Een Wijze Vrouw

Een Wijze Vrouw Bouwt Haar Huis
Door een Dwaas Wie die van Haar Neergehaald heeft Met Haar Eigen Handen

 

Toegewijd

Dit werkboek is opgedragen aan mijn Heer en Redder, Jezus Christus. Dank je wel dat je mij nooit verlaten hebt. Dank je wel dat je zo trouw bent aan je belofte, vooral Romeinen 8:28: “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

Aan mijn eerste dochter, Tyler, toen God mij heeft gezegend met jou, ben ik mijn reis begonnen te zoeken om een goddelijke moeder te worden, met de hoop een waardig voorbeeld te zijn voor jou om te volgen. Ook, voor mijn dochters, Tara en Macy, dat jullie een “vriendelijke en stille geest mogen zoeken, wat kostbaar is in Gods ogen.”  

Aan mijn vier zonen, Dallas, Axel, Easton en Cooper, dat jullie elk de vrouw die je zal trouwen zal koesteren, “Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.” Zoek naar haar zoals je zou zoeken naar een kostbare edelsteen, “haar waarde gaat koralen ver te boven.” Ik weet dat ik van elk van mijn toekomstige dochters zal houden net zo veel als dat ik van elk van jullie hou. 

Hoofdstuk 12 en 15 zijn opgedragen aan mijn moeder, Grace McGovern, die naar de Heer is gegaan om bij Hem te zijn op 10 april 2000. Haar voorbeeld om elk van haar zeven kinderen te koesteren als “een speciale zegening van de Heer” heeft mijn bemoedigd om naar kinderen te verlangen en om de Heer te vertrouwen met mijn vruchtbaarheid. Het was de liefde voor moederschap dat mij heeft geïnspireerd om van mijn kinderen te houden. Mijn moeder had gelijk  – “Liefde faalt nooit”!

Aan de vele vrouwen die door Herstel Bediening zijn gekomen en mij hebben geholpen met de herziening, monteren, en het proeflezen van dit werkboek: mijn moeder, Jo Hurst, Tammy Sutton, Rachel Floyd, Wendy Bryant, Marilyn Danielson en Sarah Buzzard. Dank jullie allemaal!! Jullie waren antwoorden op mijn gebeden.

En natuurlijk aan mijn echtgenoot die terug naar huis is gekomen en een geestelijke leider is geworden in ons huis en bediening. Ik hou elke dag steeds meer van jou.

Introductie

Het boek wat je in je handen vasthoud is niet bedoelt om te lezen en het daarna weer opzij te leggen. Het is mijn hoop en gebed dat het je wijsheid zal geven die je nodig hebt om ooit overspel of een echtscheiding niet meer hoeft te ondergaan.  Voor degene die dit werkboek hebben gekregen door mijn advies in Hoe God Jouw Huwelijk Kan en Wilt Herstellen: Een boek voor Vrouwen van Iemand Die Daar Is Geweest, ik weet zeker dat God je hart ziet op dit moment “en je krachtig ondersteunt.”  

Het is tijd voor alle vrouwen (en mannen) om te realiseren dat alle huwelijken zich bevinden op drijfzand, tenzij ze stevig gegrond zijn op de Rots van Gods Woord.

Als je elk hoofdstuk zal lezen, dan zal je duidelijk zien dat je afhankelijkheid moet zijn van de Heer. De Bijbel is alles wat je nodig hebt om je gedachten te vernieuwen naar Gods manier van denken en je moet andere meningen van de wereld weg doen. Dan is het jou taak om je huis te herbouwen op de Rots door het zijn van een doener van het Woord, niet alleen een hoorder.

Om te herbouwen, moet je goede blauwdrukken hebben. Je blauwdruk moet Zijn Woord zijn, wat je zal vinden op de volgende pagina’s. Daarna, moet je de Hoeksteen vinden waar alles omheen gebouwd zal worden. Onze Hoeksteen is het nemen van Jezus als je Heer, niet alleen je Redder. We zullen dit bespreken in les twee.

Met een vernieuwde gedachten en de blauwdrukken van de Heer, zal je in staat zijn om je huis te herbouwen in plaats van dwaas te bouwen op drijfzand. Degene onder jullie die tussen het puin zitten omdat hun huis is gevallen (door overspel of echtscheiding), hebben echt het voordeel. Je bent gemotiveerd  om  te beginnen  met  het  herbouwen  omdat  je  gewoonweg  nergens  anders  kan wonen. Dit is waar ik was toen ik voor het eerst ben begonnen met schrijven van dit werkboek voor vrouwen. Het was pijnlijk voor mij, maar het was elke traan waard.

