Dag 11
Je voorraadschuur

maar eerst een Hersteld Huwelijks Getuigenis!!

 

Moedig het Herstel van Ouders Aan –
Ouders NU Samen!

Sylvia heeft contact opgenomen met ons ministerie om te kijken of zij haar ouders misschien kon helpen. Ze ontdekte dat haar ouders, die al ruim veertig jaar getrouwd waren, uit elkaar waren gegaan. Ze hadden hun deel van de argumenten gehad, maar ze dacht niet dat het zover zou komen. Toen ze met haar broers en zussen sprak, was ze geschokt dat ze blij waren met de scheiding en dat ze hun moeder zelfs hadden aangemoedigd in haar beslissing om hun vader te dwingen te vertrekken.

Sylvia zei dat ze, omdat ze de enige christen in hun familie was, WIST dat een scheiding niet alleen verkeerd was, maar waarschijnlijk ook tot echtscheiding zou leiden. We stelden voor dat ze Hoe God Jouw Huwelijk Kan en Wilt Herstellen en het werkboek voor vrouwen zou lezen, en begonnen te bidden hoe ze voor hen ‘in de bres zou kunnen staan’. We vertelden haar dat ze zich moest concentreren op de twee hoofdstukken die gaan over het helpen van anderen en dat ze gelijk had dat ze de “Bediening van Verzoening” kreeg die 2 Korinthiërs 5:18 aan ALLE gelovigen geeft.

Gelukkig wist Sylvia dat het verkeerd zou zijn om de confrontatie met haar moeder aan te gaan, aangezien de Bijbel duidelijk zegt dat je je ouders moet eren, ongeacht hun leeftijd. Toch geloofde ze en wij bevestigden dat ze haar overtuigingen eerlijk en respectvol met haar moeder kon delen, maar alleen als haar moeder erom vroeg.

De daaropvolgende weken kreeg ze verschillende kansen om haar geloof en haar opvattingen over het huwelijk te delen. Ze vertelde haar moeder dat ze was gaan lezen en studeren omdat zoveel van haar vrienden in een huwelijkscrisis verkeerden. Ze vertelde haar over het boek Herstel Jouw Huwelijk en al snel begon ze de hoofdstukken met haar moeder door te nemen. Later werden ze ePartners voor een Wijze Vrouw, maar NIET als HAAR leraar – maar als ze haar moeder de eer zou geven die God haar had verteld, zou dit betekenen dat het goed met haar zou gaan, zoals beloofd in Efeziërs 6:1-3.

Het duurde bijna drie jaar, maar God was trouw – Sylvia's ouders zijn nu verzoend!!!

Sylvia schreef ons om ons te vertellen dat ze zich zo gezegend voelt, en probeert nu andere volwassen kinderen, wier ouders gescheiden of gescheiden zijn, aan te moedigen om dezelfde principes over het huwelijk te delen met gescheiden of gescheiden ouders.

Volwassen kinderen willen hun ouders net zo graag bij elkaar als de thuiswonende kinderen. Niets is moeilijker dan wanneer feestdagen en verjaardagen worden bezocht door stiefouders en stief grootouders. Iedereen voelt zich niet op zijn gemak en de kleine kinderen blijven verbijsterd achter door de verwarring.

~Sylvia* wiens ouders ook in Connecticut wonen, ouders zijn HERSTELD

Meer herstelde huwelijken van OUDERS in de komende lessen...

Jouw voorraadschuur—

Wat wordt Jouw Gevoed door en door Wie?


JOUW GEESTELIJKE VOORRAADSCHUUR

Herinner je je dat je in een van de Herstelde Huwelijks Getuigenissen van gisteren las dat Darla sprak over wat de kerk niet onderwijst en waarom (nadat zij hersteld was) zij en haar man deden wat ze konden om degenen te onderwijzen die in een huwelijkscrisis verkeren? Darla en haar man realiseerden zich samen (door wat ze meemaakten) dat ze moesten beginnen met het voeden van mannen en vrouwen (overal om hen heen) die geestelijk ‘uitgehongerd’ zijn naar de waarheid over het huwelijk.

Voordat we echter over jullie pakhuis beginnen te praten, zou ik eerst met velen van jullie willen spreken die worstelen  met  waar jullie voorraadschuur IS. Bij het lezen van de formulieren hebben sommigen van jullie het heel moeilijk om je huidige kerk los te laten, dus ik denk dat het belangrijk is dat ik dit eerst bespreek. Om dit te bevestigen heb ik vanmorgen een brief aan een van onze ministers geschreven over een cliëntformulier. Ik zei,

"Als ik vrouwen lees die aan ons of aan de Heer schrijven en die het duidelijk niet zeker weten, maar hun kerk verlaten omdat ze het gevoel hebben dat WIJ hen zeggen te vertrekken, krimp ik ineen!" De reden is dat als iemand het niet zeker weet, zij duidelijk NIET klaar is in haar Herstel Reis om haar kerk te verlaten (om ruimte te maken voor haar man om de geestelijke leider van het gezin te worden).

Onthoud dit, dit is een "reis" en het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat we niet te snel of te langzaam gaan, maar gelijke tred houden met de HEER die ons leidt.

