Lees Paula’s HERSTELLEND Huwelijk Getuigenis,
"Papa!!!"
Deze getuigenis is overgenomen uit een van onze vele
Op het woord van hun Getuigenis boeken
Om JE te helpen
elke twijfel en angst te overwinnen in
Gods mogelijkheid en wens om
JOU Huwelijk te Herstellen

Hoofdstuk 3 “Heb geloof”


En Jezus antwoordde en zeide tot hen:
Hebt geloof in God.
—Mark 11:22

https://eeuwigdurendeliefde-nl.com/c1/


Heb je Geloof of Angst?

Angst zal een van de grootste aanvallen zijn die je moet overwinnen. Romeinen 12:21 vertelt ons “Laat het kwaad je niet overwinnen, maar overwin het kwaad met het goede”. Angst zal je geloof stelen en je volledig kwetsbaar maken voor de vijand. Wanneer je luistert naar alles wat andere je vertellen over wat je man doet of niet doet, in plaats van je ogen te houden op de Heer en Zijn Woord, zal je falen om je te blijven focussen op Hem en zal je beginnen te zinken!

Heb geloof in Gods mogelijkheid en Zijn verlangen om je huwelijk te herstellen. Nogmaals, lees de getuigenissen van herstelde huwelijken, en geloof dat die van jou toegevoegd zal worden aan die van hun!

Een voorbeeld van geloof: Petrus. Lees het verslag van Petrus in Matteüs 14 dat begint in vers 22. Jezus vraagt aan Petrus om op water te lopen. Als Hij jou vraagt om op water te lopen, ga je uit de boot? Let op wanneer Petrus het uitschreeuwt naar Jezus het is wordt altijd meteen gevolgd met het woord onmiddellijk. Onmiddellijk, sprak Jezus tot hen om moed te houden. Tot Petrus begon te zinken en hij schreeuwde het uit naar de Heer, “onmiddellijk strekte Jezus Zijn hand uit en hield hem vast”! (Matt. 14:31).

Angst. Een vraag moeten wij onszelf afvragen “waarom begon Petrus te zinken?” “Op de wind gelet, werd hij bang” (Matt. 14:30). Als je naar je situatie kijkt en de strijd die voor je raast, zal je zinken! Petrus hield zijn ogen af van de heer en het resultaat was angst! Er staat “hij werd bang. “Als je je ogen van de Heer af houd, zal je bang worden.

In plaats daarvan, blijf op Jezus zien en rijs uit boven je storm. Wanneer je in een vliegtuig in een storm bent, is het erg hobbelig wanneer je omhoog klimt boven de wolken. Wanneer het vliegtuig eenmaal boven de zwarte wolken is, dan gaat de vlucht gladjes, de zon schijnt, en je kan bijna God daar voelen en zien! Geweldig, vanaf dit uitkijkpunt zijn de wolken beneden wit en zacht.

Je getuigenis. Een ander erg belangrijk punt is om te zien wat er gebeurd met de anderen die nog in de boot waren. (Ben je vergeten dat er anderen waren die niet uit de boot zijn gekomen?) Er staat, “En degene die in de boot waren prijsde Hem en zeiden, ‘U bent zeker Gods Zoon!’” (Matt. 14:33). Ben je bereid om God toe te laten om je te gebruiken om Gods grootheid te laten zien, Zijn geliefde goedheid, Zijn bescherming en om andere naar Hem toe te trekken? Er is een grote beloning! Dit is het evangelie. Andere zullen naar je toekomen wanneer ze problemen hebben omdat ze je vrede hebben gezien ondanks je omstandigheden.

Overwin

De wind stopte. “En toen ze in de boot stapte, stopte de wind”(Matt. 14:32). Je strijd zal niet eeuwig doorgaan. Deze test was nodig om Petrus sterk genoeg te maken om de “Rots” te zijn waar Jezus over had gesproken (Matt. 16:18). Satan (en andere die voor hem werken) zullen je vertellen dat je in de strijd zal blijven tenzij je weg zal gaan of het op zal geven.

