Hoofdstuk 2

Vertrouw en gehoorzaam

 

Wie onder u vreest de Here

wie hoort naar de stem van zijn knecht?

Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd,

vertrouwe hij op de naam des Heren en steune op zijn God. 

—Jesaja 50:10

Als je bent zoals veel vrouwen die herstel in hun leven willen, moet je er niet alleen op vertrouwen dat alleen God je relatie kan herstellen, maar je moet ook Zijn Woord gehoorzamen. Als je dit boek leest, kan het je misschien helpen herinneren dat het boek dat je aan het lezen bent geschreven is door iemand die wanhopig was - wanhopig om Gods Woord te volgen, wat er ook gebeurt!! En jij? Ben je bereid om Gods Woord te volgen, wat het ook kost? Hoeveel pijn het ook doet? De vraag die je jezelf moet stellen is: “Hoe wanhopig ben ik?”, of “Hoe belangrijk is herstel in mijn leven?”

Alles ontvangen. Als je God niet met ijverige gehoorzaamheid gehoorzaamt, zou je niets van Hem kunnen verwachten - omdat God zegt dat je tweeslachtig bent. "Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen." (Jakobus 1:7-8). "Ik haat weifelaars, maar uw wet heb ik lief." (Ps. 119:113). Zeg het ene moment niets en doe dan alsof het niet gaat gebeuren.

Geloof door mijn werken. Als je zegt dat je het geloof hebt om God te vertrouwen voor je relatie, handel er dan naar. “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem redden? . . . Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. (Jakobus 2:14, 18). Er zijn zoveel getuigenissen van mensen die ervoor kozen om te 'geloven' in plaats van te gehoorzamen. Elk van hen "gelooft" nog steeds in hun herstel, maar helaas zijn ze nog steeds niet hersteld!

Scheur het uit en gooi het van je af. Nogmaals, hoe belangrijk is uw wens om herstel te vinden? Ben je wanhopig genoeg om te doen wat nodig is ? Als je niet gelooft dat God ons tot dat soort gehoorzaamheid roept, kijk dan naar wat Jezus zei in Mattheüs 5:29-30: “Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare.”

Door het hele vijfde hoofdstuk van Mattheüs roept Jezus ons op tot een hogere gehoorzaamheid dan wat in het Oude Testament was geschreven. Lees het om zo gemotiveerd te raken dat je gehoorzaamt als een fanatiekeling. Als wat je nu doet anderen niet gek lijkt, moet je radicaler worden in je toewijding aan de Heer en in je gehoorzaamheid aan Hem en Zijn Woord, want, geliefden, dat is wat er nodig is!

We moeten allemaal als Petrus zijn in onze gehoorzaamheid. Elke keer dat hem werd gevraagd om iets te doen, zoals Jezus zijn voeten laten wassen, ging hij overboord! Hij ging zelfs overboord toen Jezus hem vroeg uit de boot te stappen. Hij was de enige die Jezus met zo'n ijverige toewijding volgde. Toch bestrafte Jezus Petrus voor zijn gebrek aan geloof (Matt. 14:31). Ben je lauw? "Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen." (Openbaring 3:16).

Vertrouw en geloof dat God in staat is en wilt om jou, je relatie en je gezin te herstellen en opnieuw op te bouwen. Als je op zoek bent naar herstel voor je huwelijk, laat me dan eerlijk tegen je zijn : God heeft geen andere persoon voor je, en hij denkt ook niet dat je met de verkeerde persoon bent getrouwd. Zijn Woord zegt: “Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft.” (Romeinen 7:2-3).

Als u erover nadenkt om te hertrouwen, noemt God het niet alleen overspel, zoals u zojuist hebt gelezen, maar u moet dit ook weten: uw tweede huwelijk heeft minder dan 20 procent kans om te overleven! Je hebt een kans van 8 op 10 om weer een pijnlijke scheiding door te maken! Dan is het op naar de nummers drie en vier. Stop nu op welk nummer je ook zit. Er is een betere manier!

In plaats daarvan: "Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here." (Ps. 27:14; zie ook Jes. 35:4). “O, help ons tegen de tegenstander, want verlossing door mensen is tevergeefs. Door God zullen wij dapper handelen, en Hij is het die onze tegenstanders zal vertreden” (Psalm 60:11). Zie ook Psalm 108:12, en lees alstublieft " Ik haat echtscheiding " in ons Wijze Vrouwen -boek en lees ook ons ​​boek Weer Voor een Echtscheiding Staan  voor meer kennis. Beide zijn gratis te lezen op onze website.

Ren niet naar anderen over jouw situatie. Ren naar God - zoek in Zijn Woord naar je antwoord. “. . . Zoek en je zult vinden . . .” (Matt. 7:7, Lukas 11:9). "Hij is de Machtige Raadsman" (Jes. 9:6). "Wandel niet in de raad van goddelozen" (Ps. 1:1). En bespaar jezelf alstublieft een hoop pijn en verwarring - vertel of praat niet met anderen over je situatie: "De kwaadspreker moge niet bestaan in het land," (Ps. 140:12).

"want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden." (Matt. 12:37). "Een lasteraar scheidt intieme vrienden" (Spr. 16:28; zie ook Spr. 17:9.) Lees " Vriendelijkheid op haar Tong " in Een wijze vrouw voor meer kennis. Dergelijke kennis is niet optioneel, maar essentieel, aangezien "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." (Hos. 4:6).

Het kan helpen om God te vragen om een ​​vrouwelijke gebedspartner die samen met jou in God zal geloven voor je herstel. Als je op zoek bent naar huwelijksherstel, blijf dan uit de buurt van vrijgezellengroepen!! Je hoort daar niet thuis als je wilt dat God jouw huwelijk herstelt! Blijf gewoon weg van alle "steungroepen" die te vaak niets meer zijn dan "medelijden feestjes". Als je een hersteld huwelijk wilt, ga dan niet naar een echtscheiding herstelgroep die je aanmoedigt om verder te gaan en een nieuw iemand te zoeken. Je moet nu kiezen of je hoop of afsluiting wilt met jouw huwelijk.

