Een van mijn absoluut favoriete plekken om mijn tijd door te brengen is het lezen van het boek Psalmen. En een van mijn absolute favoriete Psalmen is Psalm 23. Het is misschien wel de enige die je uit je hoofd kent, of in ieder geval een die je waarschijnlijk wel eens hebt gehoord.

Psalm 23 (Nederlandse Bijbel Genootschap 51)

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;:

Hij voert mij aan rustige wateren;

Hij verkwikt mijn ziel.

Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,

ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;

uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

De 23 Psalm uit de NBG-51 "Nederlandse Bijbel Genoodschap" Bijbelversie is erg poëtisch in het boek Psalmen en is degene die ik vaak op mijn indexkaarten heb geschreven.

Vervolgens, hoewel er  eindeloze  levensprincipes zijn, verborgen juweeltjes, in deze zes regels van Psalm 23, zijn er DRIE eenvoudige woorden waar je je deze week op moet concentreren:

HIJ LEIDT MIJ.

De manier om een ​​hechte en intieme relatie met de Heer te ontwikkelen, is wanneer je beseft hoe dicht Hij bij je is. En door simpelweg deze DRIE woorden te zeggen:  HIJ LEIDT MIJ, zul je een nieuwe manier van leven gaan ervaren.

Hier zijn nog twee verzen die deze Levende Principe bevestigen dat ik je deze week leer en dat je moet  toevoegen  aan je doel verzen waarover je dag en nacht mediteert.

Jesaja 30:21

en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: "Dit is de weg, wandelt daarop."

Johannes 10:27

"Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, ..."

De opdracht van deze week is om door te gaan met het toevoegen aan je "doel" of "sleutel" verzen die je TROUW naast je bed bewaart; lees ze EERST als je wakker wordt, en ook OPNIEUW vlak voordat je 's avonds gaat slapen - met andere woorden - er dag en nacht op mediteren!

En, nog heerlijker: mijn 'vreugde is in de wet van de HEER'. Dus in plaats van door te gaan met "self-talk", dat is nutteloos en ik geloof dwaas (want hoe kunnen we de antwoorden weten die we nodig hebben?). Je zou de Heer moeten VRAGEN om je te leiden door deze drie woorden te zeggen elke keer dat je vandaag en elke dag deze week op weg gaat om de eenvoudigste of meest complexe taak uit te voeren. "HIJ LEIDT MIJ"

Plaats UW Lof  of  Journal

De WAARHEID ontketenen