Lees Kopano’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Tegenwoordig is Mijn
Echtgenoot een Toegewijde Vader"

Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 6 “Twistzieke Vrouw”


Een gestadig druppelend
lek op een dag van stortregen
en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk.
Wie haar wil opsluiten,
zou wind opsluiten,
en zijn rechterhand zou olie ontmoeten.
―Spreuken 27:15-16

 

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/


Vraag je zelf,  “Ben Ik een Twistzieke Vrouw?”

Misschien is die vraag moeilijk te beantwoorden omdat je niet zeker weet wat een twistzieke vrouw is. Als we de Strong’s Concordance controleren, betekent het woord twist een wedstrijd, een ruzie, strijd, ruzieachtig, argumentatief.

Waren je gesprekken met je man gewoonlijk een wedstrijd om te zien wie er zou winnen of zijn zin zou krijgen? Heb je vaak gewonnen? Ik wil met je delen dat ik een twistzieke vrouw was en vaak won, waarschijnlijk de meeste keren―maar eigenlijk verloor ik! Ik verloor mijn man en het gezins leven die wij hadden!

Heb je wel eens twist gesprekken met je man? “Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering; laat dus af van twist, voordat hij losbreekt” (Spr. 17:14). Echter, de wereld en de zo genoemde “experts” in huwelijken vertellen ons dat een goed gevecht goed is voor het huwelijk. Geloof het niet! Discusseren zal je huwelijk kapot maken! Als je blijft discussiëren met je man, zal je je kans missen om je huwelijk te herstellen!

Is er strijd in je huis? “Beter een droge bete en rust daarbij, dan een huis vol vleesspijzen, waarover men twist” (Spr. 17:1). Ben jij de zachte en stille vrouw waarover in 1 Petrus 3:4 word gesproken of die kostbaar is in Gods ogen? Zijn je kinderen luid en ongedisciplineerd? Je man zal niet komen om jou en de kinderen te zien als hij strijd in je huis voelt. Ook al verander je, als je kinderen onuitstaanbaar en ongediciplineerd blijven, je man zal de rust en troost zoeken in de armen en huis van een ander.

Heb je een twistzieke geest? “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig” (2 Tim. 2:23). Ben jij een “betweter”? Heb je een tegenliggend commentaar op de dingen die je man zegt? God zegt ons om “Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere” (Matt. 5:25 NBG51). Kijk uit voor een scheiding rechtzaak!

Ben je argumentief? “De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak” (Titus 2:9). Ben je Jezus zijn slaaf? Heeft Hij je gekocht voor een prijs? Dan ben je het Hem te behagen verschuldigd. Nu dat we hebben gezien wat twistziek betekent, Gods Woord noemt vijf keer hoe vreselijk een twistzieke vrouw is. Laten we gaan kijken.


Een twiszieke Echtgenote

Twistzieke vrouw. Heb je ooit een druppelende kraan gehad die je gek maakte? “het getwist van een vrouw als een gestadig druppelend lek” (Spr. 19:13). Soms is het nodig dat iemand je wijst op dat lek) misschien een vriend of je schoonvader) om je man de druppelende lek te ontdekken, maar zodra hij het heeft, zal dat alles zijn wat hij kan horen! Heb je je ooit afgevraagd waarom mannen uit hun huizen zijn verhuist om daarna bij een hoer in te trekken? Spreuken 21:9 vertelt ons omdat het “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning.” 

Twistzieke en geïrriteerde vrouw. Nogmaals, een man zal liever zonder water willen leven in de hete woestijn dan te leven met een vrouw die hem en zijn autoriteit uitdaagd. “Het is beter te wonen in een woestijn dan met een twistzieke en gramstorige vrouw (vervelend of boze) vrouw” (Spr. 21:19). God is over deze vers onvermurwbaar―Hij herhaalt het! Luister je? “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning” (Spr. 21:9).

Constant druppelend. God vergelijkt het constant druppellen met een twistzieke vrouw dan uiteindelijk er voor zorgt dat mensen uit huis verhuizen. Waarom maakt de man niet gewoon het dak? Omdat God heeft gezegd dat dat onmogelijk is! Een gestadig druppelend lek op een dag van stortregen en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk. Wie haar wil opsluiten, zou wind opsluiten, en zijn rechterhand zou olie ontmoeten” (Spr. 27:15-16)

Onderwerp Zijn

Veel van je twistzieke gedrag ligt waarschijnlijk geworteld in het feit dat je gelooft dat het huwelijk een partnerschap is. Dit is wat ik geloofde en later ontdekte dat het niet waar is! In plaats daarvan, Heeft God het gezin, samen met de rest van Zijn schepping, in autoriteit niveaus neer gezet. Onze mannen hebben autoriteit over ons. Dit is belangrijk voor jou om te begrijpen. “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God” (1 Kor. 11:3). “Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles “(Efez. 5:24).                                 