Degenen van jullie die wonen in een huis dat alleen een beetje kraakt of misschien verschuift als het weer veranderd zitten comfortabel, maar God probeert je aandacht te krijgen anders zou je deze handleiding niet in je handen vasthouden. Onthoud, Jezus zei wanneer de regen komt, niet als het zou komen. En, Hij is heel duidelijk dat alle huizen die niet zijn gebouwd op de Rots die zullen vallen, en groot zal hun val zijn! Je regen en stormen zullen wellicht komen in de vorm dat jou echtgenoot  ontrouw  zal  zijn,  een  ziekte  of overlijden in je  familie,  of financiële problemen. Niettemin, God is trouw; Hij zal gebruiken waarvan Hij weet dat Hij jouw aandacht zal krijgen.

“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” Filip. 1:6. Ik garandeer je dat we allemaal proeven en beproevingen  zullen  hebben  in  onze  levens;  Daarom  laten  wij  onze  huizen  stevig bouwen op de Rots van Jezus Christus en Zijn Woord!

Inhoudsopgave

 1. Op de Rots
 2. Jou Eerste Liefde
 3. Een Vriendelijke en Stille Geest
 4. Vriendelijkheid op Haar Tong
 5. Winnen Zonder Woorden
 6. Een Twistzieke Vrouw
 7. Kuisheid en Respectvol
 8. Vrouwen, Wees onderdanig
 9. Geschikte Helper
 10. Verschillede Beproevingen
 11. Ik Haat Echtscheidingen
 12. De Vruchten van de Baarmoeder
 13. De Bediening van Verzoening
 14. De Manieren van haar Huishouden
 15. Je Moeders Leringen
 16. Openen de Vensters van de Hemel
 17. Vouwen, die de Jongere Vrouwen Bemoedigen

“Want Mijn Volk Gaat Ten Onder door Gebrek aan Kennis

Hoofdstuk 1 “Op de Rots”

 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet,
 zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden
en stortten zich op dat huis, en het viel niet in,
 want het was op de rots gegrondvest.
Matt. 7:24-25

Is jou huis gebouwd op de rots? Weet je het zeker? Want Gods Woord zegt dat de regen zal komen. Het kan zijn in de vorm van een financiële crisis, de dood van een geliefde, ontrouw, gezondheid problemen of een weggelopen kind. Zal je huwelijk stand houden? Groot is de val van de meeste huwelijken – zal die van jou de volgende zijn? Of, wellicht is het al gevallen. Dames, het is tijd voor ons allemaal om onze huizen stevig te herbouwen op de Rots of Jezus Christus – Zijn Woord.

Wij vrouwen gaan naar meerdere Bijbelstudies en daarna naar een groot aantal seminars. We verzadigen  ons onvermoeibaar met het Woord, en toch zijn onze huizen kapot en brokkelen ze af. De mannen van de meeste van ons zijn zo bezig met hobby’s, sport en hun werk dat ze weinig tot geen tijd besteden aan het bestuderen van Gods woord. Heb je je ooit afgevraagd of je huwelijk zou eindigen in een echtscheiding? Want, Gods Woord zegt, “Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle”. 1 Kor. 10:12.  

De manieren van de wereld, welke de kerken zijn binnengedrongen en hun leringen, zullen ons alleen de garantie geven van de val van onze hoop en plannen voor onze families. Weet je echt wat Gods Woord zegt tegen jou als vrouw, echtgenote en moeder? Heb je God zijn blauwdrukken gelezen en jou huis ernaar gemodelleerd? Hier zijn een paar van de vragen die beantwoord zullen worden door de Bijbel in de volgende lessen:

Is er iets mis met een echtscheiding, in sommige speciale omstandigheden? Waarom eindigt huwelijks therapie meestal in een echtscheiding? Waarom laten velen vrouwen de gedragen en karestieke zien van een ideale vrouw aan hun werkgevers maar niet aan hun echtgenoten? Als je jouw echtgenoot op de eerste plaats zet in je leven, wat zal er dan gebeuren in je huwelijk?