Om te beginnen met jouw herstel (of dat nu is met een familielid, collega of iemand anders met wie je herstel zoekt), raden we je sterk aan om in plaats van lid te worden van een steungroep, te bidden en de Heer te vragen om slechts één andere vrouw die wil wandelen hier samen met jou doorheen. Alles wat ik tijdens mijn eerste herstel had, was één andere persoon en de Heer. Dus alles wat je nodig hebt is één andere persoon en de Heer! En eerlijk gezegd, alles wat je echt nodig hebt is de Heer alleen; Hij is Degene die me door al mijn andere relatie herstellingen heen heeft geholpen. Als je er alleen voor staat, kan je een ePartner (aanmoedigingspartner) vinden die begrijpt wat je doormaakt op onze website wanneer je lid wordt.

Stop alle ruzieDit ene principe zal een beslissende factor zijn of uw relatie zal worden hersteld. Er zijn zoveel Schriftgedeelten over dit onderwerp, pagina's en pagina's die ik voor je zou kunnen typen. Hier zijn er een paar: "Snel akkoord gaan met je tegenstander!" (Matt. 5:25, NBG-51). "Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op." (Spreuken 15:1). "Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering; laat dus af van twist, voordat hij losbreekt." (Spreuken 17:14). 'Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs;” (Spreuken 17:28). STOP met praten met de andere persoon over de problemen in je relatie - wees gewoon stil, en als je iets moet zeggen, zeg dan iets aardigs! "Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong." (Spreuken 31:26)."Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los." (Spreuken 20:3). En: "De eenzelvige zoekt zijn eigen begeerte, hij barst los tegen al wat verstandig is." (Spreuken 18:1). Ben je een controversiële en twistzieke vrouw geweest? Lees dan ' Een Twistzieke Vrouw ' en ' Winnen Zonder Woorden ' in Een Wijze Vrouwvoor meer kennis, vooral als dit een zwakte in je leven is, zoals in het mijne. Weiger ruzie te maken met je man, je kind, je moeder, je zus of je baas - ga in plaats daarvan akkoord en zie hoe al je relaties onmiddellijk verbeteren! Zelfs als wat ze zeggen onaardig over je is, ben je het ermee eens!! Elke keer dat je jezelf probeert te verdedigen, in plaats van simpelweg je trots in te slikken en ermee in te stemmen, moedig je verdere verdeeldheid aan.

Verwijder de haat of pijn; probeer dan liefdevol in de ogen van je geliefde te kijken. "Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden." (Ps. 34:6). “Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.” (Matt. 23:12, Lukas 14:11, Lukas 18:14). Petrus vroeg hoe vaak hij zijn broer moest vergeven die tegen hem had gezondigd. "Zeven keer?" hij stelde voor. Maar Jezus antwoordde: "tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal." (Matt. 18:22). Dat is 490 keer! Heb je besloten om niet te vergeven? wat deze persoon jou (of je kinderen of je carrière) heeft aangedaan? Het gebrek aan vergeving is buitengewoon gevaarlijk. (Lees voor meer kennis het gedeelte getiteld "Vergeving" in het hoofdstuk " Een Zachtaardige en Stille Geest " in Een Wijze Vrouw .)

Je moet deze persoon beginnen te zien zoals God hem ziet. Je moet eerst iedereen en iedereen vergeven (zelfs elke persoon die mogelijk betrokken is bij deze persoon met wie je herstel zoekt). Dit omvat familieleden, goede vrienden, collega's die misschien de baan hebben aangenomen die jij verdiende - iedereen - zelfs de andere vrouw in het leven van jouw man! Zodra je deze persoon door vergeving hebt bevrijd, ben je klaar om te bidden voor de persoon die God wil dat ze zijn. Stop met kijken naar de slechte dingen die je zoon, of man, of dochter, of baas, of je buurman doet. Vervang die gedachten door God te vragen om je het goede te laten zien dat deze persoon doet en vooral het goede dat ze in het verleden hebben gedaan. (Zie nogmaals het gedeelte getiteld "Vergeving" in het hoofdstuk " Een Zachtaardige en Stille Geest " in het boek Een Wijze Vrouw om meer te leren over de gevaren van niet vergeven, wat je reden ook is.)

Dank God voor deze dingen, en zorg ervoor dat je de tijd neemt om deze persoon te bedanken wanneer hij of zij je belt of langskomt. Als je man je heeft verlaten, of als je zoon of dochter uit woede is vertrokken, bel ze dan niet! Maar als je je man hebt verlaten, of hem of een van je kinderen het huis uit hebt gestuurd, moet je die persoon bellen en hem of haar om vergeving vragen. Dit punt is cruciaal! Hoe langer je wacht, hoe groter de kans op overspel in het huwelijk of immoraliteit met jouw zoon of dochter, als dit nog niet is gebeurd. (Lees alstublieft de getuigenissen op onze website en in al onze Door het woord van hun getuigenis boeken, die bewijzen hoe deze principes werkten in het leven van vrouwen die ze in hun huwelijk volgden. Deze principes werken ook prachtig voor een eigenzinnige zoon of dochter.)

Als je eenmaal berouw hebt, moet je heel voorzichtig zijn en niet blijven berouwen. Herhaaldelijk berouw tonen zal contraproductief blijken te zijn. Het gaat er niet om of de andere persoon je excuses accepteert of niet - je bekeert je uit nederigheid en gehoorzaamheid aan God, meer niet. Pas op dat u niet boos of gekwetst wordt als het gesprek niet volgens uw plan verloopt. Het is altijd Gods plan dat we zoeken, niet het onze. Probeer deze woorden: "Je hebt gelijk, ik heb ongelijk."

Spreek vriendelijk en liefdevol tegen je eigenzinnige geliefde wanneer je de gelegenheid hebt om met hem of haar te praten. "Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente." (Spr. 16:24). "Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren." (Spr. 17:22, Spr. 18:14). Je hoeft niet blij te zijn over je relatie en de problemen ervan; wees gewoon blij dat God ze allemaal onder Zijn controle heeft. “Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.” (Hebreeën 12:11).

