Diverse group of friends

HHI IP💖 "Investering Partners" maken een afspraak dat ze hun tienden en/of hun maandelijkse gift zullen investeren in de plaats waar Hij zei hun schatten te investeren, “in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” M619  ​

Met jouw financiële investering en ook het investeren van jouw tijd om lof Prijs te plaatsen of te reageren op ingezonden lof Prijs brieven, op de website van Bemoedigende Vrouwen en alle andere RMI Ministrie en Ministrie Franchises zal jouw zaad zaaien - geestelijk voeden de gebrokene van hart die honger lijden, van wie velen geestelijk sterven.

Wij geloven dat bijna iedereen in de wereld van vandaag verhongeren en geestelijk sterven en dat alleen ZIJN waarheid hun zielen zal voeden, hun pijn zal genezen en deze wanhopige zielen zal versterken — niet alleen om zichzelf te versterken, maar om de spirituele kracht en wijsheid te hebben die nodig is — om te dienen degenen die geestelijk om hen heen verhongeren, elke dag — velen in hun eigen huis.

Engels • Spaans • Portugees • Frans • Slowaaks • Afrikaans • Tagalog • Nederlands • Turks

Ons SFP "Spiritueel Voedings Programma" biedt DAGELIJKSE spirituele voeding via een van onze vele blogs, nieuwsbrieven en onze GRATIS online cursussen in VEELZIJDIG aantal talen.

“Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen….” Openbaringen 7:9

“Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.” Jesaja 49:6 NBG-51

"Laat uw licht schijnen voor de mensen op zo'n manier dat ze uw goede werken kunnen zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken" door partner te worden! Als partner geef je DAGELIJKS spirituele voeding via een van onze vele blogs, nieuwsbrieven, GRATIS online cursussen en GRATIS eBooks, eVideo's - in een groot aantal talen, gratis gegeven aan elke vrouw die wil helpen om andere vrouwen te Bemoedigen en ook voor elke vrouw die pijn heeft en onze GRATIS Huwelijks Evaluatie heeft ingevuld.

Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.” Mattheus 10:8

Daarnaast hopen we vrouwen te bemoedigen om Een Minister te worden, die, in tegenstelling tot counselors, vrouwen geestelijk bemoedigen tijdens hun Herstel Reizen en Overvloedige Leven Reizen. Of hun reis nu begint door een crisis in hun huwelijk, drugs- en/of alcoholverslaving, emotionele genezing, een gezondheidscrisis of door een financiële crisis - wij die hier doorheen zijn gekomen, Zijn hand vasthoudend, zijn uitgerust om te bemoedigen en te dienen.

“Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;” Psalm  23:4.

Neem even de tijd om te lezen waar Hij Mercy in Zuid-Afrika doorheen heeft gebracht, allemaal dankzij onze partners, die vrijelijk hun tienden en offers gaven. En hoe Mercy een van onze vertalers werd en hoe Hij ook andere vrouwen heeft geholpen die iets hebben gedeeld:

Jouw trouwe tiende en/of offer zal worden gezaaid om de gebrokenen van hart te genezen en de gevangenen te bevrijden!!

“om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis…” Jesaja 61:1-4

Erin Thiele schreef vele boeken met haar kenmerkende stijl van het gebruiken van de Schrift om de gebrokenen van hart en de geestelijke gevangenen te dienen. "Hij zond Zijn Woord en genas hen en verloste hen van hun vernietiging" (Psalm 107:20), wat de basis is voor het bemoedigen van vrouwen en voor ons die elke vrouw aanmoedigt om ministers te worden en hoop te delen. Toch zijn het de GETUIGENISSEN van alle HERSTELDE huwelijken en de Lof van vrouwen die nu HERSTELDE levens hebben die bewijzen in Zijn vermogen om het onmogelijke te doen!

Waar zal jij Jouw Financiele Zaden Zaaien?

Als partner zaai je jouw zaad in “goede grond”.

