Lees Valerie's HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Getrouwd met de Vader van Mijn Zoon!"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 5 “Je Eerste Liefde”


Maar Ik heb tegen u,
dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.
―Openbaring 2:4

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/

 

Heb je je eerste liefde verlaten? Wie is je eerste liefde? Was je echtgenoot je eerste liefde? Is je baby of komen je kinderen op de eerste plaats in je leven, boven je man en de Heer? Komt je carrière als eerst? Wie komt echt als eerste in je leven? “ Wie vader of moeder lief heeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter lief heeft boven Mij, is Mij niet waardig” (Matt. 10:37). De Bijbel zegt in Openbaring: “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt” (Openb. 2:4).

Wat zegt onze Heer tegen ons? Hij zegt dat elke keer dat we iemand of iets boven onze liefde voor of onze relatie met Hem stellen, we zijn liefde niet waard zijn.

Zoek eerst. Je moet Hem als eerste plaatsen in je prioriteiten, als eerste in je dag en als eerste in je hart. “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matt. 6:33).

Vuile vodden. Stel jezelf deze vragen: Hebben de dingen die ik op de eerste plaats zet eeuwige waarde? Zal het gene wat ik zal doen vandaag mij helpen om Zijn koningkrijk te vergroten? Zoek ik naar Zijn gerechtigheid of probeer ik mijn eigen gerechtigheid bijeen te brengen? Onthoud, onze gerechtigheid is als vuile vodden! (Zie Jes. 64:6.)

Wat gebeurt er als je iemand voor de Heer zet? Wat doet Hij om je terug te brengen naar Hem? Als je je echtgenoot voor de Heer heb gesteld, dan was het de Heer die je man van je heeft weg gehaald. “Mijn bekenden hebt Gij van mij verwijderd, Gij hebt mij tot een gruwel voor hen gemaakt; ik ben ingesloten, ik kan niet ontkomen. Vriend en metgezel hebt Gij van mij verwijderd; mijn bekenden zijn een en al duisternis” (Ps. 88: 9, 19). Stel het herstel van je huwelijk niet als eerst in je leven, je moet de Heer als eerste maken in je leven!

Betekent dit dat we niet moeten geven om of wat onze mannen willen en nodig hebben? Moeten we de houding hebben dat “We de Here dienen, en niet jou”? God leert ons een perfecte balans in Zijn Woord. “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here” (Efez. 5:22). “Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here” (Kol. 3:18). Wanneer wij ons onderwerpen aan onze mannen, dan doen we het voor de Heer! Zelf, en vooral, als we het gevoel hebben dat onze mannen het niet verdienen de eer dat we hen geven, we kunnen rusten wetende dat we ons genadig onderwerpen aan onze echtgenoten voor de Heer die onze onderwerping aan Hem en aan zijn Woord verdient! 

Woord van God mag niet gelasterd worden. De Heer geeft ons zelf een waarschuwing dat het niet gehoorzamen of niet respecteren van onze echtgenoten de Heer en zelf Zijn Woord zal onteren en lasteren: “……. onderdanig zijn aan hun eigen mannen, omdat het woord Gods niet gelasterd worde” (Titus 2:5). In de King James Versie, staat er…………..onderdanig aan hun eigen echtgenoten, zodat het Woord van God niet gelasterd wordt.” 

Behaaglijk voor de Heer. We moeten zoeken naar het behagen van de Heer, in plaats van het proberen te behagen van onze echtgenoten. Dan zal de Heer ervoor zorgen dat we gunst hebben bij onze echtgenoten. “Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken” (Spr. 16:7). “Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen” (Spr. 31:30). “verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart” (Ps. 37:4).


Gehoorzaamheid Beter dan Offers

Gehoorzamen is beter dan offers. “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. 23Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, heeft Hij u verworpen…..” (1 Sam. 15:22-23). “Gerechtigheid en recht doen” (Spr. 21:3).

Je uiterlijke verschijning. Zelf als je uiterlijke verschijning andere misleidt door te denken dat je onderdanig bent, God kent je hart! “Let niet op zijn voorkomen…….want Ik heb hem verworpen; voor God komt het immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan” (1 Sam. 16:7). Mijn man en andere dachten dat ik een extreem onderdanige vrouw was. Ik was zelf misleid. God wist dat wat ik nodig had was om verlaten te worden. (Voor meer bemoediging op dit gebied, luister of kijk naar de “Esther” video beschikbaar door onze ministrie kantoor)

Er is een verhaal van een kleine jongen wiens vader hem constant vroeg om te “gaan zitten.” Uiteindelijk, de kleine jongen is gaan zitten en de vader lachte. Riep de jongen snel uit, “Ik ben wel gaan zitten aan de buitenkant, maar vanbinnen sta ik nog steeds!” Vaak staan we aan de binnenkant. Vaak nadat je het juiste heb gedaan en je gaat mee met je echtgenoot zijn idee, roep je uit, “Maar ik ben het er niet meer eens!” of je gedrag vertelt hem dat je het er niet mee eens bent. Heb je dit gedaan? Is dit jou soort van “onechte” onderdanigheid aan je echtgenoot?  