Welk gevaar is er aanwezig wanneer een vrouw al haar eigen noden vervuld en haar man zijn eigen noden vervuld. Moet jou pastor jou geestelijke leider zijn? Waarom zijn beledigingen en kwaad in ons leven gekomen, en hoe relativeert het zich tot Gods Zijn zegeningen? Wanneer je iemand of iets voor de Heer plaatst, wat zal God doen om jou terug te trekken to Hem? Sommige predikers vertellen ons dat ons word geboden om boos te zijn; is dit waar?    

Gezonde leer? Wij Christenen genieten van de boodschappen vanuit de spreekstoel of de Christelijke radio die ons opwekken voor de Heer, maar hoe zit het met de boodschappen die ons leiden tot overtuiging? Ren je weg voor de Waarheid? Een groot deel van de predikers en sprekers tegenwoordig voelen dat ze grote menigten moeten trekken voor financiële redenen. Het blijkt dat als predikers hun gemeente of luisteraars vertellen wat ze willen horen, brengt dat de grootste offeranden op voor hun bedieningen. “ Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” 2 Tim. 4:3-4. Hongerige wolven. Jezus heeft ons gewaarschuwd voor geestelijke leiders die ons zouden proberen te misleiden. “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen…..” Matt. 7:15-16. We kunnen de vele financiële vruchten zien van de vele bedieningen, echter de meeste van hun volgelingen gaan ter onder aan het gebrek van kennis. “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis…” Hosea 4:6. Wanneer je luistert naar de meest bekende Christelijke sprekers, ben je er dan zeker van dat hun informatie gebaseerd is op de Bijbel, of is het gebaseerd op psychologie of ideeën van mensen? Weet je wel wat het verschil is? “ De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen?’ ” luidt het woord des Heren.” Jer. 23:28. Ben jij in staat om koren en stro te onderscheiden?   

Vind wijsheid. “Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft. Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud.” Spr. 3:11-14. Als je een sterke boodschap zou horen met de titel “Onderwerping,” of “De twistzieke vrouw,” of “Win Jouw Echtgenoot ZONDER EEN WOORD,” zou je het enthousiast omarmen of wegrennen voor de overtuiging? 

Zijn doel. Ken je verschil tussen veroordeling en overtuiging? Satan brengt veroordeling naar ons – gedachten die ons hopeloos laten voelen. De Heer overtuigt ons in onze geest om ons de dingen te laten zien wat verandering nodig heeft. Een schuldgevoel is niet slecht. Integendeel, we zouden ons schuldig moeten voelen wanneer we zondigen. Als een persoon geen schuld of spijt voelt voor zijn zonden, waarom zou hij willen bekeren? Zelf de hopeloosheid dat veroordeling brengt kan ten goede worden gebruikt als we ons keren naar God voor hoop. “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” Rom. 8:28. Weet je dat vele keren, dat God tegenslag brengt in ons leven om onze relatie met Hem te versterken? Het was God die de vele beproevingen bracht in het leven van Jonah om gehoorzaamheid te krijgen, en het was de Heer die Saul blind had gemaakt om hem te kunnen veranderen in de goddelijke Paul. Maakt het iets uit waar de tegenslag vandaan komt zolang we maar toelaten dat elk van deze beproevingen ons vormen in meer naar de gelijkenis van de Heer?    

Mijn manieren, mijn gedachten. Wat geschreven is in de volgende lessen zal je misschien vreemd voor komen. Vele van deze waarheden zijn onbekend, als het ooit, gepreekt is vanaf de spreekstoel, over gesproken is op een Christelijke radio of over geschreven is in een Christelijk boek. “Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.” Jes. 55:9. Deze leringen zijn makkelijk te vinden in de Bijbel, maar worden vaak overzien, afgezwakt, of uit hun verband gehaald om tegengestelde mening te rechtvaardigen of zelfs de zonde te rechtvaardigen. “ Alle woord Gods gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.” Spr. 30:5-6.

Een gebroken en verslagen hart. Is jou hart gebroken en verslagen? Het moet om de Waarheid te kunnen ontvangen. “De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.” Ps. 51:17. Dit is de vruchtbare grond waarvan de Heer zegt dat het veel vruchten zal opbrengen. “Gij nu, hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.” Matt. 13:18-23.

Heb het niet gehoord. “Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord.” Matt. 13:16-17. Je zal het nodig hebben een “oor om te horen,” wat betekent luisteren en verlangen om de gehele wijsheid te krijgen wat de Bijbel te bieden heeft.