“De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.” — Mattheus 13:18

“Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” — Mattheus 6:21

Je krijgt niet alleen een hoofdrol in voortdurende wonderen — wat je hebt geïnvesteerd en gezaaid in de levens van andere vrouwen (en mannen) over de hele wereld, zal ook veilig zijn voor de verslinder, zodra je niet langer (onbewust) steelt van God.

Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing.Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. M3810

Dit is waar we tienden geven — jouw tienden investeren, waar ons hart is. Waar we investeren!

Waarom praten we over tienden en offergaven in plaats van om DONATIES te vragen zoals elke andere bediening?

Ten eerste omdat we uw geld niet "nodig" hebben, en God heeft het ook niet nodig.
Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.” — Filippenzen 4:19.

Psalm 24:1 zegt, “Des Heren is de aarde en haar volheid…” met andere woorden, alles wat we hebben is behoort God toe.

“Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der heerscharen.” Haggai  2:9

Dus, we hebben jouw geld niet nodig, en God heeft het ook niet nodig, daarom vragen we nooit om donaties. We zetten ook nooit fondsenwervers op, en vragen ook nooit om bouwfondsen, omdat al onze Ministrie Teamleden vanuit huis werken, met thuiskantoren over de hele wereld!

Thuis@Werkers is niet gewoon een van onze boeken maar een sterk gekoesterd geloof.

In plaats van donaties bieden we vrouwen een middel om met ons samen te werken en hun 10% tiende en/of offergave in goede grond te investeren EN om JOU te helpen GOD's spirituele bescherming te krijgen, zoals in deze verzen staat:

Maleachi 3:8-10 verteld ons, “Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. 9Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel.”

“Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit, en toen gij het binnengehaald hadt, blies Ik erin. Waarom dat? luidt het woord des Heren der heerscharen. Om mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen huis.” Haggai 1:9

God zegt ook dat het geven van tienden de verslinder geen toestemming geeft om te stelen, te doden en te vernietigen wat je hebt, tenzij we Hem vertrouwen met onze tienden die vrijelijk aan ons VOORRAADSCHUUR worden gegeven, wat betekent waar we geestelijk worden gevoed.

“Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 11Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen.”

Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.”  Maleachi 3:10 Leer meer over “Openen de Ramen van de Hemel” over je leven en lees de Getuigenissen over het geven van Tienden ★★★★★

TEN SLOTTE, een van de redenen waarom we niet lijden aan de verslinder is te wijten aan het feit dat onze Bediening ook TIENDEN geeft - GEVEN aan andere bedieningen EN dat elk van onze ministers, persoonlijk, verplicht is om zelf tienden te geven. Dit is waar we plaatsen WAAR we ZIJN tienden INVESTEREN.

En alsof dat niet genoeg is om je te bemoedigen om partner te worden, zul je zegeningen in je eigen leven gaan ervaren!

In Lucas 6:38, legt onze Geliefde ons uit, “Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.”

Herinner je je Mercy? Mercy diende een lof prijs rapport in, "Gewonnen 3 Weken in de UK!", wat ook bewijst dat dit principe waar is. Als een trouwe tiende gever, werd ze gezegend met een gratis spa-vakantie in Londen, reizend vanuit Zuid-Afrika - een reis die haar dochter won omdat zegeningen vloeien ook altijd over en in het leven van onze dierbaren!

Als BEDANKJE, ontvangt elk van onze PARTNERS

Toegang tot MEER Cursussen en Nieuwe inhoud een maand eerder dan alle anderen.

Ook enthousiast, elk jaar geeft God onze Partners een Belofte

—Wat jij als Partner vrij bent om van Hem te claimen.

Voor Onze Partners

Als je geïnteresseerd bent in een van de lessen die hierboven zijn gelinkt, word dan gewoon een Herstel Ontmoetings-LID en ga verder door simpelweg Mijn PARTNER-Toezegging in te vullen, zodat je ten volle kunt genieten van dit opwindende en levens veranderend seizoen in je Overvloedige Levens Reis!!

Zijn er meer VOORDELEN voor PARTNER
JA!! 🥳KLIK voor meer >>