Luister niet naar roddels of naar iemand die je slechte berichten probeert te geven over degenen van wie je houdt. Liefde “verdraagt ​​alles, gelooft alles, hoopt alles, verdraagt ​​alles. Liefde faalt nooit . . .” (1 Kor. 13:7-8). Misschien zegt je man dat hij geen relatie heeft met een andere vrouw, terwijl je weet dat hij dat wel is. Toch moet je ervoor kiezen om hem te geloven. Je bent niet dom of naïef; je drukt onvoorwaardelijke of Gods liefde uit die "alle dingen gelooft". Dit geldt voor uw zoon of dochter, baas of beste vriend. Waarom zou je ervoor kiezen om iets te geloven dat pijn doet? Kies ervoor om de goedheid in anderen te geloven om die "vrede die alle verstand te boven gaat" te vinden!

Vaak merken we dat het iemand in jouw familie of een van jouw beste vrienden is die jou probeert over te halen om te gaan scheiden of om uw zoon of dochter te dwingen te verhuizen. Je moet jezelf afscheiden van degenen die proberen je van Gods plan af te leiden (door je vlees en emoties te voeden).Wij die herstel hebben ervaren, hebben gezien dat dit Gods manier lijkt te zijn om jou weer op het goede spoor te krijgen, zoals deze verzen bewijzen. "Ga de dwaze man uit de weg, want verstandige lippen bemerkt gij daar niet." (Spreuken 14:7). "Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen; laat u dus niet in met een loslippige." (Spreuken 20:19). Als je belastert (achter hun rug om spreekt) over degenen in je leven met wie je herstel wilt, zullen anderen hen ook belasteren, dus zwijg over wat er aan de hand is! „Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; . . .” (Ps. 101:5). Houd daarom nogmaals uw mond over deze kwesties in uw leven en deel ze alleen met de Heer.

Als je te veel druk en advies van anderen krijgt, komt dat waarschijnlijk doordat je de details met anderen deelt, in plaats van ze aan de Heer te vertellen in je gebedskamer. Te veel advies of druk (dat in strijd is met de wil en het Woord van God), zal je opnieuw dubbel of driemaal zoveel hartzeer bezorgen! Uiteindelijk zal het zelfmedelijden of woede in je opwekken, wat ertoe zal leiden dat je iets gaat doen dat je situatie alleen maar erger maakt! Deze emoties (van zelfmedelijden of woede) zijn van het vlees en zullen oorlog voeren tegen je geest. God zegt in Galaten 5:17: “Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Luisteren, discussiëren of raad zoeken voor jouw situatie zal ook tot verwarring leiden, aangezien de meeste christenen en getrainde hulpverleners het Woord van God niet echt kennen. Zelfs predikanten kunnen je adviseren om iets te doen dat in strijd is met Gods Woord! Tenzij ze "op hetzelfde water hebben gelopen", kunnen ze Gods principes negeren of bagatelliseren wanneer je het volledige, onwrikbare Woord van God hard nodig hebt om deze relatie te redden! Totdat ik ervoor koos om alleen God te volgen, zag ik hoe elke "suggestie" van iemand anders (inclusief bekende voorgangers) resulteerde in steeds meer vernietiging.

Hoe meer mensen op de hoogte zijn van jouw situatie, hoe meer ongevraagde en tegengestelde adviezen je zult krijgen. Bovendien zul je bovenop die van jezelf te maken krijgen met hun emoties van woede of gekwetstheid. Blijf in plaats daarvan stil over jouw situatie. Wacht tot je familie, vrienden, buren of collega's je vragen wat er aan de hand is - bid dan en vraag God om je het juiste antwoord te geven, een antwoord dat kort en opbouwend zal zijn en dat er niet toe zal leiden dat je je hart uitstort of het luchten van je woede. Begrijp ook dat u niet verplicht bent om vragen te beantwoorden en details te geven. Dit is gemeengoed geworden op televisie en heeft ertoe bijgedragen talloze levens te vernietigen.

Probeer niet te achterhalen wat de ander van plan is. Dit betekent de fout maken om ze te volgen of op enigerlei wijze te snuffelen. Als je vermoedt dat er iemand anders in het leven van je man is, of je weet dat er iemand is met wie je zoon of dochter te maken heeft, doe dan wat God zegt: “Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.” (Spreuken 4:25). 'Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. Want de Here zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt.' (Spreuken 3:25-26). En nogmaals, onthoud: liefde  "gelooft alle dingen" (1 Kor. 13:7). Zoek dus ook niet in de lades van uw zoon of in de portemonnee van uw dochter.

Niet, niet, niet de confrontatie aangaan met anderen of betrokkenen! Dit is precies wat de vijand wil dat je doet. Het is een net dat de vijand heeft achtergelaten om je te vernietigen. Ik ben, net als zoveel andere vrouwen, in deze val gelopen door de confrontatie aan te gaan met de AV (andere vrouw) waar mijn man bij betrokken was. Doe het niet! Je kunt jouw vlees bevredigen, maar de gevolgen zullen je vernietigen en alle gevoelens die jouw man nog voor jou heeft. Praat niet met de AV via de telefoon of persoonlijk, ook niet als ze erom vraagt. Stuur haar niet dwaas een e-mail of brief waarin je haar vertelt dat je haar vergeeft. Dit is God niet. Het is de duivel die met je eigengerechtigheid speelt.

Bel in andere relaties de vrienden van jouw kinderen niet en confronteer jouw kinderen niet met wat er aan de hand is, vooral niet als hun vrienden bij hen zijn.

Zo vaak geloven vrouwen ten onrechte dat ze anderen moeten confronteren, omdat ze vinden dat de ander er "niet mee weg mag komen!" Vrouwen die confronteren (vooral degenen die hun man hebben geconfronteerd) uit onwetendheid, zoals ik deed, hebben geschreven om me te vertellen hoeveel spijt ze er van hebben! Ze hebben allemaal gedeeld dat het tot veel vreselijke gevolgen heeft geleid! Wees alsjeblieft niet zoals Eva die doorging en deed wat ze wist dat ze niet moest doen, vooral nu je weet wat je niet moet doen!

Er zijn veel redenen, maar de belangrijkste reden is dat als de zonde eenmaal in de openbaarheid is, geloof me, er voor je neus mee gepronkt zal worden en je het voordeel zult verliezen dat God je heeft gegeven als Hij je dat heeft laten zien. Er is "iets" aan de hand. Bedenk dat liefde  „alle dingen gelooft . . . ” (1 Kor. 13:7), dus geloof wat die persoon je heeft verteld en laat het met rust.