Mediteren dag en nacht. Je zal het nodig hebben om je gedachten te vernieuwen, om op de zelfde lijn te komen wat God over alles zegt. De meeste steunen op wat bekend is volgens de wereldse standaarden of volgen de zo genoemde “experts” in het veld. Laten we nooit vergeten dat God onze Schepper is. Weet Hij dan niet om te gaan met elke omstandigheid en relatie die Hij heeft gecreëerd? “maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.” Ps. 1:2-3

Uw Woord is de Waarheid. Satan zal proberen je te verleiden om het af te wijzen wat in dit werkboek geschreven staat. Hij zal wellicht proberen om verdeeldheid te veroorzaken door je te laten denken dat je het niet eens bent met de auteur. Allereerst, het doet er niet toe wat deze auteur schrijft of zegt. Wat uitmaakt is wat God zegt, omdat Hij de Auteur en Schepper is van het leven. Ten tweede, we moeten onthouden dat Satan zal proberen om je te ontmoedigen; verdeeldheid is een van zijn favoriete tactieken. Als je niet gelooft wat er geschreven staat in deze lessen, dan heb je drie keuzes: 1) Je kan met iemand praten die je kent die het met je eens zou kunnen zijn. 2) Je kan ook nemen wat je wilt en voorbij de rest gaan zoals bij een buffet. 3) je kan op zoek gaan naar de Waarheid. “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.” John. 17:17. Alsjeblieft kies om te zoeken naar de Waarheid. De Waarheid is niet waar je bang voor hoeft te zijn; in plaats daarvan, zal het je vrij zetten. “ Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.” John. 8:31-32. Nogmaals, als je iets van dit materiaal in twijfel trekt dan vraag ik je dringend om het Woord te onder zoeken om de waarheid te vinden.   

Zoek en gij zult vinden. “Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden.” Lucas 12:31. “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.” Lucas 11:9. Gebruik je concordantie; laat de Heer toe om je te leiden in elke Waarheid. Leer een vers uit je hoofd en blijf het herhalen in je gedachten. Dan op een dag zal het zijn alsof het licht is aangegaan in een donkere kamer; je zal de Waarheid kennen! Het is de moeite waard? Heb je tijd? “ Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.” Ps. 90:12. Als we Hem eerst zoeken dan heeft Hij beloofd dat al het anderen ons gegeven zal worden.

Honger en dorst. Als we gelovigen zijn, als we Christenen zijn, dan is ons doel op aarde om God glorie te geven in alles wat we doen. Is dat niet wat Jezus heeft gedaan met Zijn leven? En als we ons zelfs Christenen noemen, dan moeten we volgers van Christus zijn. Maar zijn we dat? Hoe volgen we Christus? Misschien heb je vele keren hiervoor geprobeerd Christus te volgen, maar je bent gestruikeld en was niet in staat om verder te gaan. Als je je hart kan openen naar God en de Bijbelteksten blijft lezen die zijn te vinden in de volgende lessen, dan zal Zijn Woord ervoor zorgen dat je honger en dorst krijgt naar Hem en Zijn Waarheid. “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” Matt. 5:6. “Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.”Ps. 42:2. Wat een wonderbaarlijke manier om te voelen over de Heer en Zijn Woord!

Zijn Woord. Gods Heilige Bijbel zal het meest belangrijkste Woord zijn op de komende pagina’s; alsjeblieft sla ze niet over. Zijn Woord geneest. “Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.”Ps. 107:20. Zijn Woord is het licht wat de duisternis zal verlichten. “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Ps. 119:105. Zijn Woord is  Waar, “Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.” Ps. 119:160.

Doe het gewoon! Wanneer je Gods Waarheid begint te begrijpen en te accepteren, moet je daarna een doener worden van het Woord. “Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag.” Jacobus 1:23-24. In actie zetten wat je hebt geleerd, of er zal nooit verandering zijn in je leven!

Ijverig voor wat goed is? Laat deze gedachten overheersen in je hoofd: de leringen in dit werkboek zijn geschreven door een ijverige fanatiek. Ik werd dat toen ik met mijn rug tegen de muur stond in mijn leven. Ik was daar terecht gekomen toen ik aan het zinken was en op zoek was naar iets of Iemand om mij te redden. “ Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij!’” Matt. 14:30. Ik was zo geworden toen ik echt een leegte in mijn leven zag wat mijn hart en mijn buik pijn deed omdat ik wanhopig nodig had om die leegte te vullen. Als dit is waar je bent in je leven, dan zal jij, ook, een ijveraar worden. Gehoorzaam ijverigheid – enthousiast!

