DE HEER IS ONZE Troost

“Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel.” Psalm 23:2-3

Ik herinner me dat mijn aardse echtgenoot me net verliet en ik gewoon fysieke pijn in mijn hart voelde. Nu het weekend is, dacht ik eraan terug en herinnerde me dat de weekenden het ergste voor mij waren, vooral toen mijn zoon zijn vader ging bezoeken, maar vandaag besef ik dat Hij geneest en dat we die weekenden in glorieuze tijd kunnen doorbrengen met de veranderingen van onze Hemelse Mens. en we vinden vrede en vreugde in Degene die ware vreugde en vrede schenkt.

Vandaag geef ik mijn geweldige hemelse Echtgenoot alle lof en eer, dat Hij mijn hart heeft genezen, dat Hij Degene is die mij vrede en vreugde geeft die alle begrip te boven gaat, dat Hij een waarachtig woord is.

“Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.“ Jesaja 55:11.

Bezoek onze crisishoek als u zich momenteel in een dergelijke situatie bevindt.
https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/crisis-hoek/

Doorgaan met lezen van →