Je moet te allen tijde onthouden dat er een geestelijke oorlog gaande is. Zoals in alle oorlogen is het dwaas en gevaarlijk om de vijand te laten weten wat jij weet. Geen enkele veldslag in de Bijbel is ooit gewonnen door het onthullen van inside-informatie van de Heer! Het zegt ons ook niet dat we vijandelijke bewegingen moeten onthullen. In plaats daarvan waarschuwt de Bijbel ons om dit als een geestelijke oorlog te voeren! 1 Timoteüs 1:18 zegt "de goede strijd te strijden". "Wij voeren geen oorlog naar het vlees" (2 Kor. 10:3). In plaats daarvan wordt ons verteld "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” (1 Petr. 5:8).

Uw dierbaren spelen onbewust in de kaart van de vijand, als zijn slaven, om (in de eerste plaats) hun leven te vernietigen, hoewel dit vaak overloopt op jouw leven: jouw huwelijk, uw kinderen, uw toekomst of uw reputatie. "Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?" (Romeinen 6:16). Om deze oorlog te winnen, moet je een slaaf van gerechtigheid zijn- dit betekent, confronteer of daag een andere persoon niet uit met zijn of haar zonde of wat u gelooft (of weet) dat er aan de hand is!! Laat het in de handen van de Heer over om voor je te strijden, terwijl jij je tijd en energie besteedt aan het creëren van een diepere intimiteit met de Heer, door op Hem te vertrouwen in plaats van dingen te zeggen of te doen die je niet zou moeten doen.

Probeer niet te achterhalen waar uw man, zoon of dochter is als hij of zij u zijn of haar verblijfplaats niet heeft gegeven! Dit is Gods bescherming voor jou! Wees stil; wees stil. Ga naar je gebedskamer en begin een intieme relatie met de Heer te krijgen. God kan elk hart veranderen, maar je zult het verharden als je openlijk wantrouwen, achterdocht en jaloezie onthult met confrontaties, ruzies en rondsnuffelen. 'Het hart van de koning is als waterkanalen in de hand van de Heer; Hij draait het waar Hij maar wil” (Spr. 21:1). Wanneer u irrationeel handelt met uw zoon of dochter of echtgenoot, bevestigt dit alleen maar dat wat ze hebben gedaan of doen, gerechtvaardigd is.

En wanneer je je ongepast gedraagt ​​met jouw man, zal de andere vrouw met wie hij een relatie heeft, degene lijken te zijn voor wie hij zou moeten kiezen - niet jij! Dit geldt ook voor jouw zoon of dochter. Iedereen zal, wanneer hij wordt gepusht, zijn overspelige vrouw of vriend of vriendin beschermen en verdedigen wanneer zijn vrouw of zijn of haar moeder die andere persoon verbaal (of fysiek) aanvalt met wie ze te maken hebben. Wees stil en zoek die vriendelijke geest die niet alleen kostbaar is in de ogen van God, maar ook in de ogen van een echtgenoot, zoon of dochter, of een baas of collega! (Deze principes zijn uiteengezet in Een Wijze Vrouw — neem alsjeblieft de tijd om dat boek minstens drie keer door te nemen om je geest in Gods Woord te hernieuwen.)

Een vrouw die aardig en liefdevol is en er altijd is met een bemoedigend woord, zal een magneet zijn voor iedereen, ook voor degenen die ze eerder had weggejaagd.

Handel niet overhaast bij een beslissing. Als je midden in een relatiecrisis zit, denk je niet helder na, en handel je meer op emotie dan op wijsheid. "wie haastig is met zijn voeten, begaat een misstap." (Spreuken 19:2). "maar de schrandere geeft acht op zijn gang." (Spreuken 14:15). "Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood." (Spr. 16:25, Spr. 14:12). 'Ziet gij iemand die met zijn woorden te haastig is, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem.” (Spreuken 29:20). "Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Here." (Spreuken 16:33). "De wijze vreest en wijkt af van het kwaad," (Spreuken 14:16). Ren niet snel weg om juridische bevelen te krijgen of om advies in te winnen - deze daden van mensen zullen jou en jouw relatie vernietigen. Haast je niet om wijzigingen aan te brengen, zoals het opstellen van een "bezoekschema" als je momenteel gescheiden bent. En als het je te zwaar wordt, maak dan niet de fout om te verhuizen of je huis te verlaten: “Zij is luidruchtig en losbandig, haar voeten blijven niet in haar huis.” (Spreuken 7:11). Volg haar wegen niet; Ik beloof dat verhuizen alleen maar nieuwe en veel moeilijkere problemen zal veroorzaken.

Ben je naar je man, je ouders, je pastoor of iemand anders gegaan waarvan je dacht dat die je zou kunnen helpen met je behoeften, je angsten of je problemen - alleen om ze allemaal teleur te stellen, de zaken erger te maken of je uiteindelijk af te wijzen? ? Onthoud deze Schriftgedeelten: "Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, " (Filippenzen 4:19). “O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here. (Ps. 27:13).

"Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken." (Spreuken 16:7). "Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe." (Spreuken 31:25). In plaats van om hulp te smeken, kan je deze gelegenheid aangrijpen om anderen te bedanken en te prijzen. Dit is Gods weg; Hij noemt het tevredenheidAls jouw herstel betrekking heeft op het huwelijk, is er veel meer over dit onderwerp dat iedereen die getrouwd is zou moeten lezen in het boek Weer voor een Echtscheiding Staan dat gratis beschikbaar is op onze site.

Velen merken dat hun problemen vaak voortkomen uit een carrière buitenshuis. Aangezien God heeft gezegd dat je op dingen moet wachten, maar als je verder bent gegaan en dingen op krediet hebt gekocht, heb je misschien 'naar je werk moeten gaan'. Nu staat je huis leeg terwijl je werkt, je kinderen naar de crèche gaan, je zoon of dochter bij vrienden woont en je man een eigen appartement heeft. Onthoud dat Satan een dief is, en hij houdt ervan om te verdelen en te overwinnen!

Veel te snel zul je het huis verliezen (of opgeven) waar je zo hard voor hebt gewerkt. Sta God toe om je huis, je gezin en/of je huwelijk te redden. Bedenk dat God belooft dat Hij zal voorzien, dus neem Hem op Zijn Woord in plaats van te proberen geld te verdienen. (Lees voor meer kennis het hoofdstuk ' De Manieren van haar Huishouden ' in Een wijze vrouw .)