Wat is onderwerping of onderwerpend zijn? Het is gehoorzamen zonder een woord, ook als je man ongehoorzaam is aan Gods Woord. Het is niet beledigen in ruil voor zijn beledigingen of hem bedreigen. Een Petrus 3:9 zegt, “en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel……..”Want in plaats daarvan een zegen geven” betekent een reactive op een belediging met een compliment en een goede houding “doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” (1 Petr. 3:2).

Is dienen vandaag van toepassing? “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (Heb. 13:8). In Mattheüs 5:18 zegt Jezus, “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.”

Christus is de hoofd van elke man. Hoe kunnen we zeker weten dat God over Jezus is, en mijn man (geredt of niet) over mij? “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God” (1 Kor. 11:3).

Respectvol gedrag. Nu dat we zeker weten dat God tegen alle vrouwen praat, wat beveelt Hij? “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, 2doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” (1 Petr. 3:1-2).

Onderwerp Zijn. “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles” (Efez. 5:22-24). Deze Bijbeltekst legt ons uit dat onze relatie het zelfde moet zijn dat de relatie die Christus heeft met de kerk. Is het niet om verdrietig te worden dat zoveel kerken zich niet onderwerpen aan Christus en Zijn leringen, net zoals zoveel vrouwen zich niet onderwerpen aan hun mannen? Is er een verband?   

Heilige vrouwen. Waar is onze hoop in onderwerping? “Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen” (1Petr. 3:5). Onze hoop en vertrouwen is in God niet in onze mannen. Daarom, hoeven wij niet bang te zijn als ze iets fout doen! “zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen” (1 Petr. 3:6).

Beschermer. Wanneer wij vrouwen onszelf beschermen omdat wij het gevoel hebben dat we “Onze eigen gevechten kunnen vechten”, waarom zullen we dan mannen nodig hebben? Was jij degene die de verkoper wegstuurde of de man aan de deur wegstuurde, waarschijnlijk met meer genoegen dan dat je man zou hebben? Is je man vergeten hoe hij voor jou op moet komen omdat je gewoonlijk het overman? Wie had werkelijk de broek aan in huis? Wie was echt de sterkste?  

Heb je je man vertelt dat hij zich met zijn eigen zaken moest bemoeien wanneer hij vroeg of je rustig of langzaam aan moest doen? Wat deed je man toen je bleef rebelleren? Als eerst, deinsde hij terug omdat hij niet weer een gevecht wilde; en toen verhuisde hij uit de “constant druppelende” huis; toen vond hij een andere vrouw waaraan hij zijn affectie kon geven!

Als je twistend bent gebleven, toen hij langs kwam, belde of e-mailed, dan heeft hij een herinnering gehouden waarom hij je heeft verlaten. Dit is de reden waarom zoveel vrouwen hun mannen niet zien.

Je moet “totaal getransformeerd worden in het beeld van God” vrouw de eerste keer dat God je man langs laat komen is een antwoord op je gebed. Als je man het prettig vind wat hij ziet of hoort, dan zal hij weer terug komen voor een tweede keer. Dit is wat leid tot herstel! Als God zijn hart keert, maar zijn wil heft het op vanwege je gebrek aan verandering, dan kun je God niet de schuld geven.


De Wortel van Ons Twist Gedrag:

Self-Esteem!
Zelf-Vertrouwen!

Waarom zijn zoveel vrouwen twistend geworden? Wij vrouwen zijn twistend geworden omdat wij christenen de wereld nadoen en denken zoals ze in de wereld denken. De boeken die we lezen, de psychologen die we bezoeken, de klassen waar we naartoe gaan die Gods Woord, niet reflecteren, welke puur en onbuigzaam is. De meeste christelijke vrouwen zitten vol psychologie.