Je zal oogsten wat je hebt gezaaid. Als je een rebel was met je ouders voordat je trouwde, ben je waarschijnlijk nog steeds een rebel bij je echtgenoot. Om het af te maken, je bent met een rebel getrouwd. Nu is je man een grotere rebel geworden sinds je getrouwd bent, net zoals jij bent geworden. Hij rebelleert nu tegen alle gezonde wijsheid en heeft zelfs de opstand zo ver gebracht dat hij rebelleert tegen zijn toewijding om je trouw te zijn!

Niks is onmogelijk. “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw” (1 Kor. 7:14). Ja, het is waar. Gehoorzaam nu en kijk toe terwijl de Heer je man heiligt. Klinkt dit raar? Klinkt het onmogelijk, omdat hij zo slecht is? Het komt omdat jullie 1 vlees zijn: “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees“ (Matt. 19:6). “En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw” (1 Kor. 11:11). Kan maar de  helft van het lichaam de ene kant opgaan en de andere helft de andere kant? Zelf als je een tijdje gescheiden gaat, zal God je uiteindelijk weer bij elkaar brengen. Het kan gebeuren omdat “omdat niets onmogelijk is voor God” (Luk. 1:37).

Hij die onberispelijk loopt. Wanneer je zal gehoorzamen, zal God je echtgenoot zijn hart draaien. “Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt “(Spr. 21:1). Onthoud, “Wie in oprechtheid wandelt, zal worden gered” (Spr. 28:18). Als je zegt dat je je echtgenoot niet zal gehoorzamen, dan zal hij ook de Ene die boven hem is niet gehoorzamen! “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God” (1 Kor. 11:3). Heb niet het excuus dat je man geen christen is waardoor je hem niet hoeft te gehoorzamen. Er is geen Schriftgedeelte dat een vrouw vertelt dat ze niet onderworpen of onderdanig hoeft te zijn aan een niet-gelovige!

Excuseer je aanwezige rebellie niet door te zeggen dat je man er niet is, dus hoe kan je iemand gehoorzamen die er niet is? Je gehoorzaamt dat wat je weet dat je moet doen en dat wat je moet doen wanneer hij nog aanwezig was! Als je het je niet meer kunt herinneren, vraag dan aan de Heer om aan al die dingen te denken die je man je heeft gevraagd te doen als je niet luisterde of gehoorzaamde. Doe ze dan. Het gaat er niet om of je echtgenoot al de veranderingen ziet maar dat God ziet dat je bent veranderd.

Onterecht lijden. En wat als mijn man gemeen of zelf wreed is? “Wees onderdanig…….met alle respect, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde. Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dát roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God” (1 Petr. 2:18-20). Het Woord gaat verder door te vertellen dat we een voorbeeld hebben in de Heer zijn leven. Hij vraagt ons te volgen in Zijn voetstappen zoals we beneden zullen zien. 


Dames, Laat Los de Geest van Rebellie
.

Ik ben niet jong, en ik vraag mij af hoe Ik zo lang heb kunnen leven steunend op mijn eigen inzichten. Ik dacht verkeerd, en wist dat niet. Ik was geen slecht persoon, maar ik was geestelijk rebellerend, en probeerde de meester te zijn van het huis. Ongelukkigerwijs, ben ik geslaagd.

Mijn man kwam gisteravond op bezoek. Nu dat ik echt luisterde naar wat hij had te zeggen, hij (de stille) praat non stop! Het heeft veel voorbereiding, studie, en tijd met alleen zijn gekost om naar mijn Heer te luisteren, naar wie ik gretig terugkeerde.

Dames, wat we lezen in HHII lijkt in eerste instantie misschien vreemd. Als we een geest van rebellie hebben, moeten we eerst met dat afrekenen. Ik breng mijn problemen nu naar God zodat ik makkelijker ben om mee te zijn. Nadat dat gebeurde, heeft mijn man oplossingen aangeboden waar ik nooit aan gedacht had, en die hij ooit heeft onthouden.

Ik weet God lacht! ―Karen, Gescheiden


“Als Je van Mij Houdt―Gehoorzaam

Nadat je God op de eerste plaats in je leven hebt gezet, en begint te gehoorzamen de autoriteiten die over je gesteld zijn, moet je de valse doctrine die zeggen “je bent gered door genade, dus het is echt oke om te zondigen, omdat we niet langer onder de wet zijn, neerhalen.” Laten we de Bijbel onderzoeken:

Doen je daden Hem ontkennen? “Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk” (Titus 1:16).