Als u gescheiden bent, zoek dan nooit de hulp en steun van jouw man bij de beproevingen thuisAls je getrouwd bent, is er geen betere manier om je man bij je weg te jagen dan hem alles te vertellen wat er mis is thuis en hem om hulp te smeken! De reden dat de meeste mannen "vluchten" is omdat ze op de vlucht zijn voor hun problemen. Mannen zullen niet terugkeren naar een huis dat in chaos verkeert of hun vrouw te hulp schieten - nooit! Een man die vertrekt of betrokken raakt bij een andere vrouw, is op zoek naar geluk. Als je hulp vindt via je "liefdesrelatie" met de Heer (zoals je zou moeten doen) wanneer problemen je man treffen (en dat zal gebeuren!) dan zal hij in plaats daarvan naar huis komen rennen naar jou waar vrede en rust is!

Ditzelfde scenario zal werken in het leven van jouw kinderen - de problemen zullen snel toeslaan en jouw huis zal hun veilige haven zijn als je een diepe intimiteit met de Heer hebt opgebouwd en vrede hebt gevonden, en ja, zelfs vreugde te midden van jouw crises. Iedereen voelt zich aangetrokken tot een vrouw die ondanks haar problemen vrolijk is. Dit is alleen mogelijk als je een diepe en intieme relatie met de Heer hebt en een kanaal van Zijn liefde bent geworden. Deze relatie elimineert de behoefte om met je zoon of dochter te redeneren of hem te bekritiseren (wat ertoe zou leiden dat ze een slechte situatie achter zich laten en een nieuwe en vreselijkere situatie vinden, in plaats van naar huis terug te keren voor een "Ik zei het je toch").

Heb je jouw man, zoon of dochter ooit aangemoedigd  om te vertrekken? Hoe velen van ons hebben echtgenotes of moeders gekend die snel "echtscheiding" of "verhuizen" voorstelden in een tijd van woede of frustratie? Kijk, als je slechte zaadjes plant, hoe kun je dan verrast zijn als je man het huis uitgaat en in overspel vervalt, of je zoon in de problemen komt met de wet, of je dochter een ongeplande zwangerschap krijgt door jouw dwang? haar om te verhuizen. Woorden hebben meer kracht dan je beseft. "Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels," (Matt. 12:36).

Als er problemen zijn geweest zoals alcohol, drugs, rebellie, pornografie of misbruik, voeg dan geen overspel of promiscuïteit toe! Misschien wilde je dat ze weggingen vanwege de alcohol, drugs, pornografie of misbruik. Zonen of dochters die voortijdig op zichzelf wonen, leiden tot veel meer hartverscheurende ervaringen dan u nu meemaakt. En getrouwde mannen die het huis uit zijn, worden als "vrijgezel" beschouwd, ook al zijn ze dat niet! Scheiding is de eerste stap op weg naar echtscheiding, en echtscheiding is een levens veranderende vergissing. Een kind het huis uitgooien wordt vaak aangemoedigd door anderen, zelfs door experts, maar zij zijn niet degenen die te maken krijgen met de gevolgen van een liefdeloze beslissing - liefde is niet moeilijk, het is geduldig en vriendelijk. Neem even de tijd om je Bijbel te lezen om de waarheid over harde liefde te ontdekken.

Te veel vrouwen, die onwetend zijn over de verwoesting van een scheiding of blind zijn voor hoe verwoestend harde liefde kan zijn, adviseren hun vrienden om hun echtgenoten te vertellen dat ze moeten vertrekken of om hen niet toe te staan ​​naar huis terug te keren. Diezelfde vrouwen moedigen moeders aan om een ​​zoon of dochter het huis uit te gooien (aangezien zij niet degenen zijn die de pijn moeten doorstaan ​​die het later zal veroorzaken). Oudere vrouwen moeten, zoals in Titus 2 staat, leren wat goed is en aanmoedigen jongere vrouwen om "van hun man te houden, van hun kinderen te houden ..." En nogmaals "liefde is niet moeilijk"! Van iemand houden die niet geliefd is, is moeilijk om te doen - liefde is niet stoer of agressief tegen hen doen. Dit welbekende idee is een van de meest destructieve die ooit in de kerk is geaccepteerd door onwetende christenen die boeten voor de leugens en dwaasheid ervan.

Degenen die scheiding aanmoedigen op basis van 1 Korinthiërs 7:5, moeten dit aandachtig lezen. De voorwaarde voor scheiding moest zijn met wederzijdse instemming tussen de man en de vrouw  en met het oog op vasten en gebed. Dit wordt later bevestigd in 1 Korinthiërs 7:13 waar verder staat: "En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten." Dan weet je nu de waarheid; leef daarom de waarheid en bespaar jezelf onnodig hartzeer.

Door voor te stellen dat jouw man vertrekt, heb je ook jouw eerste stap naar echtscheiding gezet. Wordt het niet eens tijd om te keren voordat het verder gaat? De wereld en de vijand zullen proberen je ervan te overtuigen dat een scheiding of echtscheiding de zaken beter zal maken - wat een leugen! Als dat waar zou zijn, zouden 8 van de 10 mensen niet scheiden in dat tweede of volgende huwelijk. Nogmaals, de Bijbel is duidelijk: “. . . En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten.. (1 Kor. 7:13). De waarheid leven leidt tot leven.

Als jouw man, jouw zoon of jouw dochter jou of jouw huis heeft verlaten , moet je stoppen hem of haar te achtervolgen, te smeken of zelfs maar in de weg te staan. Wanneer iemand wil vertrekken, zullen ze alleen maar harder proberen om van je weg te komen of naar het kwaad te rennen als je hun weg probeert te blokkeren. 'Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars....” (Ps. 1:1 NBG-51). Zorg ervoor dat u de enorme voordelen leert van het enthousiast uit de weg gaan van jouw man (dat zal ook werken voor jouw zoon of dochter) in ons boek Weer voor een Echtscheiding Staan . Hoe enthousiaster je Gods principes volgt, hoe krachtiger ze werken.