Ijverige leringen hebben ijverige gehoorzaamheid nodig. “En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?” 1 Pet. 3:13. “Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.” Openb. 3:19. Jezus heeft om dat soort ijverigheid geroepen in Zijn leringen toen Hij wandelde op aarde. “Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.” Matt. 18:8-9. Ik moet zeggen dat dit zeer ijverige instructies zijn van onze Heer.

Kom, volg Mij. “En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En Jezus, rondziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij, die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan!’” Marcus 10:21-23. Zijn wij als die rijke man, niet bereid om Jezus te volgen? Hoeveel keren heeft Hij je geroepen, maar je was bezig met al de dingen van deze wereld dus heb je ervoor gekozen om Hem niet te volgen? Mis het nu niet; Hij roept jouw naam. 

Leg elke last opzij. “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.” Hebr. 12:1. “De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!” Rom. 13:132. “…wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten….” Efez. 4:22. Je moet meteen een verandering maken in jou leven en je zelf toewijden om Jezus Christus te volgen. Wanneer zal de volgende keer zijn dat Hij je roept? Zou dit je laatste kans zijn?  Denk nu eens na over deze ontnuchterende vers: “gij, die niet (eens) weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.” Jacobus 4:14. Laat ieder moment gelden, elke dag, telt.

Lauwheid. Voor degene die zeggen dat ze een gelukkig gezin hebben, dit werkboek zal wellicht te ijverig zijn omdat er niks is dat je motiveert om te veranderen. “ Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.” Openb. 3:15-16. God veracht de lauwe Christenen. Ben je in vuur en vlam voor Hem? Wat moet Hij doen in jou leven om jou te trekken naar Hem toe en Zijn Woord? Ik weet wat het voor mij is geweest!.

Arm van geest. Degene die arm zijn hebben niks; daarom, is het makkelijker voor hun om alles te laten om Hem en Zijn Woord te volgen. “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen.” Lucas 4:18. Ben je geestelijk bankroet? “Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.” Matt. 5:3. Als je financieel bankroet was, dan zou je beslist ijverig voor je man bidden dat hij een baan zou vinden of een betere baan zodat je de rekeningen zou kunnen betalen en je gezin gevoed zou worden, maar hoe zit het met de geestelijke voeding die je dient te delen met je kinderen?

Bouwt zijn huis op drijfzand. Laten we het onder ogen zien, velen van ons hebben hun huizen gebouwd op drijfzand of de waarden van de wereld. We zoeken alles waar onze Heer Jezus Christus voor geleefd en tegen gepreekt heeft! Het is alleen een kwestie van tijd alvorens je huis van kaarten omvalt. We hebben de signalen gezien; We hebben andere Christelijke huwelijken zien vallen. Waarom denk je dat die van jou zal blijven staan? De vrouw die deze handleiding heeft gevonden en wiens huis al is gevallen, “en groot was de val,” die hebben echt de voordeel. Omdat ze nergens hebben om te wonen, ze pakken de stukken puin op en beginnen met de wederopbouw. Ze hebben geen andere keus; God heeft het voor hun gemaakt. “ En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.” Matt. 7:26-27. Begin het herbouwen van je huis, stap voor stap, plank voor plank, op de rots Jezus Christus. Gebruik alleen Zijn Woord als je blauwdrukken. Laat dit werkboek je motiveren  en help de gebieden te belichten die betrekking hebben op de omstandigheden en situaties van jou leven.

Wees niet bang voor hun; denk aan de Heer. “en zeide in tegenwoordigheid van zijn broeders en van het leger van Samaria: Wat doen die machteloze Joden? Zal men hen laten begaan? Zullen zij offeren? Zullen zij vandaag gereed komen? Zullen zij de stenen uit de puinhopen, verbrand als ze zijn, weer tot leven wekken? … Al bouwen zij ook, als er maar een vos tegen hun stenen muur opspringt, doet hij hem afbrokkelen!’” Neh. 4:2-3. Verwacht  spot en bespotting als je begint met het herbouwen van je huis. Lees het hele vierde hoofdstuk van Nehemia voor motivatie en voorbereiding.

