Over de Auteur


Als
ik dit werkboek toevoeg, laat mij dan John 21:25 citeren, Er zijn echter nog vele andere dingen indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.

Erin Thiele is de vrouw en moeder van vier jongens, Dallas, Axel, Easton, en Cooper, en drie meisjes, Tyler, Tara, en Macy. Haar stand voor haar huwelijk was gefundeerd op de Rots van Gods Woord gedurende haar worstelingen om haar eigen huwelijk te herstellen; Erins echtgenoot had haar verlaten voor een andere vrouw en uiteindelijk van haar gescheiden. Twee jaar later is haar echtgenoot terug gekomen en hun huwelijk is op wonderbare wijze hersteld!

Herstel Bedieningen is begonnen toen Erin elk denominatie in haar buurt heeft onderzocht maar was niet in staat om de hulp te vinden die ze nodig had. Hoe God Jouw Huwelijk Kan en Wilt Herstellen is geschreven om vrouwen te helpen die de Heer naar haar toe leidde. Een Wijze Vrouw is geschreven toen de Heer haar leidde om haar huis voor te bereiden voor haar man zijn terugkomst. Vijf jaar later Hoe God Jouw Huwelijk Wilt Herstellen: Er is genezing na Gebroken Beloftes en Een Wijze Man voor mannen geschreven. Deze echtparen ervaringen is een krachtige getuigenis van God beloftes en Zijn trouw.

ls je toegang hebt tot het internet, wees er zeker van om de website Herstel Bedieningen Bemoedigende Vrouwen te bezoeken op RMIEW.com. Op onze website zal je in staat zijn om krachtige getuigenissen van herstelde huwelijken te lezen, Sluit je aan bij onze Herstel Samen zijn Bijeenkomsten, en ontdek nog meer over onze andere hulpmiddelen zoals Een Wijze Vrouw Bijbel Studies en andere Online Cursussen en in onze boekenwinkel EncouragingBookstore.com

Als je opgeleid wilt worden in hoe je een dienaar kan worden, alsjeblieft bezoek onze website om meer te ontdekken over RMIOU “ Herstel Bediening Internationaal Online Universiteit” RMIOU.com

De Getuigenis over Hoe God
Ons Huwelijk Heeft Hersteld

door Dan Thiele

Dan zou graag willen delen de getuigenis van het herstel van ons huwelijk omdat de Bijbel zegt in Openbaringen 12:10-11, “Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.”

Ons huwelijk was dood maar door Zijn gevloeide bloed weer levend. Het is onze hoop en gebed dat onze getuigenis je zal helpen of iemand anders die je kent om het kwaad te overwinnen. Wij geven God alle glorie voor wat Hij heeft gedaan in onze levens.

In januari 1989, heb ik Erin verlaten voor een andere vrouw. Echter, de Heer heeft Erin het hart en de volharding gegeven om God te geloven dat ons huwelijk hersteld kon worden. Het was tijdens deze vurige beproeving dat Erin een nieuwe vrouw is geworden. Ze heeft de Bijbel bestudeerd wat betreft het huwelijk en is begonnen de principes toe te passen in haar leven. Ze heeft mij het nooit verteld, ik kon het zien.

Net zoals de drie Jongelingen die in de vurige oven werden gegooid, werd ook Erin “bevrijd” van dingen in haar leven die haar “gebonden” hielden. Ze vond zichzelf ook lopend met een andere, haar kostbare Heer. (Zie Daniel 3:25.)

Iedereen, zelfs de meest gerespecteerde pastoors in onze stad, hebben Erin verteld dat het hopeloos was om te vechten tegen het verlangen van mij om haar te verlaten om met de andere vrouw te zijn. Maar Erin heeft in Gods Woord “gevonden” dat niks onmogelijk is voor God”! (Lucas 1:37) Het was in de zelfde periode dat ze Herstel Bediening heeft opgericht om andere vrouwen te helpen die ook hun huwelijken hersteld wilde hebben.

Toen is Erin haar bediening begonnen door simpelweg de Bijbelteksten te delen die de Heer haar had laten zien. Al gauw waren er teveel vrouwen om ze individueel te helpen, dus begon ze haar Bijbelverzen uit te schrijven op een oude typemachine die haar moeder haar had gegeven. Sommige van deze vrouwen die naar haar bijeenkomsten kwamen hadden nooit een Bijbel in hun handen gehouden, dus begon Erin al de verzen uit te typen en kopieën ervan te maken om al de gewonden en verlaten vrouwen te bedienen.