We hebben gehoord van bedieningen die "staanders" aanmoedigen om door te gaan met het achtervolgen van de echtgenoot die is vertrokken met telefoontjes, kaarten, brieven en verklaringen over hun "huwelijksverbond". Dit is niet Bijbels en heeft ertoe geleid dat velen "staanders voor het leven" zijn geworden! Dit geldt ook voor andere familieleden of iedereen die niets meer met je te maken wil hebben. De Bijbel zegt: “. . .Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u geroepen. (1 Kor. 7:15). Als je niet loslaat, zal de wrijving blijven bestaan. Nogmaals: "Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars," . . . ” (Ps. 1:1 NBG-51).

Ga verder. Je moet je man, zoon of dochter laten weten dat hij of zij vrij is om te vertrekken (gebaseerd op 1 Kor. 7:15 en Ps. 1:1) en er zelfs blij mee instemmen om “verder te gaan” in je huwelijk (niet om een nieuwe mens, maar om intimiteit met de Heer en de dingen van God na te streven). Dit zal ervoor zorgen dat een echtgenoot stopt met rennen, scheiden of een ander huwelijk aangaan! Wanneer anderen, inclusief jouw man, je zegt "verder te gaan", stem dan enthousiast toe en elimineer de gevechten die zullen optreden, hoe onaangenamer je bent. Door “verder te gaan” (met de Heer), zal je leven veranderen en al snel zal je man inzien dat samenwonen met jou wenselijker is dan samenwonen met de andere vrouw.

Dit geldt ook voor een moeder die een eigenzinnig kind heeft. Ga verder met steeds meer intimiteit met de Heer en laat je obsessie met deze relatie los. Geef je kind aan God en vertrouw erop dat Hij alle dingen ten goede zal oplossen. Alles wat je probeert te doen, of de obsessie waarmee je nu leeft, vernietigt alleen jou en je relatie. Zorg desalniettemin elke keer dat je contact hebt met jouw zoon of dochter dat het prettig is. Ga achteruit met jouw hart verborgen in de Heer en behandel hem of haar zoals je zelf behandeld wilt worden, met liefde en vriendelijkheid, zonder hem of haar te achtervolgen of zelfs maar te proberen te helpen (tenzij je daarom wordt gevraagd).

Maar ik ben al gescheidenHet is nooit te laat, ook niet als er een scheiding heeft plaatsgevonden. Velen "hertrouwen" daarna met hun voormalige echtgenoten waarvan ze zijn gescheiden. “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Romeinen 12:21). God vroeg Zijn profeet Hosea specifiek om met zijn vrouw Gomer te hertrouwen, zelfs nadat ze hem schaamteloos ontrouw was geweest: “. . . want zij is mijn vrouw niet, en Ik ben haar man niet.. . .” (Hos. 2:2). “ik wil heengaan en terugkeren tot mijn eerste man, want toen had ik het beter dan nu.'” (Hos. 2:7). "Toen zei de Heer tegen mij [Hosea]: 'Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is, '" (Hos. 3:1). God gebruikte het verhaal van Hosea en Gomer om Zijn toewijding aan Zijn eigen bruid (de kerk) en Zijn sterke verlangen naar herstel van het huwelijk te tonen, zelfs in de meest hopeloze huwelijken.

Sta niet toe dat jouw familie of kinderen jouw pijn of boosheid zien  jegens degenen met wie je hersteld zou willen worden. Doe alles wat u kunt om uw kinderen en uw gezin te beschermen tegen wat er in uw situatie gebeurt. Door je beproevingen en problemen met hen te delen, zullen ze alleen maar slechte gevoelens jegens deze andere persoon krijgen of zelfs ertoe leiden dat ze proberen tussenbeide te komen om te 'helpen'. En stop alsjeblieft met beschuldigen. "De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen." (Spreuken 14:1). Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.” (Spreuken 21:1). Pas op waar je de harten van jouw gezin naartoe leidt, vooral jouw kinderen. "Hij zal de harten van de vaders aan hun kinderen herstellen en de harten van de kinderen aan hun vaders, zodat Ik niet zal komen en het land met een vloek zal slaan " (Mal. 4:6); want "de eer van zonen is hun vaders" (Spreuken 17:6).

De Heer heeft deze beproevingen in jouw leven, het leven van jouw kinderen en jouw gezin een tijdlang toegestaan ​​om je allemaal dichter tot Hem te brengen, om zijn werk in u allen te volbrengen, en om u daarna weer bij elkaar te brengen. voor Zijn glorie! Als je gekwelde geliefde er niet meer is om de schuld te geven of om ruzie mee te maken, kun je naar God kijken! Als je dichter bij Hem bent, kan Hij je meer naar Zijn beeld veranderen! "Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden." (Ps. 34:6). Als je focus echter op de andere persoon of die relatie ligt, zul je merken dat je vol stress en angst zit, wat er op zijn beurt voor zal zorgen dat ze bij je weg willen blijven.

Laat niemand slecht praten over degenen van wie je houdt. Je moet van je kinderen respect eisen voor hun vader, of ze nu 5, 15 of 25 zijn! "Eer uw vader en uw moeder" (Exodus 20:12, Deut. 5:16, Marcus 7:10). Bedenk nogmaals: "Hij zal de harten van de vaders aan hun kinderen herstellen en de harten van de kinderen aan hun vaders, zodat Ik niet zal komen en het land met een vloek zal slaan" (Mal. 4:6). Onthoud dat u moeite zult hebben om respect voor hun vader af te dwingen als u geen respect toont voor uw echtgenoot of ex-man. Nogmaals, je zult moeite hebben om respect af te dwingen als je een gebrek aan controle vertoont.

Laat jouw familie of vrienden niet praten over de persoon met wie je herstel wilt.  Dit gebeurt meestal omdat je details hebt gedeeld die je alleen aan de Heer had moeten vertellen. Dit is het moment om de zaken recht te zetten: vraag eerst God om vergeving; vraag vervolgens de persoon om vergeving (voor het tegen praten); vraag je familie om vergeving; en vraag ten slotte je vrienden om vergeving voor het dwaas planten van dit destructieve zaad. "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn;" (Spreuken 28:13). Begin hem of haar dan op te bouwen in ieders ogen (inclusief je eigen ogen) door ervoor te kiezen om naar goede dingen te kijken en erover te praten.