God heeft nooit gewild dat we zullen blijven “in de vallei van de schaduw van de dood.” In Psalm 23, wordt er gezegd dat we “door de vallei van de schaduw van de dood zullen gaan. “Satan wil ons laten denken dat God wil dat we daar leven! Hij wil een “hopeloos” plaatje afschilderen! God is onze hoop, en hoop is het geloof in Zijn Woord dat is gezaaid in ons hart.


Geloof

Abraham. Een tweede voorbeeld is wanneer Abraham 90 jaar oud was en nog steeds zonder het kind was die God had belooft. Er staat, “Hij hoopte tegen hoop” (Rom. 4:18). Is dat niet goed? Ook toen alle hoop verdwenen was bleef hij God geloven en nam hij Hem op Zijn Woord. Wij moeten hetzelfde doen.

Gedraag je naar het geloof dat je hebt. “En Hij zei tot hen, ‘Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal voor u onmogelijk zijn." (Matt. 17:20). 

Als je gebrek lijdt aan geloof. Als je gebrek lijdt aan geloof, zal je God moeten vragen hierom. Er is een strijd, zelfs voor ons geloof. “Strijd de goede strijd het gevecht van Geloof....” (1 Tim. 6:12). En “Ik heb de goede strijd gestreden, Ik heb het parcours beëindigd, Ik heb het geloof behouden.....”(2 Tim. 4:7) “ En Hij [Jezus] kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof” (Mark. 6:5). Wanneer de Heer Zijn handen op jou en je huwelijk zal leggen, zal Hij tegen je ongeloof aanlopen?

Na apers van geloof. We doen er goed aan om degene na te doen in de Heilige Schrift die geloof tentoonstelde. ( Je kan de hal van beroemdheden vinden in Hebreeën, hoofdstuk 11). We moeten ons gedragen naar Gods beloften: “na apers van degene die door hun geloof en geduld de beloften erfde” (Hebr. 6:12). Er zijn vele vrouwen die de principes die gevonden zijn in dit boek gevolgd hebben die overwinning hebben gehad over verstoorde of zelf gebroken huwelijken. Hun getuigenissen zullen je bemoedigen in je geloof. Geloof zoals het lied zegt “Wat Hij voor andere heeft gedaan, zal Hij ook voor jou doen. Lees alle ongelooflijke getuigenissen van huwelijken die God heeft hersteld op onze website op EncouragingWomen.org.


Twijfel Vernietigt

Een dubbele gedachten of twijfel. Je moet niet denken met dubbele gedachten. Je moet niet weifelen of twijfelen aan God. “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen “ ( Jacobus 1:6 8). “Ik haat weifelaars, maar uw wet heb ik lief” (Ps 119:113).

Als je problemen hebt met een dubbele-gedachten voering, dan heb je het nodig om het Woord van God te lezen en erop te mediteren, wat de enige waarheid is! Je moet je ook afzonderen van iedereen die je steeds iets anders vertelt dan wat je wenst om je huwelijk te herstellen. Je moet ook altijd praten over de waarheid tegen iedereen over je geloof in God’s mogelijkheid en Zijn wens om je huwelijk te herstellen.

Geloof zonder daden. “Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken’” (Jakobus 2:18). Laat andere zien dat je geloof hebt door je daden. Als je gelooft dat je man terug zal keren naar huis, gedraag je er ook naar. Laat zijn deel van de kast leeg, zijn kant van het bed leeg, zijn lades leeg en wees zeker dat je je trouwring draag! “Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt?” (Jakobus 2:20) Als je gelooft dat wat er gaat gebeuren, begin die persoon te behandelen alsof hij veranderd is!

Ga niet voor God uit. Beweeg je niet. Koop geen huis met de gedachten het is voor jou en je man als hij weer thuis gekomen is. Maar in plaats daarvan, wacht aan deze kant van de Jordaan betreed niet het beloofde land zonder je man! God is een God van wachten. Spoed is meestal van de vijand.

Standvastig in je geloof. Herinner jezelf die het zijn overkomen en die het voorspoedige leven hebben ontvangen die God had beloofd. “Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten“ (1 Petrus 5:9). Lees en herlees de getuigenissen op onze website in onze boeken Door het Woord van Hun Getuigenis. Hou de getuigenissen van andere in je gedachten. Deel deze getuigenissen met je familie en vrienden die twijfelen dat je huwelijk gered kan worden of dat het voor God niet mogelijk is of niet gewenst om je man te veranderen. (Hij heeft toch jou veranderd?)