"Maar als ik het was, nou, lol, eigenlijk was ik het en moest ik ook mijn kerk verlaten (waar ik van hield) en ook ik werd verkeerd begrepen (door mijn kinderen en anderen). Ik wist echter dat dit is wat de De Heer zei dat ik dat moest doen, en dit IS ook wat elke vrouw zeker moet weten.

Eerlijk gezegd was (en is) verkeerd begrepen worden mijn grootste worsteling bij het volgen van de Heer. Toen ik de kwestie aan de Heer voorlegde, sprak Hij er op een ochtend met mij over, en herinnerde mij eraan hoe verkeerd begrepen Hij was door de mensen van wie Hij wilde dat zij Hem het liefst zouden begrijpen: Zijn eigen familie en ook Zijn apostelen.

Het belangrijkste voor elke vrouw is, zoals ik al zei, dat iedereen moet weten dat HIJ het is die tegen haar spreekt, NIET WIJ. We willen nooit en te nimmer dat iemand iets doet wat WIJ zeggen, want  wat maakt het uit wat we zeggen, denken, voelen of geloven?!?!  Wat er toe doet is wat  Hij  zegt, wat  Hij  tot ieder hart spreekt. En dit betekent dat we elke vrouw willen aanmoedigen om zich tot de Heer te wenden om er ZEKER van te zijn dat Hij dit IS, en dat het ZIJN timing is.

En zorg er altijd voor dat de kracht van BINNEN haar komt (waar Hij verblijft) en niet van buitenaf... ONS (of iemand anders).

Een ander groot probleem waar vrouwen over begonnen te schrijven, was iets dat NIET goed genoeg aan bod kwam in de lessen Spiritueel Leider, namelijk wat we moesten doen met onze kinderen en hun spirituele groei. Het hangt echt af van de leeftijd van de kinderen en enkele andere factoren (die ik met een aantal van onze ministers heb besproken); zoals wanneer je bij ouders woont die willen dat je je kinderen meeneemt naar de kerk.

We hopen dus meer informatie te hebben om toe te voegen aan onze lessen voor de volgende groep die in januari de 30-daagse Herstel Reis doorloopt. Informatie die we aan ieder van jullie zullen aanbieden VOORDAT je doorgaat naar de HERBOUWING-fase van VHH van je Herstel Reis.

We zullen in feite ieder van jullie de kans geven om aan het eind van de lessen een vraag in te dienen waarvan je denkt dat we die niet goed genoeg hebben behandeld in onze serie. Dit zullen echter GEEN specifieke vragen zijn die betrekking hebben op jouw “specifieke” situatie (alsof we raadgevers zijn), maar over het algemeen wanneer een onderwerp (zoals tieners die gaan terwijl jij thuis blijft) niet goed genoeg aan bod komt.

Maakt het dan echt uit WAAR ik mijn tienden geef?

Ja!! De Bijbel zegt: "Breng de gehele  tiende  naar jouw  voorraadschuur " en dit betekent natuurlijk eenvoudigweg WAAR je geestelijk gevoed wordt.

Veel vrouwen gaan naar een plaatselijke kerk en geven daar uiteraard hun tiende.

Helaas zijn de meeste mensen die vandaag de dag naar een plaatselijke kerk gaan, juist degenen die naar ons toe komen met een huwelijk dat aan het afbrokkelen is of in een scheiding is geëindigd, omdat hun kerk hen niet de waarheid over het huwelijk vertelt.

In de les van vandaag ‘Jouw Voorraadschuur’ willen we beginnen met uit te drukken hoe dankbaar we zijn, en hoe serieus we het feit nemen dat de meesten van jullie ons de afgelopen drie weken (of langer) de kans hebben gegeven om jullie spirituele pakhuis – je de waarheid voeden die het belangrijkste keerpunt in jouw leven zal zijn. En we bedoelen niet alleen een keerpunt met betrekking tot jouw huwelijk en of het wel of niet hersteld zal worden – maar in jouw relatie met de HEER – wat het allerbelangrijkste is.

Wij geloven dat veel te veel huwelijken en gezinnen ziek zijn geworden en sterven als gevolg van lege preken en ineffectieve leringen. Wij geloven dat de kerk, in plaats van eenvoudigweg geschiedenislessen of preken te leren die ons een goed gevoel over onszelf geven, NU moet beginnen met het VOORKOMEN van de aanhoudende en steeds toenemende EPIDEMIE van het afbrokkelen van huwelijken, die uiteindelijk vaders, moeders en hun kinderen vernietigt!

Velen van ons gaan/gingen naar (of waren lid van) een kerk die het herstel van het huwelijk helemaal niet aanmoedigt/aanmoedigde, wat ons, zoals we gisteren leerden, in opstand brengt, een zeer gevaarlijke geestelijke toestand. Het verbaast mij dat velen geen idee hebben of hun kerk of pastoor VOOR herstel is of niet. Maar omdat het een epidemie in de kerk is, zou ik moeten zeggen dat hij en zijn kerk de gemeente tekortschieten als een predikant niet wekelijks ingaat op preventie en de remedie ervan.