Markeer in jou Bijbel de passages die uitleggen wat ze deden om degen die hun probeerde te stoppen te overwinnen. Allereerst begonnen ze te bidden toen anderen hun begonnen te bespotten en God hun leiding gaf samen met een “gedachten om te werken”. Vervolgens, hadden ze een verdediging opgezet, dag en nacht. Ze waren zich ook bewust van hun zwakke kanten en ze hebben extra verdediging opgezet op die posities. (Klinkt een beetje als een oorlog, niet dan? Voor meer van de geestelijke oorlogsvoering dat je dagelijks meemaakt, zie les 5, “Winnen zonder een Woord,” voor “ Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt….” Hosea 4:6.)

De leiders moesten ook vechten tegen de angst van degene die ze aan het leiden waren. Je zal geestelijk sterk moeten zijn om je kinderen te bemoedigen wanneer ze bang beginnen te worden. “ Ik zag toe, en stond op en zeide tot de edelen, de leiders en het overige volk: Vreest toch niet voor hen; denkt aan de grote en geduchte Here en strijdt voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen.” Neh. 4:14. Uiteindelijk, zag de vijand dat het God was die aan de zijde van de Israëlieten vocht. Onze vijand de duivel, of degene die werken voor de duivel, zullen ook de Heer zien als onze “ want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” Efez. 6:12.

Adviseer je met Mijn oog. Ga je door met de volgende lessen met de ijverige toewijding die nodig is? Wij zijn niet in staat om de voor ons zelf de veranderingen te maken. Wij zijn zondaars; onze rechtvaardigheid is niks anders dan vuile vodden. Wanneer we God toelaten om in ons en door ons te werken, dan zal Hij de veranderingen in ons beginnen te maken vanuit ons. “Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome.” Ps. 32:8-9.

Volgens Zijn doel. De Heer komt naar ons toe op precies de juiste tijd dat we nodig hebben. Hij laat toe dat we op onze keer punten komen in onze levens ( door verschillende beproevingen) om te leren afhankelijk te worden van Hem. Het is tijdens de tijdens van nood dat we Hem zoeken, en dan laat Hij ons Hem vinden. Het is alleen tijdens gebrokenheid dat echte levenslange veranderingen worden gemaakt. We kunnen Hem in alle dingen prijzen omdat we de zekerheid hebben “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” Rom. 8:28. We kunnen uit  deze passage opmaken dat ons doel moet zijn in overeenstemming met Zijn doel. Wat is Zijn doel voor ons leven? Vele van ons zijn bekend met Rom. 8:28, maar om echt Zijn doel te begrijpen moeten we verder lezen. “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?” Rom. 8:29-31

Ontkennen jou daden Hem? Hou je echt genoeg van Hem om Hem te gehoorzamen, zelfs als een ijverig persoon. Zijn we meer begaan met ons doel of Zijn doel in elk van de situaties in onze levens? Waar is jou hart? Vele keren wanneer een beproeving komt in onze levens, gehoorzamen wij om ons te troosten of onszelf te beschermen voor wat dan ook wat ons pijn doet. Maar als de beproeving of het lijden door blijft gaan, dan beginnen we te zien voor een permanente verandering. Dan ontwikkelen we een inzicht, wat de reden(en) onthult waarom God de beproeving toestaat. Waarschijnlijk is het voor de redding van ons zelf of voor een geliefde; maar, zeker, de beproeving is voor onze heiliging zodat onze daden ons zullen stoppen Hem te ontkennen. “Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.” Titus 1:16.

Mijn hart van steen. Als we uitkijken naar onze dag van verheerlijking, bemoedigd God ons om specifiek te zijn in onze gebeden. Hij wilt dat we komen op het punt waar we het echt uitschreeuwen naar Hem. Wanneer zal jij op dit punt komen? Zal je uitschreeuwen in een tijd van frustratie of moet je op het punt komen waar je een geliefde verliest door de dood? Misschien is het alleen de dreiging om de geliefde te verliezen die je op het punt brengt. Mogelijk, de vernietiging van jou huwelijk zal je doen laten uitschreeuwen tot God. We moeten ons afvragen, hoe hard is mijn hart? “een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.” Ezech. 36:26. Ben je bereid God te vragen voor deze hart verandering, “wat het ook mag kosten”? De Heer zegt dat als je alleen maar zal vragen, dan zal je ontvangen. “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.” Matt. 7:7.