Echter, hoe meer vrouwen Erin hielp, hoe erger haar situatie werd. Haar vurige oven werd verhoogd toen ik echt van haar scheidde in oktober 1990, voornamelijk omdat de andere vrouw ervoor betaalde. Echter, zelfs na dit zag ik dat ze zoveel vrede had, de vrede die ze nodig had om niet te vechten tegen de echtscheiding maar om haar Heer te vertrouwen. Onverschrokken, bleef Erin andere vrouwen de bedienen door meer van het Woord van God te delen. Ze heeft mij later verteld dat ze de Heer had beloofd dat als Hij haar huwelijk zou herstellen met de man waar ze van hield, ik, dat zou ze haar hele leven toewijden om vrouwen te helpen in een huwelijk crisis. Hij heeft het gedaan en zij heeft het gedaan.

Ons huwelijk is op wonderbaarlijke manier hersteld een groot deel door Erins haar gehoorzaamheid om geen advocaat te nemen. God heeft mij bevrijd van mijn fouten (waarvan ik eigenlijk meteen spijt van had nadat het definitief was) toen het werd ontdekt dat, hoewel de rechter de echtscheiding had uitgesproken op 30 oktober, de papieren die mijn advocaat had ingediend vernietigd moesten worden vanwege een fout in het papierwerk! Dit, voor mij, was het eerste teken van God dat Hij “op een of andere manier” mij zou bevrijden van de kettingen die mij hadden gebonden aan de overspelige. Had Erin een advocaat gehad, of als ze had terug gevochten, de echtscheiding zou dan niet vernietigd zijn en ik zou nooit terug gekomen zijn.

Erin “heeft gehoopt tegen alle hoop in” (een van haar favoriete teksten Rom. 4:18) en ze heeft haar wonder gekregen op 29 januari 1991 om 23:10. Toen ik eindelijk terug keerde naar huis naar Erin en onze vier kinderen. Dit was na mijn overspel, en nadat ik van haar gescheiden was, iets langer dan 2 jaar na dat ik haar had verlaten en een jaar nadat ze is begonnen om andere vrouwen te bedienen.

Het Begin van Herstel Bediening Internationaal

In de daarop volgende vijf jaar gaf de Heer ons allebei de verlangens van ons hart en zegende ons met meer, drie “herstel” baby’s terwijl Erin andere vrouwen bleef bedienen. In 1996 is de eerste versie van Hoe God Jouw Huwelijk Kan en Wilt Herstellen lokaal gepubliceerd en in de hele wereld verzonden. Dit boek is gemaakt met sleutel hoofdstukken uit Een Wijze Vrouw Bouwt Haar Huis: Door Een Dwaas Wie Die Van Haar Neergehaald Heeft met Haar Eigen Handen die Erin in elkaar heeft gezet. Dit waren gewoon de lessen die ze schreef voor haar Herstel Samen zijn ontmoetingen die begonnen toen ik weg was en jarenlang elke week na thuiskomst doorgingen.  

Dat was toen duizenden verzoeken voor haar boek binnen begonnen te komen in onze bediening Herstel Bediening Internationaal en onze uitgevers van iedereen in de U.S. en in het buitenland.

Vele boeken zijn verzonden naar gevangenissen in heel de U.S. Mannen schreven dat ze zo gezegend waren en begonnen herstelde huwelijken te ervaren nadat ze de herstel boek voor vrouwen hadden gelezen! Op dat moment werd Erin geleid om een versie voor mannen te schrijven. Later heeft ze een handleiding geschreven voor mannen, Een Wijze Man Bouwt op een Rots: Door Een Dwaas Wie Bouwt op Drijfzand om de mannen herstel boek bij te staan.

Vandaag, door RMI “Herstel Bediening Internationaal” we bedienen nu mannen en vrouwen voornamelijk via het internet en door boeken, en video’s. In 2005 is RMI verdeeld in twee bedieningen: Bemoedigende Vrouwen en Bemoedigende Mannen.

k heb in mijn leven gezien, en in zoveel van mensen die we hebben geholpen, dat God meer dan in staat is om te genezen en elk huwelijk te redden! Ik moedig je aan om het te lezen, en te blijven lezen om de waarheid te leren dat jou huwelijk zal redden en ook de getuigenissen om je geloof op te bouwen zodat ook jij de beloftes van de Heer zal gaan GELOVEN over het herstellen van jou huwelijk!