Veel kinderen luchten hun woede op hun vader. Laat ze dit doen totdat het weg is en het de onderliggende pijn blootlegt. Als de boosheid voorbij is, zal de pijn gevoeld worden - dus zorg ervoor dat je ze leert om op God, de Heilige Geest, te vertrouwen voor troost, net zoals je nu doet. Deze tekst hielp mijn (toen) vijfjarige toen zijn vader ons in de steek liet; hij zei keer op keer: "Want Hij heeft gezegd: 'Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. '" (Hebreeën 13:5).

Als je man is vertrokken, zijn je kinderen in de war en hebben ze op dit moment pijn, dus geef ze duidelijke aanwijzingen over hoe je je leven leidt. Dit geldt voor een oudere broer of zus die boos het huis heeft verlaten. Het maakt niet uit wat je zegt, het maakt uit hoe je leeft ! Kinderen zullen niet alleen ongedeerd blijven te midden van een scheiding, huwelijkscrisis of welke andere familieramp dan ook, maar ze zullen er voorspoedig door worden - ALS (en alleen als) de intimiteit van hun moeder met de Heer duidelijk is.

Christenen moeten de bruid van de Heer zijn, dus neem de Heer als je Echtgenoot en onthoud dat dit ook betekent dat je kinderen een Vader hebben die altijd bij hen kan zijn in tegenstelling tot hun natuurlijke vader. (Er zijn veel meer specifieke manieren om uw kinderen te helpen te midden van scheiding en echtscheiding in onze boeken Weer Voor een Echtscheiding Staan, en Vinden van het Overvloedige Leven . Voor meer kennis over het opvoeden van uw kinderen, zie " Jouw Moeders Leringen ", in Een Wijze Vrouw Al onze boeken zijn GRATIS beschikbaar op onze website.)

Laat uw kinderen niet  onhandelbaar worden tijdens uw crisis. maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande.” (Spreuken 29:15). Als je hele wezen in beslag wordt genomen door je herstel en alle crises die daarmee gepaard gaan, verwaarloos je je verantwoordelijkheden als moeder. Als je naar de Heer kijkt, zal de vrede van binnenuit ervoor zorgen dat je huis rustig blijft draaien en dat je kinderen er baat bij zullen hebben in plaats van erdoor vernietigd te worden.

Pas op dat u niet de "gemakkelijkste" weg kiest. Snelle oplossingen lijken misschien de gemakkelijkste weg, maar als je ervoor kiest om op te geven en te scheiden, je opstandige kind het huis uit te gooien of juridische wegen te bewandelen, is dat niets anders dan dwaasheid, omdat het de situatie altijd erger maakt. Als je eenmaal reageert op emoties, heb je de weg gekozen naar nog meer verdriet, beproevingen, moeilijkheden en hartzeer dan je nu ervaart.

or de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.' (Matt. 7:13-14). Je moet die smalle weg zoeken in al je beslissingen, in de manier waarop je met anderen spreekt en in de manier waarop je omgaat met de beproevingen die nu en in de toekomst op je pad komen (Nogmaals, er is veel meer hulp in het boek Weer Voor een Echtscheiding Staan .)

Wij, die moeilijke huwelijken, scheidingen, echtscheidingen en/of eigenzinnige kinderen hebben doorgemaakt, willen je waarschuwen voor ideeën, boeken of andere mensen die je zullen overhalen om de weg van de wereld te gaan, die altijd eindigt in een ramp ! Als de wereld dezelfde methode gebruikt als christenen, weten we dat dit de brede weg naar vernietiging moet zijn!

Wees alsjeblieft voorzichtig met wat je leest. De boeken waarvan de basis in de filosofie ligt (of die zijn geschreven door psychologen of huwelijks-/gezinsadviseurs) kunnen je geest vullen met ideeën die niet schriftuurlijk zijn. Het hebben van een diploma in een van deze vakgebieden toont een fundament dat niet gebaseerd is op de Bijbel, maar op het zinkende zand van de psychologie. Deze destructieve ideeën, die in strijd zijn met Gods principes, zullen ervoor zorgen dat je herstel achteruit gaat, niet vooruit.

Gevaren van "tough love " en "co-dependency".  Velen van ons hebben het op de harde manier moeten leren toen we boeken volgden over onderwerpen als 'Harde liefde' en 'co-dependency'. Deze boeken en ideeën hebben ons (en ons herstel) enorm gekwetst. We hebben de schade gezien die deze ideeën aan ons huwelijk en onze gezinnen hebben toegebracht toen we er in onze wanhoop naar keken. Maar zodra we onze geest begonnen te vernieuwen met Gods Woord en erover mediteerden, ontdekten we dat de belofte in Psalm 1 (dat we voorspoedig zouden zijn in alles wat we doen) begon te gebeuren!! Er staat: “maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt;– al wat hij onderneemt, gelukt.

Kijk naar God en naar degenen die "gelijkgestemd" zijn om je aan te moedigen God te geloven voor jouw herstel. Ga alsjeblieft naar de Raadgever (Gods Woord), die gratis is, en bespaar je geld en je relatie. God wil jouw voor Zich zelf! Blijf weg van de 'professionals'. Elke professional heeft zijn of haar manieren en overtuigingen. Er zijn duizenden christelijke en seculiere huwelijks-/gezinsadviseurs en boeken over de problemen waarmee je wordt geconfronteerd. Als ze alle antwoorden weten, waarom is er dan een epidemie van echtscheidingen, tienerzwangerschappen en zelfmoord, zelfs in de kerk?! Hun mislukkingspercentage is te danken aan hun fundament, dat in de eerste plaats psychologie is, wat een religie op zich is en werd opgericht om het christendom te vernietigen. (Lees voor meer informatie het boek The Seduction of Christianity  van Dave Hunt.)

Waar begin je? Wat zou je moeten doen? Begin je gesloopte huis (je leven) op de rots te verplaatsen. “Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest' (Matt. 7:24–25). "De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen." (Spreuken 14:1). “Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit.” (Spreuken 24:3-4). Bouw je leven op de rots opnieuw op door Een Wjze Vrouw te lezen - ga er zelf doorheen of met een vriend.

Prijs God in alle dingen. "Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden." (Hebreeën 13:15). ‘Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!” (Fil. 4:4). Schrijf al het goede dat gebeurt op en lees ze om je te bemoedigen telkens als het de verkeerde kant op lijkt te gaan.