Verhardt zijn nek. Als we werkelijk Christenen zijn, volgelingen van Christus, dan verlangen we om dichter bij Hem te zijn. Verlang jij naar Hem? Of, omring je jezelf, in plaats daarvan met dingen die dat verlangen verzachten? Zo ja, dan ben je niet een vurige Christen voor God maar een terug gevallen. “De afvallige van hart verzadigt zich met zijn wegen….” Spr. 14:14. Heb je je vulling gehad of moet je gebroken worden? “Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.” Spr. 29:1.

Verbroken en verbrijzeld hart. Je kan je zelf wel vertellen dat je zo veel doe voor de Heer. Je besteed zoveel tijd in de crèche van de kerk of leidt verschillende commissies. Je denkt dat dit een echt offer is en dat het bewijst dat je recht staat voor God. “ Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou… De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.” Ps. 51:16.

Bedroefd tot het punt van berouw. Om vervolgens tot berouw te komen om weg te keren van het lauwe leven dat we hebben, moeten we spijt hebben. “thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.” 2 Kor. 7:9-10.

Het vernietigen van speculaties en alle schansen dingen. Wat Scheid jou van de kennis van God? Wat weerhoud jou ervan om dagelijks Zijn Woord te lezen? Als God niet op de eerste plaats komt in jour leven, wat dan? Jouw familie? Jouw werk? Ambacht? Televisie en Vermaak? Wat houd je zo elke dag bezig dat voorkomt dat je God een moment aandacht geeft? “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is.” 2 Kor. 10:5-6.

Beken je zonden aan elkaar. Degene die hebben toegestaan om overtuigd te worden en klaar zijn om veranderingen in hun levens te brengen. Als je klaar bent, begin bij het vertellen. “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel.” Jacobus 5:16. Als je niet gebroken bent, dan zal je waarschijnlijk deze pagina’s neerleggen nu of ze verder lezen om je zelf te bewijzen dat je een goede Christen ben. Helaas weten we allebei dat het je leven nooit zal veranderen en je hart zal doordringen. Het zal gewoon over je rug lopen als water over de rug van een eend.

Wees niet verbaasd over de vurige beproeving. Deze pagina’s zijn geschreven door iemand die gebroken was. God gebruikt vaak mensen in onze levens om ons te breken. Het zal in eerste instantie vervelend zijn; daarna, escaleert het complete in frustratie. Wenden wij ons op dat moment tot Hem of verharden we op dat moment ons harten en nekken. God probeert ons te veranderen, ons te vormen. “Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.” 1 Petr. 4:12.

Gewoonlijk vinden we de situatie niet leuk of de persoon die de beproeving brengt in onze levens omdat we niet kunnen zien dat God hier achter zit. We worden bitter en boos op de persoon of de omstandigheid die Hij gebruikt. We proberen de relatie te verbreken, alleen maar om er achter te komen dat het ons volgt. Beste gelovige, het is de Heer die ons probeert te draaien, zachtjes in het begin, maar daarna een beetje steviger, (Zie les 10, “Verschillende Beproevingen,” omdat “  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u….” Hosea 4:6.)

Verwijderd geliefde en Vriend. God moet vaak een Vriend of een geliefde verwijderen om Zichzelf als eerst te kunnen plaatsen in onze levens. We zitten wellicht in een koud huwelijk of zijn zelf uit elkaar of gescheiden. Onze kinderen, of onze ouders, zullen wellicht niet meer met ons praten. Mogelijk praten onze broers en zusters ook niet meer met ons. “Vriend en metgezel hebt Gij van mij verwijderd; mijn bekenden zijn een en al duisternis.” Sp. 88:19. “Gij hebt mij in de diepste kuil gelegd, in duistere plaatsen, in diepten. Uw grimmigheid rust zwaar op mij, door al uw baren drukt Gij mij neder. Sela Mijn bekenden hebt Gij van mij verwijderd, Gij hebt mij tot een gruwel voor hen gemaakt; ik ben ingesloten, ik kan niet ontkomen.” Ps. 88:7-9.

*Sela word vaak gevonden in het boek Psalmen om de lezer te vragen na te denken over wat er zojuist is gelezen. Gehoorzaam dit door na te denken over wat er door de Psalmist is geschreven. Lees het nog een keer als het nodig is. Waarom haast je?  

