Zijn wetten

Het is moeilijk om Gods Woord en Zijn principes te omarmen als je bij het gedeelte over "de wet" komt. God zegt dat we, om  succesvol te zijn in alles wat we doen, onszelf moeten "verheugen" in de WET van de Heer en dan dag en nacht over die WET moeten mediteren. Hoe kunnen we onszelf vermaken is de wet als een "wet" iets is waar we een hekel aan hebben?

Als je hoofdstuk 1 van mijn HJH-boek "Herstel Jouw Huwelijk" hebt gelezen, dan herinner je je misschien dat je dit hebt gelezen (hieronder). Neem even de tijd om het nog eens te lezen om jou te helpen de LP van deze week te begrijpen.

maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

De Bijbel staat vol met de SPIRITUELE WETTEN van Zijn schepping. Toen God de wereld schiep, schiep Hij haar niet alleen met haar fysieke wetten, zoals de wet van de zwaartekracht, maar Hij schiep haar ook met SPIRITUELE WETTEN. Net zoals het overtreden van de fysieke wet van de zwaartekracht zal resulteren in struikelen of een vallend object, zo zal het overtreden van de principes van de Schrift...

Alleen als we wetten overtreden, verafschuwen we ze. De waarheid is dat wetten worden opgesteld en vervolgens aan ons worden onderwezen, voor onze bescherming. Het is bijna als een onzichtbare poort van bescherming die ons omringt! Het is niet dat we omheind zijn, maar in plaats daarvan is Hij het die ons omringt met Zijn bescherming en Zijn gunst.

Pas als we het in onze gedachten krijgen dat we buiten dit beschermende scherm willen dwalen, lopen we het gevaar van een klif te vallen of door de vijand te worden verslonden. Het is gewoon de manier waarop we naar die wet kijken, onze onzichtbare bescherming gracht die ons omringt, die het succes of falen van onze toekomst zal bepalen.

Elk vers waarop je mediteert, geeft je de kennis die je nodig hebt om te slagen.

Hosea 4:6
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u,... 

Plaats JOUW Lof  of  LOG

De WAARHEID ontketenen