Neem elke gedachte gevangen. "Zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, " (2 Kor. 10:5). Denk niet na over het 'wat als'-scenario. Neem in plaats daarvan die gedachte gevangen en werp hem af, en vervang hem door goede gedachten. En als je tegen jezelf zegt dat het niet erger kan worden (wat er meestal toe leidt dat je een overhaaste of dwaze beslissing neemt), neem dan de tijd om na te denken over hoe het nog erger zou kunnen. We kennen allemaal ergere situaties dan de onze, dus wees reëel met jezelf en denk hieraan, zodat je dankbaar kunt zijn dat God je hartzeer heeft bespaard waarmee andere moeders te maken hebben gehad, zoals hun zoon of dochter die zelfmoord pleegde of werd vermoord.

Neem nooit beslissingen op basis van angst. “Ik zag toe, en stond op en zeide tot de edelen, de leiders en het overige volk: Vreest toch niet voor hen; denkt aan de grote en geduchte Here en strijdt voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen.”' (Neh. 4:14). 'Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle! .......maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.” (Spreuken 31:29-30). God zegt ons om “'Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan; word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God. (Jes. 54:4-6).

Begin terug te vechten door je geest te vernieuwen.  Als je eenmaal de waarheid kent – ​​wat de Bijbel zegt in plaats van wat iedereen je vertelt – dan kun je op je situatie neerkijken zoals God dat doet, van bovenaf. Leer nogmaals de principes die God voor vrouwen heeft opgesteld. Koop Een Wijze Vrouw en werk het samen met een vriend door. Koop een " Bijbelbelofteboek " bij uw plaatselijke christelijke boekwinkel (zeer goedkoop) en leg het in jouw badkamer. Veel vrouwen gebruiken dit als hun gebedskamer als ze kinderen of een echtgenoot in huis hebben. Het is een toevluchtsoord en je kunt je verdiepen in Zijn beloften aan jou.

Pak 3x5 kaarten en schrijf verschillende Bijbelverzen op die je kunt gebruiken om je geest te vernieuwen, om te vechten in de Geest (het zwaard van de Geest is het Woord van God), of om naar toe te rennen als je een aanval van angst, twijfel, of leugens, aangezien de strijd in je hoofd zit, wat je emoties beïnvloedt. Bewaar deze kaarten altijd bij u en lees ze keer op keer. Veel vrouwen hebben me over deze suggestie geschreven, omdat het hun leven en hun situatie verandert als ze ten goede in Gods Woord en Zijn beloften geloven, boven de vernietiging die ze zien en ervaren.

Stop met praten over je problemen — wees in plaats daarvan stil en luister naar God. Lees Zijn Woord en vergast u eraan. Geloof Psalm 1 en beschouw het als zijn belofte aan jou: “maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.” Praktisch gesproken, als je dit boek leest en herleest tot het punt dat het versleten is (aangezien het vol staat met Bijbel gedeelten) en de tijd neem om 3x5 kaarten te maken met de Schriftgedeelten die je nodig hebt, kun je niet anders dan over Zijn Woord mediteren. Bijna elke vrouw die ik heb ontmoet en die een herstelde relatie heeft, deed beide dingen.

Geen situatie is te ver weg! "Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk." (Matt. 19:26). Onthoud nogmaals dat het niet waar is dat jij en deze andere persoon samen de relatie moeten willen herstellen, of dat je hulp moet zoeken om de relatie te veranderen. We hebben de goede "vruchten" gezien van de vrouwen die God hebben gevraagd om het hart van hun man, het hart van hun zonen of dochters te veranderen - om aan en in hen te werken, en God was trouw om precies dat te doen toen de vrouw de kans had. geloof om te geloven vanwege haar hernieuwde geest, geest en geloof.

Stop met kijken naar wat de ander doet. “Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.” (Matt. 7:3, Lukas 6:41). We bidden hetzelfde voor jou: dat je duidelijk zult zien hoe je je man, zoon of dochter, moeder of vader, vriend of werknemer echt kunt helpen - door een godvrezende vrouw te zijn met een zachtaardige en rustige geest die glimlacht naar de toekomst.

Hoe lang? Veel vrouwen hebben me gevraagd “hoe lang” hun situatie zal voortduren of “hoe lang” hun rechtszaak zal duren. Het kan je helpen als je deze crisis als een reis beschouwt. Hoe lang het duurt, hangt vaak van jezelf af. Als de Heer je een gebied laat zien waar Hij aan werkt, werk dan met Hem. Laat je niet afleiden door het dagelijks leven. Satan zal "de zorgen van de wereld" binnenhalen om het Woord uit je te verstikken. Hij zal ook situaties, noodsituaties en andere crises brengen die jouw aandacht zullen afleiden van jouw bestemming – jouw herstel en getuigenis!

Te vaak lijkt onze reis te zijn 'vastgelopen'. Als dit is waar je bent, neem dan gewoon de volgende stap van gehoorzaamheid. Wanneer je moe wordt van het "wachten", verlies dan de moed niet. Dit is de tijd die onze Heer gebruikt om ons geloof te vergroten, terwijl we onze aandacht richten op Zijn werk in ons leven. Het enige dat nodig is, is onze gehoorzaamheid, waardoor geestelijke kracht vrijkomt om voor ons te werken. Het is niet nodig dat God ons een gedetailleerde uitleg geeft van wat Hij aan het doen is.

We weten dat Hij zijn doeleinden zal verwezenlijken door wat er ook gebeurt, zelfs als we misschien een fout hebben gemaakt. We moeten geloven dat Hij met mensen en situaties werkt en omstandigheden regelt voor Zijn bestwil voor ons, en met degenen van wie we houden. "Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn." (Romeinen 8:28).

Persoonlijke toewijding: God vertrouwen en gehoorzamen. “Op basis van wat ik uit Gods Woord heb geleerd, verbind ik mij ertoe God te vertrouwen en te gehoorzamen aan wat Zijn Woord zegt. Ik zal niet zo dwaas geloven dat het mij aan geloof kan ontbreken en ongehoorzaam kan zijn aan wat ik weet dat ik zou moeten doen, en dan verbaasd zijn als wat Zijn belofte zegt niet wordt vervuld.'

Zorg ervoor dat je LOG