Sommigen geloven dat ze niet alleen in hun kerk moeten blijven, maar ook tienden moeten betalen aan hun plaatselijke kerk. Maar tenzij je daar geestelijk gevoed wordt, en zij jou en jouw huwelijk actief helpen om hersteld te worden (iets waarvoor je op de Heer vertrouwt), leef je niet alleen in opstand, maar is die kerk niet jouw ‘voorraadschuur’ en daarom, hoort jouw tiende daar niet bij.

Als je ergens te eten krijgt, zoals een nieuw restaurant dat je voedsel geeft dat jouw lichaam geneest omdat je erachter kwam dat je aan een hartziekte stierf, maar je toch doorging met eten op de plek waar je de dingen kreeg die ertoe hebben bijgedragen dat jou hart- en vaatziekten (of zeker niet voorkomen), dat is toch te logisch. Bovendien heeft het ook geen zin om tienden te betalen waar je niet te eten krijgt, maar in plaats daarvan het restaurant uit te lopen dat jou gezond voedsel geeft, omdat je het gevoel hebt dat je moet blijven betalen in het restaurant dat het restaurant is geweest dat dat nog steeds doet. Bijdragen aan alle hartziekten in jouw gemeenschap!

Zoals ik al zei, het maakt ons persoonlijk niet uit WAAR je jouw tienden geeft, als het erom gaat dat wij geld van jou krijgen. Maar het kan ons ALLEEN veel schelen wat het met jou gaat doen!

Echte zorgverleners, artsen die dol zijn op genezen (niet degenen die het voor het geld doen), willen je niet operatief een nieuw hart geven (of je zieke hart repareren) en je dan naar buiten zien lopen en beginnen te eten en dezelfde levensstijl leiden! Als ze het voor het geld zouden doen, zouden ze waarschijnlijk liever hebben dat je zo blijft leven, zodat ze nog een operatie zouden ondergaan om geld aan te verdienen!

We houden van wat we doen, en doen het allemaal om dezelfde reden als onze partners financieel geven (zodat we niet om geld hoeven te vragen en zodat we onze boeken en video's kunnen weggeven en ook geen kosten in rekening kunnen brengen voor onze lessen). Wij doen het vanwege wat HIJ ons heeft gegeven!

‘Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.” — Lukas 6:38

De Heer heeft ons zoveel gegeven en blijft ons GEVEN, dus in dezelfde standaard GEVEN wij het jou uit een hart van dankbaarheid aan de Heer.

Al onze partners zijn vrouwen die een leven hebben dat VERANDERD is door wat hen is gegeven, en ook doordat ze de zegeningen en bescherming van tiende hebben leren kennen. De meeste van onze partners bestaan ​​uit vrouwen die jaren geleden een hersteld huwelijk hebben meegemaakt en nog steeds herstel zaaien en oogsten. Niet iedereen is hersteld, maar ALLEN zijn veranderd en hebben een relatie met de Heer als hun Echtgenoot.

Dit zijn de vrouwen die voor jouw eBoeks en deze lessen voor jou hebben betaald. We doen dit niet als een soort oplichterij. Ik ben er zeker van dat je inmiddels begrijpt waarom we doen wat we doen. Onze partners spelen een sleutelrol in ons lichaam, door de middelen te verschaffen zodat elke vrouw de waarheid kan hebben, ongeacht wat ze financieel hebben. Tegenwoordig noemen we dit ‘pay it forward’, en dat is iets waar de kerk veel meer van moet doen. En als ik de kerk zeg, bedoel ik eigenlijk (zoals we gisteren hebben geleerd) de VS, de mensen, niet het gebouw.

Nog iets dat je misschien niet weet: onze ministers worden niet betaald, maar ze betalen hier allemaal tienden. Wij zijn allemaal  vrijwilligers. Zelfs mijn familie en ik worden ondersteund door de verkoop van mijn boeken via andere websites (zoals Amazon) en dat betekent dat ik hier ook tienden geef, aan mijn voorraadschuur. De Heer voedt mij persoonlijk met vers geestelijk voedsel, terwijl ik het voorrecht heb gloednieuwe christenen te voeden, en zeer hongerige christenen, uitgehongerd naar de waarheid. Dus als ik eten voor je klaarmaak, word ik op mijn beurt rijkelijk gevoed!

En of je het nu wilt geloven of niet, de waarheid is, en we blijven hopen dat je zult gaan geloven – we hebben jouw geld NIET nodig – God geeft ons trouw alles wat we nodig hebben en is trouw om ons te zegenen volgens Zijn belofte.

(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. 7En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.” — 2 Korintiërs 9:6

Hoewel we jouw geld niet nodig hebben, kunnen en willen we tegelijkertijd de waarheid niet negeren ten koste van jou, door ons zorgen te maken over wat je misschien denkt dat we van plan zijn. Wij willen in jullie leven zaaien, dus in verlaten velden, zodat ook jullie het “voor en na” tiendescenario zullen ervaren dat ieder van ons meemaakte toen we begonnen met het geven van tienden en het zaaien in onze voorraadschuur.

"Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten." — Galaten 6:7

Nog een interessant feit: vrouwen zijn meer dan bereid om hun adviseurs te betalen (die exorbitante prijzen vragen en meer schade aanrichten), om te betalen voor antidepressiva (waardoor ze niet meer kunnen denken of voelen en vaak resulteren in bijwerkingen die veel erger zijn) , en binnenkort voor advocaten betalen (om hun bezittingen te beschermen als het niet uitmaakt dat de bezittingen worden verdeeld, terwijl herstel betekent dat alle bezittingen in het huis blijven als het gezin intact is). Vrouwen zijn bereid dit allemaal te betalen (en heb je gemerkt dat dit allemaal het gevolg is van een verslinder die toestemming heeft om te stelen?), terwijl wat de deur zal sluiten, dichtgooien, het geven van tienden is.

En niet alleen maar tienden betalen, maar tienden geven aan uw voorraadschuur, zodat de vijand u niet langer van uw geld kan beroven om voor die gruwelijke dingen te betalen! Wat je de geestelijke voeding zal geven om je hart naar God te keren, is door heel veel ZIJN WOORD en ZIJN Waarheid te voeden.

"Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige." - Psalm 119:11

"...Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." — Matteüs 6:21

Ik verzeker jou nogmaals: we hebben jouw geld niet nodig. Lange tijd hebben we onze boeken weggegeven en nooit om donaties gevraagd. Toen ik vervolgens naar Oeganda ging om te spreken, smeekte een Afrikaanse vrouw (die naar Canada verhuisde) mij om haar volk te leren over het geven van tienden, over het geven, en gaf de zendelingen de schuld van de voortdurende armoede in haar land! Ik was geschokt!! Ze zei: "Iedereen leert mijn volk om te NEMEN, niet te geven, om naar blanke mannen te kijken om hen te helpen, en niet naar God. Dus hoe kunnen ze ooit vrij zijn van armoede?!?" Ze vertelde me verder dat ze pas toen ze Afrika verliet, de waarheid leerde kennen en toepassen. Ze gaf tienden en werd behoorlijk rijk, maar haar mensen zien haar nu als gewoon een nieuwe bron waaruit ze kunnen putten.

Bijna vier jaar lang schreef en belde de vrouw van een predikant, een weduwe, mij zelfs vanuit Oeganda om haar meer geld te sturen! Ik ben nooit in Oeganda geweest om te spreken, maar ben alleen in Kenia terechtgekomen, maar heb haar geld gestuurd omdat ik niet kon komen. Maar oh, wat had deze vriendin gelijk. Ik ben misschien niet opnieuw geroepen om vrijmoedig te spreken in Afrika, maar ik kan hier de waarheid spreken en het leven van iemand veranderen met de waarheid – iemand die bereid is God hierop te testen! Bedenk dat God eigenlijk zegt dat we Hem op de proef moeten stellen.

"'...BEPROEFT Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.'" — Maleachi 3:10

Dus laat me je vragen, terwijl we dit net zo diep weten en naleven als wij, hoe kunnen we de waarheid mogelijk NIET met je delen – zelfs als dat betekent dat je het risico loopt dat je denkt dat we je geld willen? De enige persoon die ertoe doet, ben JIJ. En als je serieus de deur wilt sluiten die in je leven wijd open heeft gestaan, de deur waardoor de vijand je heeft kunnen bestelen, test HEM dan. En de waarheid is dat mensen over het algemeen geloven wat ze willen geloven.

Uiteindelijk is de keuze aan jou.

"Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,..." - Deuteronomium 30: 19

 Dingen veranderden onmiddellijk

Zoveel vrouwen beginnen met het geven van tienden nadat hun man was vertrokken, omdat ze om de een of andere reden wisten dat ze tienden moesten betalen, zelfs voordat we ze iets hadden geleerd.

Velen begonnen tienden te betalen in hun plaatselijke kerk totdat ze zich realiseerden dat dit NIET de plek was waar ze geestelijk gevoed werden. Maar toen ze eenmaal tienden hadden betaald aan hun ware voorraadschuur, begonnen de zaken ONMIDDELLIJK te veranderen.

Zoals ik al zei, heb ik het betalen van tienden geleerd door mijn voedselbonnen te gebruiken en aan de plaatselijke gaarkeuken te geven. Toen ik later hoorde wat een ‘voorraadschuur’ was, zat ik niet meer in een kerk, omdat ik, zoals ik al zei, een Farizeeër was, dus moest ik stoppen met het bezoeken van een kerk. Totaal verbijsterd vroeg ik de Heer mij te laten zien wat ik moest doen. Hij liet mij beginnen met het zaaien in mijn eigen bediening, de Ministrie van Verzoening, die Hij aan ons allemaal geeft. De mijne was (en is nog steeds) met de focus op het herstel van het huwelijk.

Diezelfde week maakte de Heer mij bewust van een vrouw en haar dochter die vlak bij ons in het herenhuis woonden. Toen mijn jongens het kleine meisje uitnodigden om met ons te lunchen, staarden ze allemaal en vertelden me hoe snel ze alles at "alsof ze al weken niet gegeten had, mama" - omdat ze dat niet had gedaan.

Toen mijn jongens me vertelden wat ze zagen, en hoe ze haar hun broodje te eten hadden gegeven (dat ze eigenlijk in één hap at), bood ik haar iets aan om mee naar huis te nemen "aangezien we het niet zouden kunnen eten, " Ik zei. Toen wist ik wat onze missie was. We vertrokken en gingen meteen naar de supermarkt om tassen en tassen met boodschappen te kopen met de voedselbonnen die ik voor de gaarkeuken had gebruikt!