Do you do what His Word says? “Why do you call Me, ‘Lord, Lord,’ and do not do what I say?” (Luke 6:46). “What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be! How shall we who died to sin still live in it?” (Rom. 6:1–2). “What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? May it never be!” (Rom. 6:15).

Doe jij wat Zijn Woord zegt? “Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? “(Luk. 6:46).“Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?” (Rom. 6:1-2). “Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” (Rom. 6:15).

Geloof zonder daden is dood. “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood” (Jacobus 2:14, 16). Goede werken zijn de “vruchten” van onze redding. Dit zijn de vragen die wij onszelf moeten afvragen. Verloochen mijn daden mij dat ik de Heer volg? Geeft genade mij een vergunning om te zondigen? Moet Ik, als gelovige, goede werken voortbrengen? 

Ik heb je nooit gekend. Vele geloven dat je op allerlei manieren kan leven zoals je wenst en dan nog de hemel kan ingaan wanneer je dood bent. Is dit waar? “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid’” (Matt. 7:22-23). Het antwoord is dan “nee”!”

Beken je zonde. Als dit de gedachten was dat je had, geef dan prioriteit om deze Bijbelverzen te leren, doe wat de Bijbel zegt: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt…….” (Jacobus 5:16).


Gehoorzaamheid aan Zijn Woord

Zoek wijsheid! “De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken” (Spr. 1:20-23)

“Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen” (Spr. 1:24-27).

“Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten. Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. (Spr. 1:28-33). Zoek wijsheid! 

Gehoorzaamheid komt van het hart.”……. doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is” (Rom. 6:17). Nogmaals “God kijkt niet hoe mensen zien, want mensen kijken naar de buitenkant, maar de Heer kijkt naar het hart” )1 Sam. 16:7).

Gehoorzaamheid dient getest te worden. “Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden” (1 Petr. 4:12). Gehoorzaamheid zuivert je ziel. “Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt……” (1 Petr. 1:22)

Gehoorzaamheid is een getuigenis over wie je vader is. “Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga. Doch zij hoorden niet, noch neigden hun oor, maar zij wandelden naar de verstokte overleggingen van hun boos hart en keerden zich achterwaarts en niet voorwaarts” (Jere. 7:23-24).

Je ongehoorzaamheid prijst eigenlijk de goddelozen.  “Wie de wet verzaken, prijzen de goddeloze; maar wie de wet betrachten, ergeren zich aan hen” (Spr. 28:4). De gebeden van degene die ongehoorzaam zijn worden niet verhoord. “Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel” (Spr. 28:9).


Ons Voorbeeld van Gehoorzaamheid Is Jezus

Hij was gehoorzaam tot de dood. “Hij heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des cruises” (Fhilip. 2”8). “ hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden” (Heb. 5:8).

Hij was gehoorzaam en onderdanig aan Zijn autoriteit. “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede” (Matt. 26:39, 42)

Onze onderwerping aan onze autoriteit. “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here…………. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles” (Efez. 5:22-24). “Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld” (Rom 13:1).

Het geheim tot succes. “Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uws naams wil, Here, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hij zelf zal in voorspoed vertoeven, en zijn nageslacht zal het land beërven. Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen” (Ps. 25:10-14).

Draai af van mythen. In plaats van het zoeken naar de waarheid, willen vele dat andere eens zijn met hun verkeerde ideeën of besluiten: “Omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhaal………….en dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren” (2 Tim. 4:3-4).

Gehoorzaaheid aan Zijn Woord. “Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome” (Ps. 32:9). Als je niet gehoorzaamt, zal Hij je diciplineren. “De Here heeft mij zwaar gekastijd, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Ik zal niet sterven, maar leven” (Ps. 118:18, 17).

God is trouw aan Zijn Woord. “Indien zijn zonen Mijn wet verlaten, en niet naar Mijn verordeningen wandelen; indien zij Mijn inzettingen ontwijden, en Mijn geboden niet onderhouden, dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen” (Ps. 89:31-33). Als je blijft rebelleren tegen Gods’s Woord en je man’s autoriteit, zal God je blijven straffen.

Lees en bid Psalm 51 hard op: “was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij; hergeef mij de blijdschap over uw heil, Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U bekeren. De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.


Moge God met je zijn als u ernaar streeft meer op Christus te lijken!

Persoonlijke toewijding: om de Heer als eerst te zetten in mijn leven. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd in de Bijbel, wijd Ik mij eraan om alles te doen als voor de Heer. Ik zal de Heer mijn toewijding laten zien aan Hem en mij gehoorzamen aan Zijn Woord door mij te onderwerpen aan degene die autoriteit over mij hebben, vooral mijn man”

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.