De basis van een overvloedig leven leiden, als je eenmaal een persoonlijke relatie met de Heer hebt, leren leven volgens Gods principes - de routekaart van het leven.

De eerste stap is om gebruik te maken van deze verbazingwekkende en buitensporige belofte van God die in de allereerste Psalm staat. Lees de hele vers, maar let goed op de vetgedrukte gedeelte.

Psalm 1

1 Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;

2 maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
al wat hij onderneemt, gelukt.

Dit Levensprincipe zegt dat als we EENVOUDIG mediteren over Zijn wet, en dat doen omdat we er plezier in hebben, Hij belooft dat we in wat we ook doen voorspoedig zullen zijn!

Maar hoe kan deze principe precies GEMAKKELIJK worden uitgevoerd?

De manier waarop ik het aanpakte in 1991 (het jaar waarin de Heer Gods verlangen om mijn huwelijk te herstellen voor het eerst in mijn hart plaatste) toen ik deze principe ontdekte, was om index kaarten te gaan gebruiken, kaarten van 3x5, en ik schreef elk vers op dat ik wilde lezen om mijn geest te vernieuwen en me geestelijk te sterken. Ik schreef veel verzen op één kaart en bleef ze aanvullen. Ik hield ze altijd bij me en haalde ze tevoorschijn als ik mezelf in angst voelde wegglijden. Ik hoefde nooit te proberen ze uit mijn hoofd te leren, maar al snel merkte ik dat ze mijn ziel 'voedden'. Als ik ze nodig had, zou mijn geest ze vinden en mijn hart zou ze keer op keer zeggen.

Hij [Jezus] antwoordde en zei: "Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN, MAAR VAN ALLE WOORD , DAT UIT DE MOND GODS UITGAAT.'" Matteüs 4:  4

Als je momenteel echter niet in een staat van wanhoop verkeert zoals ik was, is de gemakkelijkste methode om je "doelwit" of "sleutel" verzen naast je bed te leggen. Lees ze als EERST als je wakker wordt, en ook OPNIEUW vlak voordat je 's avonds gaat slapen - met andere woorden - mediteer er dag en nacht op! Je kunt ze ook op je telefoon of computer koppelen aan Biblegateway, zodat je kunt lezen en luisteren - waardoor Zijn Woord en Zijn beloften blijven hangen!

Dit was de wijsheid die de Heer aan mijn tienerzoon gaf toen we dit levensprincipe bespraken. Alle jonge mannen en vrouwen willen gedijen, maar er zijn geen echte garanties die de wereld geeft. Alleen God is trouw en is onze zekerheid! Mijn zoon begon dag en nacht te mediteren terwijl iedereen zijn leven zag bloeien!

GA NU AAN DE SLAG! Schrijf deze sleutelvers Psalm 1 op een steekkaart OF kopieer en plak ze in een e-mail of een ander document. Lees ze op je telefoon of print de verzen uit. Laat de Heer je leiden, wat de volgende Levende Les zal zijn!

Plaats UW Lof of Journal

De WAARHEID ontketenen