Toen we met de boodschappen op de deur klopten, barstte haar moeder in tranen uit, en toen mijn jongens de boodschappen naar binnen droegen, zagen ze dat er in hun kasten nog maar EEN pakje oosterse noedels over was. Waar ze bekende dat ze al weken mee leefden!

Toen kwam ik erachter dat de echtgenoot van deze vrouw hen in de steek had gelaten, dat ze geen benzinegeld had om aan het werk te gaan, en dat ze het gevaar liep haar dochter aan de sociale dienst te verliezen! Toen ik het mijn ePartner Sue vertelde, vroeg ze of ik geld had om deze moeder benzinegeld te geven om aan het werk te gaan. Dat heb ik inderdaad gedaan, iets wat nooit is gebeurd! Het was niet  mijn  geld, maar contant geld dat mijn moeder mij had gegeven om iets voor haar op te halen. En ik wist dat mijn moeder zou willen dat ik het zou gebruiken totdat mijn vriendin Sue me een dag later tijdens onze wekelijkse Bijeenkomst kon betalen.

Toen ik terugging, ging ik alleen terwijl de kinderen zich klaarmaakten om naar bed te gaan. Vanuit de deur kon ik lachen en huilen horen, terwijl ze binnen dansten. Eerder die dag zei deze vrouw tegen God: "Als Hij echt bestond, om haar te helpen!" Ze was opgegroeid in een religieus en streng gezin; ouders die haar weggooiden toen ze zwanger werd. Haar man beweerde ook een christen te zijn, raakte vervolgens betrokken bij een andere vrouw en liet haar later in de steek toen hun dochter acht was. (Deze vrouw kende de Heer niet persoonlijk, maar door deze ervaring leerde zij de Heer kennen, zowel zij als haar dochter, niet lang na deze nacht.)

Toen ze de deur opende en ik haar het geld voor benzine probeerde te geven, weigerde ze me te vertellen dat ik haar genoeg had gegeven. Toen ik zei dat het NIET van mij kwam, zei ze: "Ik weet het, het komt van God, maar ik kan er niet tegen." Maar toen ze hoorde dat het een andere vrouw was, begon ze weer te huilen. Ik vertelde haar waarom we elkaar ontmoetten en toen begonnen mijn ePartner en ik een andere vrouw te helpen! Deze vrouw had iemand aan weerszijden van haar nodig om haar te steunen en aan te moedigen.

En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang.” — Exodus 17:11–12

Kort daarna opende de Heer de deur voor mij om wat inkomen te verdienen. Ik begon bijles te geven en had wat echt geld om tienden te betalen, maar ik wist dat het naar mijn voorraadschuur moest gaan waar ik geestelijk gevoed werd. Onze gemeenschap (die vrouwen begon aan te trekken van wie ik geen idee had hoe ze ons vonden omdat we niemand vertelden waarom we elkaar ontmoetten) begon wekelijks bijeen te komen, dus gebruikten we het geld dat ik aan mijn pakhuis gaf (het binnenkort HHI) . We gaven de Bijbel verzen  weg (Sue en ik ontdekten dat ze ons konden helpen) en we lieten er kopieën van maken om uit te delen aan de dames die kwamen of om door te geven aan andere dames. We gaven ook gebruikte bijbels (die we in elke versie bij kringloopwinkels kochten), ook eten, benzinegeld en al het andere waarvan we zagen dat vrouwen het nodig hadden.

Hoewel de vijand mij er soms van probeerde te overtuigen dat mijn tienden alleen maar naar mijzelf gingen, herinnerde de Heer mij eraan hoeveel kerken waar ik zag dat  de  predikant ZIJN tienden in de offerande stopte waar hij diende. En om het te bevestigen: als ik toen of nu niet aan mijn voorraadschuur zou geven, dan zou de verslinder zeker toestemming hebben en maar al te graag stelen wat ik heb!! Er is geen twijfel dat ik in armoede zou leven, maar mijn familie en ik zijn zeker niet eens close! Voor alles wat we hebben wordt betaald, ook onze bediening is schuldenvrij en blijft dat ALLEEN aan HEM en het volgen van ZIJN Woord!

“Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.” – Romeinen 13:8 NBG

Hetzelfde geldt voor zoveel andere vrouwen wier huwelijk nu HERSTELD is. Toen ze eenmaal de waarheid leerden kennen, begonnen ook zij tienden te betalen aan hun voorraadschuur, voor de eerste keer ooit. En we zijn het er allemaal over eens dat dit de EERSTE stap was om de deur voor de vijand dicht te slaan. De deur die jij net als wij, wijd open heeft gelaten door geen tiende te betalen aan onze voorraadschuur (en door gevoed te worden door de voorraadschuur die ons zal sterken en genezen). Het niet geven van tienden is wat de vijand in staat heeft gesteld om binnen te komen en al onze levens te stelen, te vermoorden en te vernietigen. We hopen dat dit binnenkort zal ophouden als je vecht tegen de angst om je rekeningen niet te kunnen betalen.

