of Zijn liefde niet voor onszelf kunnen houden, maar dat we dit geschenk van Zijn Zoon moeten geven en Hem met anderen moeten delen. Hij wil voor elke vrouw die we ontmoeten, dezelfde Minnaar, Genezer, Verzorger en Beschermer zijn, wat zal gebeuren - zodra ons leven zo helder straalt dat iedereen die we ontmoeten ons vraagt ​​naar onze stralende hoop in ons!

Daarom is het belangrijk om voorbereid te zijn op hoe je zult antwoorden als anderen je vragen, zoals staat dat we moeten doen in 1 Petrus 3:15 NBG-51: “Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.” Als je het in de Basis Bijbel leest, staat het op deze manier: "Vertrouw met je hele hart op de Heer God. Wees altijd bereid om aan iedereen die er meer over wil weten, te vertellen over de zekerheid die jullie hebben. Maar doe dat wel vriendelijk en met respect." Je moet respecteren dat niet iedereen klaar is om Hem te leren kennen, dus je doel is om gewoon je hoop te delen, en wat jou heeft veranderd,zorg ervoor dat je wacht tot jou wordt gevraagd. En omdat ze een hart hebben dat niemand probeert op te dringen, zullen vooral vrouwen getuige zijn van je stralende liefde voor hen en anderen tot het punt dat elk van nature aangetrokken zal worden om te willen ervaren wat je hebt, en wat je bezit is Hem .

Beste vriend, elke keer dat God mysteries aan ons openbaart, zoals ons onthullen dat we een Echtgenoot hebben die net zoveel van ons houdt als Hij, is het om deze mysteries en waarheid aan anderen te onthullen, door zo te leven dat onze levens spreken boekdelen en geven ze vervolgens de waarheid als ze erom vragen. "Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen, " (2 Korintiërs 3:2). Dit is de juiste en ware vorm van 'getuige zijn' - het zijn anderen die getuige zijn van ons leven, niet door anderen te confronteren. Onze Man overlaadt ons met zegeningen en liefde, zodat wij op onze beurt Zijn liefde kunnen uitstralen en anderen kunnen overladen met Zijn zegeningen en Zijn liefde. Dit is het geheim: geven wat Hij ons heeft gegeven.

Zegeningen zullen je overvallen

Om terug te gaan naar het eerste vers waar de Heer tegen me zei: “'Zie, er komen dagen', verklaart de Heer, 'wanneer de ploeger de maaier zal inhalen en de druiventreder degene die zaad zaait. . .” dit is ook iets dat bijna elke dag van mijn leven gebeurt, en dat zal ook in het jouwe gebeuren - als je het geheim hebt geleerd, namelijk geven wat Hij je heeft gegeven.

Wat ik begreep dat dit vers betekende, is totaal anders dan wat ik nu ben gaan begrijpen. Het woord 'inhalen' bij het rennen van de levensrace betekent dat de zegen eerder bij de finish komt dan wij. “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.” (Hebreeën 12:1-3).

Enkele jaren geleden, telkens wanneer beproevingen mij en mijn leven troffen, begon ik te geloven dat er iets goeds uit zou komen - maar op een dag - een jaar of een decennium later. Toch begon ik in de loop van het afgelopen jaar niet een jaar of tien jaar later naar die zegen te zoeken, maar onmiddellijk naar de zegen te zoeken; onmiddellijk nadat het proces voorbij was . Dat is precies wat er begon te gebeuren. De dag brak aan waarop alles wat ik had gezaaid me begon in te halen en vaak zou verschijnen zelfs voordat de beproeving mijn leven bereikte. Geld verscheen in mijn hand of portemonnee of bankrekening voordat ik het nodig had. Plannen voor wat ik moest doen, verschenen voordat iemand me de vraag had gesteld.

