★★★★★

Vorige week tijdens het lezen van  1 Korintiërs 6:18  en je te bemoedigen om de versie in de Boodschap Bijbel (Basis Bijbel) te lezen voor meer en blijvend inzicht, zeggend dat het gebruikt zou kunnen worden om te delen met degenen van wie jij jouw liefde hebt uitgesproken en die openstaan ​​om de waarheid te horen. Tijdens het schrijven van die verklaring onthulde Hij waarover Hij wilde dat ik zou schrijven in de boodschap van vandaag. Een bericht waar hij me vaak over heeft gesproken en wat ik nu graag aan jullie wil doorgeven.

Vaak gebruiken we ingediende LP niet omdat het sentiment predikend overkomt.

De meeste mensen, vooral iemand die in zonde is, willen NIET dat verteld wordt wat ze moeten doen. Dit is gebruikelijk in de kerken en in de wereld. In plaats daarvan zegt Hij dat we allemaal een brief moeten zijn [een brief of vorm van communicatie] die door alle mensen wordt gelezen. Met andere woorden, ons leven moet zijn wat ze over ons lezen - hoe ze ons ons leven zien leiden.

Desalniettemin is het dwaas om ook maar één seconde te denken dat een zelfingenomen leven of religieus leven ertoe zal leiden dat iemand je wil volgen of je om advies wil vragen of openstaat voor alles wat je zegt. In plaats daarvan zullen mensen die zondigen zich ALLEEN aangetrokken voelen en naar je toe komen als je onvoorwaardelijke liefde en een niet-oordelende houding ten opzichte van hen en alle anderen hebt getoond.

Lees deze verzen om het fundament van dit beginsel te leggen.

Johannes 3:16 NBG-51— “Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde."

Spreuken 20:19—“Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen; laat u dus niet in met een loslippige.

1 Petrus 4:8— "Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden."

1 Korinthiërs 13:8— De liefde vergaat nimmermeer;"

Als je mij toestaat, moet ik bij het lezen van deze verzen altijd aan mijn moeder denken. Hoewel mijn moeder verre van perfect was, was haar liefde voor haar kinderen perfect. Ze sprak nooit tegen anderen, en als we dat wel deden, zei ze: "Als je niets aardigs over iemand te zeggen hebt, zeg dan helemaal niets." En ook al kon ze geen huis houden (zoals je weet uit het lezen van w@h), en kwam ze ook nergens op tijd aan (in plaats daarvan zou ze uren te laat zijn), met al deze fouten, het deel van haar dat iedereen opmerkte was dat ze van ons en anderen hield! Geen van haar kinderen kon dat feit ooit ontkennen en daardoor dwaalde geen van haar kinderen ooit af. En dit is ook de manier waarop ze iedereen zou behandelen die ze zou ontmoeten.

Ik weet niet zeker of ik dat soort liefde heb dat zij had, hoewel ik geloof dat ik diezelfde liefde heb getoond, door het voorbeeld van mijn moeder, voor mijn eigen kinderen en anderen. Maar als ik moest raden, zou ik zeggen dat het zien van haar brief over haar leven ervoor zorgde dat ik net als zij wilde zijn, maar het was het ervaren van Zijn liefde dat me veranderde! Zonder dat zou ik nooit in staat zijn om van het onbeminnelijke te houden. En dat komt bijna altijd tot uiting in geduld en niet prediken tegen/tegen anderen.

1 Korinthiërs 13:4–8— 'De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer;

Dit vers zegt veel meer dat eruit springt: zoals opscheppen.

Vaak komen lofprijzingen over als opschepperij en het is deze ongepaste houding die helaas zo overheersend is onder christenen. Ze scheppen op over hun gerechtigheid, terwijl hun gerechtigheid al die tijd niets anders is dan vuile, stinkende vodden. (Lees  Jesaja 64:6  om te zien hoe smerig.)

Terug naar prekerig zijn. Het is helemaal niet erg om een ​​vrouw aan te spreken in een lovende reportage, maar pas nadat je eerst echt en transparant bent geweest over je eigen fouten. En altijd in gedachten houden, eerst en vooral - dat HIJ het is die de lof verdient, dus hoe kunnen we ooit opscheppen - tenzij het opscheppen over onze zwakheden is? (Lees  2 Korintiërs 12:9-10  voor meer en blijvend inzicht.)

Maar nog belangrijker dan bij het indienen van een LP wanneer WIJ anderen kunnen beschermen tegen jouw prediking: hoe zit het met jouw prediking als je dwaas gelooft dat dit jouw collega's of jouw kinderen of zelfs jouw ouders ten goede zal komen. Denk je echt dat preken of oordelen of zelfingenomenheid hen zal helpen de Heer te leren kennen? Het zal niet. In plaats daarvan zal het een enorme wig werpen tussen hen en God - het meest gevaarlijke is een afkeer van de Heiland die in staat is alles te veranderen en die je zegt te volgen. Een christen betekent letterlijk een volgeling  van Christus.

Alleen wanneer iemand zich GELIEFD voelt, vooral wanneer het het niet verdient, staat iemand open voor alles wat jij of ik te zeggen hebben - in combinatie met nederigheid - zoals transparant zijn over hoe we hebben gefaald.

- En dit betekent dat je van elke persoon moet houden "terwijl" die persoon "nog een zondaar" is, net zoals Jezus deed in Zijn bereidheid om voor hen te sterven.

Waartoe Hij ons oproept, is om Zijn ambassadeurs te zijn, wat betekent dat we hen de liefde en het respect tonen die ze verdienen, waarin we baden om Zijn bruid te zijn. Dat is wanneer een liefdesrelatie, die zonder oordeel is, veilig is en het fundament is om op te bouwen.

Geloof me, als je brief, je leven, op deze manier leest, dan hoef je niet te gaan zoeken - mensen zullen naar je toe komen om meer over Hem te weten te komen - allemaal vanwege je ware nederigheid die werkt als een magneet.

De keerzijde van deze "brief" leeft vol arrogantie en trots, gedraagt ​​zich als weerzinwekkend en drijft iedereen niet alleen van jou weg, maar ook van Hem.

Opscheppen en preken tegen mij weerspiegelt een onvolwassen middelbare scholier die pronkt met zijn of haar merkkleding of dure auto - terwijl ze niets deden om het te verdienen. In plaats daarvan is alles wat ze hebben van hun ouders en is het hun gegeven, dus ze moeten nederig en dankbaar zijn in plaats van opscheppen of pronken.

Onthoud tot slot, met een hart van dankbaarheid en nederigheid, dat in plaats van te prediken - wees transparant en schep op over jouw zwakheden - en kijk wat er gebeurt. HOU VAN anderen, met de onvoorwaardelijke liefde die je van de Heer krijgt en kijk of je leven niet verandert. Als je denkt dat je het moeilijk hebt op dit gebied, denk er dan aan om je geest te vernieuwen door dagelijks de verzen van dit bericht te lezen, totdat je verlangen naar verandering werkelijkheid wordt.

Plaats UW Lof  of  Journal

De WAARHEID ontketenen