Dit is een veel voorkomende angst die de vrede van ons allemaal binnendringt. De waarheid is dat je nooit jouw rekeningen kan betalen als je niet EERST tienden betaalt! En ik betwijfel of ieder van ons die trouwe tiendengevers zijn, niet allemaal heeft meegemaakt dat het ‘erop leek’ dat we op geen enkele manier genoeg zouden hebben. Zelfs als ik de wiskunde deed, klopte het gewoon niet! Maar toen we eerst aan Hem tienden betaalden, aan onze voorraadschuur, zoals Hij zei, betaalden we AL onze rekeningen, en voor velen van ons leidde dit ertoe dat we ook schuldenvrij werden!

Nu is het tijd om de deur dicht te slaan voor het gezicht van de verslinder! Niemand met een goed verstand zou, als hij koude lucht voelt binnenkomen, de verwarming hoger zetten als hij de deur in zijn huis wijd open had laten staan!

Hoe kon de Kerk dit laten gebeuren?

Omdat we allemaal dezelfde gruweldaad hebben meegemaakt: NIET het geestelijke voedsel krijgen dat zou hebben voorkomen dat onze huwelijken uiteenvielen, waaronder het niet weten of onderwijzen van de verslinder en de bescherming van de tiende! Ik betwijfel of ik nog veel meer over dit onderwerp moet zeggen. Maar voor sommigen van jullie die het nog steeds moeilijk hebben, vraag jezelf dit af:

Waarom heeft de plaatselijke kerk, nu er een epidemie van huwelijken kapot is gegaan, niet méér gedaan om ons allemaal het geestelijke voedsel en de geestelijke kennis te geven om te weten hoe we echtscheiding en ontrouw kunnen voorkomen? En als er echtscheiding zou plaatsvinden, waarom beschikken ze dan niet over de Bijbel verzen en de middelen die nodig zijn om onze huwelijken te herstellen?

Wij geloven dat de plaatselijke kerken er voor het grootste deel niet in zijn geslaagd om in alle opzichten onze geestelijke voorraadschuur te zijn. Ze prediken ons geschiedenislessen en preken die het publiek behagen, terwijl een  epidemie  van echtscheidingen zich door de kerk verspreidde. En erger nog, wanneer ik geconfronteerd wordt met ontrouw, scheiding en echtscheiding, breekt het mijn hart als ik bedenk dat ze zich hebben omgedraaid en ons vergif hebben gegeven in de vorm van counseling en psychologie (waar we, zoals ik al zei, in een latere les over zullen leren) .

Wij zijn niet tegen de kerk, maar tegen wat de kerk niet heeft gedaan. Ons doel is om de huwelijken één voor één te herstellen, en vervolgens deze herstelde echtparen te trainen om terug te gaan naar de kerken in hun gemeenschappen, getraind in de waarheid! Het gaat er niet om iemand de schuld te geven! Het betekent dat we allemaal doen wat we kunnen om de waarheid te leren kennen, NIET ALLEEN voor onszelf, maar in het belang van anderen!

Vraag God nogmaals om je te laten zien hoe je kan helpen de waarheid naar jouw kerk en lokale gemeenschap te brengen!

Een vrolijke gever

Uiteindelijk is de keuze of je al dan niet tienden geeft en waar je tienden geeft, de jouwe. Gelukkig hebben we voor de laatste keer jouw geld niet "nodig". Vergeef me dat ik dat keer op keer zeg. Onze bediening volgt het principe van tiende (van elke donatie die we krijgen, van elke verkoop die we in onze boekwinkel doen, betalen we tienden). Bovendien, zoals ik al zei, geeft elk van onze predikanten tienden, daarom strijden we niet tegen de verslinder en zijn we altijd geestelijk gevoed feestend en hebben we meer dan genoeg!!

Ten slotte: als je gaat geven, geef het dan vrolijk en niet met het gevoel dat het moet.

‘En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.’ – 2 Korinthiërs 9:7

De reden dat wij jou onderwijzen over het geven van tienden aan jouw voorraadschuur, en dat wij dit met blijdschap doen, is niet om je te kunnen manipuleren om ter wille van ons te geven, maar ter wille van Jou. Zoals ik al zei doen wij allemaal vrijwilligerswerk, dus als e tienden geeft, krijgen wij jouw geld niet. Als we geld wilden verdienen, zouden we onze boeken VERKOPEN in plaats van ze alleen maar aan jou te geven.

Ja, wij bieden onze boeken ook te koop aan, maar ook dan hebben we een reden zoals ik ook kort heb uitgelegd. Waar ik niet op inging, is dat wanneer een man of vrouw de boeken koopt, we feitelijk ZIEN en getuigen dat ze in het algemeen MEER veranderen omdat ze in hun eigen herstel hebben geïnvesteerd! Jarenlang zijn we heen en weer gegaan, hebben we onze boeken verkocht en ze vervolgens weer weggegeven, allemaal omdat we de meeste mensen wilden helpen die we bedienen. Wij willen gewoon dat anderen gezegend worden!

Het komt erop neer dat jij ons nooit iets moet geven, tenzij je  wilt  doordringen in wat wij doen. Je bent niets verplicht jegens ons, nooit. We hebben je niet in de val gelokt om je te laten geven, en eerlijk gezegd willen we ook niet dat je je er schuldig over voelt.