Wanneer je de getuigenis lees markeer dan alle “schijnbaar” onmogelijke situaties die te vergelijken zijn met die van jou; maar alsjeblieft, concentreer je niet over hoe verschillend jou situatie is. Want natuurlijk is dat zo omdat God kijkt, “Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om KRACHTIG bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat”. (2 Kronieken 16:9) om je een getuigenis te geven dat anders is, uniek en “schijnbaar” onmogelijk als het niet van God was om iemand anders te helpen.

Onze eerst GELOOFSOPBOUWING Door het Woord van Hun Getuigenissen boek zowel eerste person als derde person getuigenissen. Voordat we een plek hadden om ingezonden Lof Rapporten te plaatsen op onze website, ontvingen we herstel huwelijk getuigenissen door veel verschillende bronnen. Wij allemaal hielden ervan om het rechtstreeks te horen uit de mond van de person, dus nu hebben we eerste persoon getuigenissen in de meeste van onze andere getuigenissen boeken. Of het nou de eerste of derde person is, al deze getuigenissen geven “God de glory”!

Erin heeft mij verteld wat haar door de echtscheiding heeft geholpen die ik had aangevraagd (omdat ik een dwaas was) dat haar vriendin Sue (die ik een keer ontmoet heb) Sue haar man heeft het verteld aan Erin, “Als je van jouw man houd zoals Sue van mij hield, en je volgt alle dingen die Sue heeft gedaan met mij —dan zal jouw huwelijk ook hersteld worden. En nog een ding, ook al zegt hij dat hij niet van je houd, hij doet dat wel.”

Laat mij hetzelfde zeggen tegen elk van jullie. Als je volgt wat Erin leert in haar boeken en wat ze zegt in haar video’s in je hart neemt, zoals je man laten gaan (want dat trok mijn aandacht). En als je dezelfde stilheid en onderdanigheid verkrijgt die ik zag dat Erin had (en wat ik in zoveel vrouwen heb gezien die naar onze bediening zijn gekomen die nu een herstel huwelijk hebben). Dat is er geen twijfel dat jou man ook naar huis zal komen. En als hij je vertelt dat hij niet meer van je houd het maakt niet uit wat hij zegt, of doet. Volg gewoon de Heer en word ook verliefd op Hem en sta niet in de weg wat God aan het doen is. Het heeft mij veel gekost om in te zien de fouten die ik heb gemaakt en het zelfde is waar voor je echtgenoot.

Nog een laatste ding voordat we eindigen. Erin had nog nooit gehoord van een huwelijk dat was hersteld voordat ze Sue hielp en haar huwelijk zag herstellen. Toch krijgen wij zoveel vrouwen die alle honderden herstel huwelijk getuigenissen hebben van onze boeken en geplaatst op onze site. En ze hebben alle dingen die Erin (en Sue) hadden om naar te zoeken in hun Bijbels (die nu te verkrijgen zijn in haar boeken, video’s en in onze online lessen) en toch klagen ze dat hun situaties te moeilijk zijn. Ik weet niet hoe Erin het heeft gedaan, maar weet dat als je wilt wat God je wilt geven (en je man te redden waar hij op weg naar toe is) dan doe het op Gods manier door geloof.

Ik heb Erin nooit een hint gegeven dat ik ooit terug zou komen, maar ze keek naar de Heer en werd stralend.

~ Dan

“Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.” —Psalm 34:5

Erin heeft andere boeken geschreven met kaar kenmerkende stijl van het gebruik van de Bijbel om de gebrokenen van hart en de geestelijke gevangenen te dienen. “Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.” (Ps. 107:20). Je kunt al haar boeken vinden op een van onze RMI websites:

BemoedigendeBoekenwinkel.com

Erin haar Getuigenis was een van de eerste van ontelbare Herstel Huwelijk Getuigenissen die we zijn blijven publiceren in een serie van Door het Woord van Hun Getuigenis.

Dat blijft binnen komen die we blijven plaatsen op onze blog elke Zaterdag.

 

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.” Lucas 1:37