How to Increase Your Faith
Hoe Je je Geloof Vergroot

Het Woord. Hoe kunnen we ons geloof krijgen of ons geloof vergroten? “Zo is dan ​het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus” ​(Rom. 10:17)​. Lees Zijn Woord en de getuigenissen van andere. Omgeef jezelf met gelovige vrouwen die samen met je zullen geloven. Degene die voor God hebben gestaan zullen je leren en je omhoog houden. Vele keren wanneer je het gevoel hebt dat je bijna geen geloof meer hebt, zal je moeten weggeven het kleine beetje wat nog over is. Bel iemand waarvan je weet dat die een bemoediging nodig heeft en geef haar de rest van je geloof. Je zal de telefoon ophangen en God prijzen omdat God je vol geloof zal vullen. Lees 1 Koning 17:12-15 om te herinneren de weduwe die haar laatste cake gaf aan Elijah en het wonder wat ze ontvangt.

Zo velen komen naar ons voor hulp en falen om een herstel huwelijk te oogsten omdat ze het gevoel hebben dat ze niet in staat zijn om in iemand anders leven te zaaien wanneer ze aan het worstelen zijn om hun eigen huwelijk te redden. Dit is niet Bijbels en staat tegenover Gods principes. Zorg dat je een Bemoediging partner krijgt en help haar haar huwelijk te herstellen. Je kan ook een Bemoediging cursus starten in je huis of kerk als je leiderschapskwaliteiten heb. God heeft mij (en andere) machtig gebruikt wanneer we aan het evangeliseren waren tegen andere in onze pijn en tekortkomingen. en God heeft onze moeite gezegend met een hersteld huwelijk.

Gehoorzaamheid. Vergeet niet dat gehoorzaamheid aan God gelijk is aan overwinning. Vergeet niet wat Jezus zei: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; GAAT WEG VAN MIJ, GIJ WERKERS DER WETTELOOSHEID’’’(Matt. 7:21,23). Als je uitoefent en blijft doen wat je weet dat het tegenover gestelde is van de Bijbelse Principes gevonden in dit boek, dan zal je huwelijk niet herstellen.

In God's wil. Als je hart je overtuigt dat je niet in God’s wil bent en dat je niet Zijn principes in dit boek volgt, dan zal je natuurlijk geen vertrouwen en geloof hebben om een verzoek van de Heer te verwachten. Vraag God om je te “breken” zodat jouw wil Zijn wil zal worden. JE MOET Wachten.

Wacht op zijn tijd. God lijkt te werken aan een ding tegelijk. We moeten met Hem samenwerken in Zijn tijd. Dit betekent niet dat we moeten wachten om te bidden; het betekent alleen dat we het nodig hebben om te wachten op God om de situatie te veranderen op de geschikte tijd. Dank God dat Hij niet ( door veroordeling) al mijn zonden allemaal tegelijkertijd op mij dumpt. Gebruikt te tijd terwijl je wacht om te bidden. Vele keren zal de strijd doorgaan voor jou. Er zullen waarschijnlijk vele strijden zijn die uitgevochten (en overwonnen) moeten worden in de oorlog tegen je huwelijk. Herinner je, “Wanneer de strijd van de Heer is, is de overwinning van ons!”

We hebben de geruststelling om te weten dat Hij ons meteen hoort, maar de reactie zal waarschijnlijk traag lijken. In het boek van Daniel, een engel sprak tot hem en gaf ons deze inzichten: “.......want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij” (Dan. 10:12-13). Het kan wat tijd kosten om de gevechten te winnen, dus wordt niet moe. “En gij, broeders, wordt niet moede te doen wat goed is” (2 Thess. 3:13).

Persoonlijke toewijding: Toelaten dat God mij veranderd. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd van God’s Woord, ”Ik beloof God en Zijn Woord te zoeken om mijn geloof in Zijn vermogen om mijn huwelijk te herstellen te vergroten. Ik zal angst bestrijden door mijn ogen op Jezus, de Auteur en Eindiger van mijn geloof te houden.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.