De Basis Bijbel legt het op een interessante manier uit. "Denk eraan: een gierige planter krijgt een gierige oogst; een weelderige planter krijgt een overvloedige oogst." Ik wil dat ieder van jullie voldoende tijd neemt om erover na te denken, en voor jezelf te beslissen wat je gaat geven. Dat zal je beschermen tegen snikkende verhalen en arm draaien. God houdt ervan als de gever plezier heeft in het geven."

Het grappige is dat veel vrouwen die WILLEN geven, heel weinig te geven hebben. Dat is ook iets wat wij zo leuk vinden aan tiende! God heeft het opgezet als een soort ‘glijdende schaal’. Als je weinig hebt, geef je ook weinig. En als je veel hebt, kun je ook veel geven. En voor ieder van jullie die eerlijk gezegd heel weinig heeft, zei Jezus dat jullie buitengewoon gezegend zijn!

Naar een prachtig voorbeeld wordt vaak verwezen als “Het muntje van de weduwe” uit  Markus 12:41-45 “En [Jezus] ging tegenover de schatkist zitten en begon te observeren hoe de mensen geld in de schatkist stopten; en veel rijke mensen stopten in grote bedragen. Een arme weduwe kwam en deed er twee kleine koperen muntjes in, die een cent bedroegen. Hij riep zijn discipelen bij zich en zei tegen hen: 'Voorwaar, ik zeg jullie: deze arme weduwe heeft er meer dan alle bijdragers aan de schatkist; want zij hebben allemaal bijgedragen van hun overschot, maar zij heeft van haar armoede alles ingebracht wat ze bezat, alles waar ze van moest leven.’

Er was een tijd, zoals ik al zei, dat mijn kinderen en ik van voedselbonnen leefden. Ik had helemaal geen inkomen. Mijn man had mijn eerste drie maanden huur vooruitbetaald (omdat hij van plan was te verdwijnen). Later betaalden mensen (sommigen die ik niet kende) mijn huur en nutsvoorzieningen. Maar zodra ik hoorde over het geven van tienden (zoals ik jij vandaag leer), wist ik dat dit het einde zou betekenen van mijn financiële problemen. Dus nam ik wat ik had, namelijk voedselbonnen, en gaf er tienden van. In het begin was het nog geen 10%, en dat was het ook niet toen ik voor het eerst mijn voedselbonnen kreeg (eerst aan God geven). God keek echter naar mijn hart en zegende mij dienovereenkomstig, omdat ik hier nieuw in was en Hij kon zien dat het mijn hart was om Hem met heel mijn hart te volgen.

We leerden in deze periode van ons leven ook over het denken aan anderen. We namen de rest van onze voedselbonnen die we aan het eind van de maand hadden achtergelaten, en gingen naar een magazijn waar ze de postzegels accepteerden (toen niet elke supermarkt). We kregen een grote dieplader en we kochten enorme zakken rijst, bonen, meel en ook industriële blikken groenten en fruit. We laadden het in ons busje en mijn vier kinderen en ik brachten het naar de gaarkeuken.

We bleven dan om het middagmaal te serveren en daarna af te ruimen. Zeggen dat mijn kinderen waardeerden wat we hadden, zou een understatement zijn. Ze leerden medeleven en ook niet bang te zijn om vriendelijkheid te tonen aan mensen die vies waren, stinken en tanden misten 🙂

Op een dag was ik zo gezegend toen een van de vaste mannen ons kwam helpen met het uitladen van ons busje. Toen hij de perziken in blik zag, glimlachte hij zo groot (hij was er één met ontbrekende tanden) en zei: "Wauw, mijn favoriet!!" Ik omhelsde hem en zei: "Ze zijn allemaal van jou, geniet ervan!" en hij begon te huilen. Ik huilde ook en mijn jongens ook. Het ervaren van zulke dingen was voor ons allemaal levens veranderend!

"Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan'" - Matteüs 25:35- 40

Dit was slechts EEN van de vele voordelen voor het feit dat mijn man er niet meer was. Het bood mij kansen waar ik hem niet naar hoefde te vragen, niet dat hij niet iemand is die hij aan mensen in nood kan geven, maar niet zo radicaal als ik wist dat ik moest doen om ons uit de armoede te halen waarin we zaten! Slechts twee generaties die mij en mijn kinderen voorgingen, waren miljonair! Zowel de vader van mijn moeder als de vader van mijn vader waren miljonair, geloof het of niet. Dit was echt iets waar ik grip op moest krijgen toen ik mijn man gehoorzaamde nadat hij ons verliet en zei dat ik 'een uitkering moest krijgen'.

Wat God deed (dankzij mijn giften) was ons een manier laten zien om een ​​inkomen te verdienen. Hij herinnerde me eraan dat ik wist hoe ik lees les moest geven, en liet me zien hoe ik een groep leerlingen kon vinden in het naschoolse programma van een nabijgelegen kinderdagverblijf. Door weg te zijn terwijl mijn twee jongsten een dutje deden en de andere twee aan het lezen waren, kon ik evenveel geld verdienen door twee keer per week één uur te werken, wat evenveel opleverde als wanneer ik 40 uur zou werken tegen het minimumloon!! Ik had meer onderwijs genoten dan ik elders had kunnen gebruiken, maar dat zou betekenen dat ik iemand moest betalen om op mijn vier kinderen te passen en ze achter te laten terwijl ze hun vader al verloren hadden. God beloonde mij (om mijn kinderen niet meer te laten lijden) door mij te helpen mijn zeven studenten te helpen van de laagste in hun klas naar de top van hun klas te gaan, gewoon door klanken te leren!