Vergif gedoopt in chocolade is nog steeds vergif! Mijn zusters in Christus, psychologie is nog gevaarlijker wanneer het gedoopt is in Christelijkheid omdat we het dan meteen opeten! We zijn gehersenspoeld om te geloven dat “zelf-liefde” en “zelf-vertrouwen” goede dingen zijn, maar ze zijn niks anders dan trots! Dat was de zonde dat geresulteerd heeft dat Lucifer Satan is geworden!! 

De twistende, trotse vrouw, de vrouw die “alles beter weet,” is de vrouw die discussieert en haar eigen zin wilt―omdat ze “denkt” dat ze gelijkt heeft. En wanneer ze ongelijk heeft, heeft haar zelf-vertrouwen het nodig om zich te beschermen. Er is nooit een nederig woord of een “Ik had ongelijk, Ik bied mijn excuses aan”! De twistende vrouw heeft de conditie om te denken dat het maken van een excuses vernederd is.

Onze trots resulteert in zelf-rechtvaardiging, daardoor zijn er zoveel vrouwen die de zonden van hun mannen vertellen omdat ze hun eigen zonden niet kunnen zien!


Hoe jezelf te bevrijden van

Twisten en Zelf-Rechtvaardiging

Als we belijden. Als we gewoon zouden kunnen zien, dat een leven met een twistende, zelf-rechtvaardiging gedragende vrouw niets anders is dan een nachtmerrie, niet alleen voor onze mannen, maar ook voor onze kinderen. Laten we bidden en God vragen om vergeving. Laten we Zijn hulp zoeken om ons te helpen om de zachtmoedig en stille vrouw te worden wat kostbaar is in Zijn ogen, als ook in de ogen van onze mannen “ Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 John. 1:9). Te veel begrijpen deze tekst niet en in plaats daarvan belijden ze de zonden van hun mannen. De tekst zegt dat we onze eigen zonden moeten belijden.

Belijd. Wanneer je man thuis komt of op visite komt, vraag hem om vergeving voor je twistend gedrag en je zelf-rechtvaardigheid. Als je niet langer contact hebt met je man, bid dan voor een gelegenheid om hem te vertellen via de telefoon of persoonlijk. (Bel hem alstublieft niet!) “ Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt” (Jacobus 5:16). Nogmaals, deze tekst zegt dat we onze zonden―niet de zonden van onze mannen―zodat we kunnen genezen.

Wanneer je belijd, blijf dan niet door gaan met je “kleine preek.” Vertel hem kort alleen dat God je heeft overtuigd dat je luid en argumentatief bent, omdat je trots en zelf-rechtvaardig bent. Vertel hem, dat je met de hulp van de Heer, bid om te veranderen hoe je was. Geef hem een kus en verlaat dan de kamer, of zeg gedag en hang op! Daarna, belijd aan de kinderen en leg uit aan hun hoe God je gaat helpen door nederigheid om te veranderen. Zo vaak horen ze alleen de zonden van hun vaders; het is belangrijk dat ze zien dat de scheiding of echtscheiding niet van 1 zijde kwam.  

Wees eerst verzoend. Als je je niet “geleid” voelt om te gaan om dingen goed te zetten, ga dan nooit meer terug naar de kerk. “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave” (Matt. 5:23-24).

Genade aan de nederige. Tevens, wees zeker dat je nederig bent; wees niet te trots om er voor uit te komen om te vertellen dat je een twistzieke vrouw bent. “Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Blijf het belijden na elke keer aan iedereen zodra je je twistend hebt gedragen. Wanneer je moe bent van de zondige vrouw, en je echt uitroept naar God om je te veranderen, zal je streven om te veranderen.

Hier is Gods voorschrift. “En zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara” (Exod. 15:”23). Mozes wierp een boom in het water, een representatief van het kruis op Golgotha. Je moet ook het kruis gooien in de zee van je bitterheid. Christus heeft je bevrijd om je te bevrijden van al je zonden, inclusief je twistend, discussiërend,trots, en zelf rechtvaardigend gedrag.   

Jezus zou ons voorbeeld moeten zijn, altijd, in alles, op de manier hoe Hij wandelden hier op aarde. “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft………………. heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises” (Filip. 2:5-8).

Persoonlijke toewijding: om andere belangrijker te maken dan mijzelf, door mijn twistend gedrag en trotse gedragingen weg te doen. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, wijd ik mij toe om mijn gedachten te vernieuwen en een doener te worden van het Woord door mij te vernederen en door mijn twistende manier weg te doen.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.