Toen, zoals ik al zei, wanneer God een nieuwe waarheid aan mij openbaarde en me iets geweldigs gaf om naar toe te lopen, begon ik die waarheid na te leven en gaf ik dezelfde waarheid aan anderen. En aangezien mijn kinderen degenen zijn die het dichtst bij me staan, en ook zij mijn erfenis zijn die aan anderen zal blijven geven als ik er niet meer ben, word ik er vaak toe gebracht eerst de waarheid aan mijn kinderen te geven. Het beginsel dat onze zegeningen ons inhalen, was zo'n beginsel.

Het gebeurde op de dag dat mijn nichtje terug naar huis vloog, we moesten meer dan drie uur rijden naar een luchthaven, dus mijn broer bood aan om voor ons te betalen om de nacht door te brengen in een hotel in de buurt van de luchthaven. Oh, de gunst van God. Op weg daarheen reden we door een kleine stad in de midden in niemandsland toen mijn dochter voorover leunt en fluistert: 'Mama, het spijt me zo, maar ik herinner me net dat ik vergeten ben mijn badpak in te pakken. Het spijt me zeer!!" en ik kon zien dat ze bijna in tranen was sinds we ons hotel hadden uitgekozen op basis van hun geweldige zwembad en bubbelbad. Onmiddellijk verzekerde ik haar dat er geen reden was om zich zorgen te maken, bang te zijn of zich slecht te voelen, maar om in plaats daarvan opgewonden te raken omdat Zijn zegeningen ons zouden inhalen! Zonder te overdrijven draaide ik mijn hoofd om en keek naar rechts om een ​​kleine Walmart te zien; ik ging meteen snel naar rechts en legde uit dat Hij haar duidelijk wilde zegenen met een nieuw zwempak! Om vervolgens Jesaja 40:2 te parafraseren: „preekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN DUBBEL ontvangen heeft voor al zijn zonden.” Ook al was het badpak seizoen voorbij, ja hoor, toen we naar binnen liepen, vond mijn dochter vlak bij de voorkant van de winkel een van de schattigste zwemkleding die ik ooit had gezien EN het was meer dan gezalfd. Dit zwempak ging meerdere zomers mee en was zelfs in goede staat om door te geven aan haar zus, die haar net zo perfect paste. Alleen God kon dit doen!

Niet alleen liepen mijn dochters weg van deze ervaring met een begrip van hoe zegeningen ons inhalen, maar om er zeker van te zijn dat ze onmiddellijk naar de zegeningen uitkijken, iets wat Hij mij eerst gafMaar onthoud, mijn nichtje was ook bij ons, dus nam ze dit terug en deelde het, door het te leven met haar zus en haar ouders!! Deze rimpeling van Zijn liefde voor ons verspreidde zich over de halve wereld!!

Om het wachten te omarmen

Nu om verder te gaan en dat beruchte en ook verafschuwde principe van wachten te bespreken. Wauw, heeft de Heer mij ook nieuw inzicht in dit principe gegeven!

Als je ook maar enigszins lijkt op hoe ik vroeger was, ik haatte, verafschuwde en kronkelde gewoon toen ik gedwongen werd te wachten. Nu ben ik heel blij als mij wordt gevraagd te wachten, omdat ik nu weet dat wachten een opwindend onderdeel is van Zijn plan. Waarom? Wat is er veranderd? De openbaring die altijd al in de Schrift stond maar die ik nooit echt heb willen omarmen: “maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” (Jesaja 40:31).

Nu heb ik genoeg ervaring opgedaan om te weten dat wanneer ik ergens op moet wachten, wat dan ook, dat komt omdat God die periode van wachten zo heeft georkestreerd dat het me de tijd zal geven die ik nodig heb om "nieuwe kracht op te doen", dus ik zal " niet moe worden of moe worden' wanneer de nieuwe zegen in mijn leven verschijnt. Wachten is ook een signaal voor mij en vertelt me ​​dat wat voor ons ligt meer kracht nodig zal hebben (fysiek, mentaal, emotioneel en/of spiritueel) dan wat ik op dit moment heb. Daarom ben ik meer dan blij om te wachten en die tijd te gebruiken om mijn kracht op te bouwen met pure opwinding - de kracht die me door elke golf zal dragen die ik ga berijden. Dit is een goede metafoor of afbeelding van hoe we kunnen profiteren van tegenspoed, aangezien God onze wereld zo heeft geschapen en hoe wij, als Zijn bruid, in overvloed kunnen leven.