Later kreeg ik (af en toe) een baan aangeboden in mijn vakgebied orthodontie, die ik graag aannam, omdat mijn man die dagen bij onze kinderen in ons herenhuis kon doorbrengen. Elke keer dat ik tienden gaf, bleef God mij financieel vooruithelpen en begon ook mijn man beetje bij beetje thuis te brengen. En tegen de tijd dat hij thuis was, nadat hij had gezien wat God voor mij deed (en hoe ik voedsel voor hem en de AV kon kopen toen hij "tot een brood werd gereduceerd" vanwege het leven in overspel en hen ook mijn autobus), begon hij tienden te geven zonder dat ik een woord zei!

VRAAG:  Moet ik tienden betalen over het bruto- of nettobedrag? 

Iedereen heeft zijn mening over het antwoord op deze vraag, maar toen ik God om wijsheid zocht, was het zo duidelijk: als je tienden geeft van het nettobedrag, betaal je in werkelijkheid NIET EERST je tienden.

Dit betekent voordat je jouw rekeningen betaalt en over het bedrag VOORDAT belastingen of andere betalingen worden afgeschreven, zoals Jezus ons vertelt in Matteüs 6:33: “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden’ en  ‘Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.’ Openb. 2:4

Dit krachtige principe van “eerste vruchten” staat ook in Deuteronomium 18:4, waar ons wordt verteld: “De eerstelingen van uw koren, uw most en uw olie en de eerste wol van uw schapen zult gij hem geven.” Vervolgens zegt God in Exodus 34:24 en 26: ‘want Ik zal volken voor uw aangezicht verdrijven en uw gebied ruim maken; . . . Het beste van de eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God, brengen.. . .”

Als je nog steeds niet zeker weet wat je moet doen, doe dan niets. Neem in plaats daarvan de verzen op deze pagina en begin ze keer op keer te lezen, waarbij je God vraagt ​​je ogen te openen voor wat HIJ je wil laten zien en je te helpen dat te doen. Zorg ervoor dat de kracht die je voelt van binnenuit komt (waar ik hoop dat Jezus in jou woont) en niet een kracht van buitenaf, ons (of iemand anders). Want wat maakt het uiteindelijk uit wat mensen zeggen?? Wat er toe doet is wat HIJ zegt, waar HIJ je toe aanzet te doen, en alleen JIJ weet wat dat is, en jij zult de gevolgen dragen als iemand je vertelt wat er mis is, toch? 🙂

Hij betaalde de prijs voor jou

Laat ik hiermee eindigen: jij hebt jouw verlossing niet VERDIEN, en God laat je er niet voor betalen. Je zou nooit genoeg kunnen verdienen met het soort geestelijke schulden waarin jij en ik zitten/waren!

Als Jezus niet aan het kruis zou sterven, zouden we gedoemd zijn tot een eeuwigheid van kwelling. Hij zei dat wat Hij GAF een GRATIS geschenk was. Met dit geschenk van eeuwig leven, met Zijn hoop, zijn we nu toegerust om een ​​leven vol mededogen voor anderen te leiden! Anderen vergeven zoals wij vergeven zijn, het onszelf wijden aan het uitgieten van onze overvloed.

De les van vandaag is spirituele mijlpaal #1 op jouw herstelreis. 

Nogmaals, wat je deze keer zal tegenhouden om VRIJ te worden, is ANGST.

Vandaag heb je dus een tweede kans om deze eerste mijlpaal te bereiken.

LEES de getuigenissen van andere vrouwen  die moeite hebben gehad om deze mijlpaal te overwinnen, zodat jij deze ook kunt overwinnen.

1 Korintiërs 9:24

Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt!

Als je deze mijlpaal niet eerder hebt kunnen overwinnen, heb je ongetwijfeld veel meer geestelijke kracht en geloof gekregen dan de eerste keer. Maak gebruik van de hand van de Heer, pak Zijn hand en spring over de ANGST heen om GOD de controle over uw financiën te geven. Hij heeft je gevraagd om Hem op dit ene gebied van je leven te testen, nietwaar?

“En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.” Jakobus 1:22,25

“Waarom noemt u mij Heer en doet u niet wat ik zeg?” Lukas 6:46.

Als je geestelijk gevoed bent, geestelijk gevoed en zelfs teruggebracht naar een geestelijk leven dankzij deze lessen en de  Bemoediger , houd dan niet dwaas vast aan wat God toebehoort en Hij zegt dat je het aan je voorraadschuur moet geven. Bevrijd jezelf!

Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. – Maleachi 3:8-10 CEB

Zet je eerste stap om de verslinder te zien berispen door de Heer der heerscharen!

 

Volg voorraadschuur #

Vrijlaten

“...en u zult de waarheid kennen  , en de  waarheid  zal u vrijmaken  . ” — Johannes 8:32

Nu is het tijd om  HIER te KLIKKEN  en je hart uit te storten voor de Heer en het dagboek 'Wat ik heb geleerd' op te schrijven.