Golven van tegenspoed

Een andere openbaring was dat ik jarenlang in de golven van mijn leven zwom om uiteindelijk moe en verslagen te worden. Toch heb ik in de loop van slechts een jaar het geheim geleerd om deze golven van tegenspoed op een andere manier te overwinnen, door niet langer weerstand te bieden aan het kwaad en elke keer dat iets of iemand tegen me opkomt, moet ik me in plaats daarvan omdraaien en meegaan met de tegenspoed omdat God wil me hogerop brengen, nog overvloediger leven. Onthoud: "Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten." (Habakuk 3:19). Het gebeurde eigenlijk doordat ik de vaak verwaarloosde zaligsprekingen in het boek Matteüs naleefde. De meesten stoppen met lezen nadat Hij alle "gezegend zijt gij" opsomt, maar blijven in plaats daarvan gewoon lezen en begrijpen een nog grotere waarheid, wanneer Jezus later zegt...

Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil. Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: GIJ ZULT UW NAASTE LIEFHEBBEN en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.' (Matteüs 5: 39-45).

Meegaan op de golf van tegenspoed betekent dat je met de stroom meegaat en er nooit tegenin gaat. Jezus legde uit hoe we moeten reageren als mensen je zeggen iets te doen, maar dit is verre van wat de kerk ons ​​vertelt. Toch maakte Jezus er een punt van om te documenteren wat Hij zei: “Maar Ik zeg u . . .” Dus zoals iedereen die de waarheid niet kende, verzette ik me tegen het kwaad en zorgde ik ervoor dat ik nooit dicht genoeg bij iemand stond die me ooit een klap had gegeven. Ik zou ze vermijden en als ik gedwongen zou worden ze te zien, zou ik emotioneel een stap achteruit doen. En ik heb zeker niet meer gedaan of meer gegeven dan wat iemand me vroeg om ze te geven; daarom bleef ik de zegeningen van zijn boodschap missen en het geheim om overvloedig en krachtig te leven – door te geven – vooral aan degenen die ons kwetsen of gebruiken.

Wat veranderde, was dat nadat ik mijn overvloedige leven had gevonden, ik begon te krijgen wat ik nodig had, rechtstreeks van God, zoals wijsheid, en rechtstreeks van de Heer, zoals de liefde die ik zo hard nodig had. Dus toen ik eenmaal kreeg wat ze me allemaal gaven, kon ik eindelijk aan anderen geven wat me rijkelijk was gegeven. Toen ik eenmaal zoveel liefde en acceptatie van de Heer ontving (toen ik volledig Zijn bruid werd), deed een slecht persoon die me wilde slaan (emotioneel door hun woorden of door daden) me helemaal geen pijn meer. Na een tijdje was elke klap slechts een wake-up call die me waarschuwde dat ik op het punt stond weer hogerop te gaan, en dat betekende dat de Heer me zou vragen om meer te geven dan gevraagd werd - geven aan degenen die pijn hebben gedaan en wilde me gebruiken, en dat is wanneer de enorme zegeningen komen - wanneer de persoon aan wie je geeft het niet verdient!

Geven is ongelooflijk krachtig wanneer het wordt geëist, gestolen of onvriendelijk wordt gevraagd. Tegenspoed, zo begrijp ik nu, is eigenlijk de brandstof die we nodig hebben, of zoals het water geven van het zaad dat een overvloedige oogst zal opleveren die Hij ons heeft beloofd. Dus met deze waarheid begrepen, is het nu heel gemakkelijk om tegenspoed te omarmen in plaats van ervoor weg te rennen of me er een weg doorheen te banen. En houd dit in gedachten wanneer uw gewassen, uw velden geen vruchten voortbrengen. Als je ze geen water geeft, of als je geen brandstof in je spirituele motor stopt, is het dan een wonder dat je niet vooruit komt? Lees deze vers:

Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” (2 Korinthiërs 12:10). "Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen." (Filippenzen 4:11). Eerlijk gezegd was ik nooit tevreden met moeilijkheden of vervolgingen, alleen omdat ik er niet voor openstond of niet wist dat ik openlijk moest ontvangen wat God en mijn man mij wilden geven. Toen, toen ik het eenmaal had genomen, geabsorbeerd, geleefd en vervolgens gegeven, alleen dan was ik in staat om " tevreden te zijn in welke omstandigheden dan ook" waarin ik me bevond.

De wortel van het kwaad: liefde voor geld

Een gebied dat ik heb geleerd om dit principe van geven te omarmen , is op het gebied van geld geven . We zijn allemaal zo bang om niet genoeg te hebben dat we dwaas genoeg achterhouden wat we hebben, uit liefde voor geld, om vervolgens te ontdekken dat onze angsten werkelijkheid worden en dan zullen gebeuren. Waar we bang voor zijn, gebeurt eigenlijk omdat het gemanifesteerd of gecreëerd is door en vanwege onze angsten. Hoe waar is dit vers voor mij nu ik het geheim van geven heb geleerd, vooral in het geven aan en zegenen van mijn vijanden: “Er zijn er, die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen; terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden.” (Spreuken 11:24). Terwijl het tegenovergestelde van dit vers in Job 3:25 staat: “Want dat waar ik bang voor was, is nu gebeurd. Dat waar ik aldoor bang voor was, is me nu overkomen." Basis Bijbel.

Als we bang zijn dat we niet genoeg zullen hebben, vrezen we, dan onthouden we wat ons rechtmatig toekomt om te gedijen (door onze vijanden meer te geven dan ze vroegen of van ons eisten). Dit achterhouden resulteert in "gebrek" - zodat de angst om niet genoeg te hebben en de angst om een ​​tekort aan geld te hebben ons overvalt! Dit is de vreselijk vicieuze en eindeloze cyclus waarin zoveel christenen leven en waarvan de wereld 'getuigt'. En de waarheid is dat deze nutteloosheid alleen kan worden doorbroken door alle liefde te ontvangen die de Heer voor ieder van ons heeft als we Zijn bruid worden , zodat we Hem voldoende kunnen vertrouwen om te doen wat Hij ons heeft verteld: "Maar ik zeg aan jou . . .” "Geef en het zal gegeven worden, neergedrukt en overlopend." Wie van ons wil er niet overvol ontvangen zegeningen?!? Dat doen we allemaal, maar er is geven nodig als het moeilijk is om te doen, en geven aan wie we niet geloven dat het verdient .

Als geven iets is dat je moeilijk vond om te doen, dan is de bron dat je nog steeds niet genoeg van Hem hebt. Wat je nodig hebt is niet meer geld, maar meer van Hem die van je houdt op zo'n manier dat je je echt echt Zijn bruid voelt! Als we de Heer en zijn liefde met heel ons hart zoeken en alleen naar Hem verlangen, ernaar verlangen en ons alleen op Hem richten, belooft Hij dat 'al deze dingen u zullen worden toegevoegd ' (Matteüs 6:33). Dingen of andere mensen zullen er niet langer toe doen in je leven. Het is echt waar. Als je eenmaal genoeg van Hem hebt, wil je steeds meer van Hem - niet dingen, geld of andere mensen. Je zult geen aandacht willen en ook geen gezelschap nodig hebben. En dan ben je eindelijk vrij om te geven omdat de liefde die deze wereld heeft gered in je leven zal overstromen! Je hebt dan geen dingen meer nodig, geld of mensen - dan zullen al deze zegeningen "onderdrukt en overvloeiend" worden tot het punt dat iedereen die dicht bij je komt ook doordrenkt zal worden door Zijn zegeningen.

Dit is het geheim van het leven: Hij gaf.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” (Johannes 3:16).