Zij zullen God zien. Hoe kan ik de Heer zien? Allereerst, moet je een wedergeboorte ervaring hebben; dan, zal Hij beginnen met eeuwigdurende reiniging. Als we God wegen niet begrijpen, zullen we ontmoedigd raken en veel twijfels zullen in onze gedachten naar boven komen. “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.” Matt. 5:8. God wilt op de eerste plaats komen in onze levens. (Zie de volgende les, “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt…” Hosea 4:6.) Hij wilt dat onze levens een reflectie is van Jezus Christus. 

Ze waren stralend. Wil je de reflectie zijn van de liefde en straling van de Heer? Op dit moment, mijn zuster in Christus, is je kans; verknal het niet. Draai niet om; doe het nu. Wend je tot Hem en tot Hem alleen. Doe het op dit moment! “ Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.” Ps. 34:6. Heb je je geweten de afgelopen tijd gecheckt? Is het gevallen? “En de Here zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.” Gen. 4:6. Hoe gaat het met jou? Als het niet goed gaat dan zegt God, “ligt de zonde als een belager aan de deur” wellicht heb je de zonde al binnen gelaten.

Bid nu. “Wat het ook mag kosten om mijn hart te verzachten voor deze lessen. Heer doe het…”

Praktische Toepassing

Hoorder van het Woord en geen doener. “Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.” Jacobus 1:23-24.

Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd. Om te kunnen herbouwen op de Rots hebben we het nodig om ons zondigheid te erkennen voor God. Tenzij we begrijpen dat we zondaars zijn kunnen we geen andere stap nemen. Werd je tijdens het lezen van deze les bewust gemaakt van je zonde of heb je excuses gemaakt of anderen de schuld gegeven? Mijn geliefde, als je de wereld probeert na te doen door je zonden te rationaliseren of excuses te maken terwijl op dat moment te wijzen naar de anderen (vooral jou echtgenoot) hun zonden en tekortkomingen dan ga je zeker op weg naar een geestelijke dood. In plaats van naar anderen te kijken die in bepaald gebieden zijn gevallen, moet je jezelf eens goed bekijken.

Als je onder krachtige overtuigingen zit, stop nu alsjeblieft, ga op je knieën en vraag de Heilige Geest om je te laten zien en je te overtuigen van jouw zonden voor God. Vraag Hem om je te openbaren jou beledigingen en wie je hebt beledigd. Begin door dit gebed te bidden:

“Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij.”

“hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U bekeren. Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils, laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen; Here, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.” Ps. 51:1-17.

Beken je zonden. Wanneer we onze zonden hebben bekent voor God, dan moeten we toegeven dat we te kort geschoten zijn en onze fouten  bekennen aan andere. Nogmaals, als uw geweten verschroeid is, zal je je zonden minimaliseren en zal je nooit de overwinning in je leven er over behalen! “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.” Jacobus 5:16.

Zijn Woord genas hun. Het is Gods Woord dat je zal veranderen en ons genezen. “Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.” Ps. 107:20. We moeten beginnen met het vernieuwen van onze gedachten. Door 3x5 kaarten te gebruiken, schrijf op de verzen van deze lessen die je de grootste overtuiging hebben gebracht in jou hart. Daarna, doe dan het zelfde met elk van de volgende lessen. Hou deze kaarten in je tas en neem ze regelmatig eruit als de Heilige Geest je dat vraagt. Als het je niet word ingegeven bid dan dat het wel zal gebeuren.  

Met God. We moeten niet werken vanuit het vlees. We moeten werken met God,” beweeg in Zijn richting en gebruik Zijn Geest om te doen wat we moeten doen. “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” Matt. 19:26. “Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.” Marcus 10:27. “Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.” Lucas 18:27. Elk ander plan zal ons uiteindelijk vermoeien en ervoor zorgen dat we op zullen geven. “Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.” Gal. 6:8. Werken vanuit het vlees zal ons alleen maar een tijdelijke verandering opleveren tegenover een permanente verandering vanbinnen. “……daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het ONTZICHTBARE is eeuwig.” 2 Kor. 4:18.

Een rechtvaardige man valt. Wees ervan bewust dat strompelen en falen zullen komen maar je moet weer opstaan. “want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op….” Spr. 24:16. Iedereen zal vallen, maar wat doen je als je valt, scheidt de rechtvaardigen van de onrechtvaardigen! Alle tien de lessen van dit boek is opgedragen om ons scherp bewust te maken van de beproevingen in het Christelijke leven. Maar voor nu laten we bewust worden dat we wellicht vastgehouden worden door de koorden van onze zonden totdat we het zo erg haten dat we voortdurend tot God zullen uitroepen om voor altijd verlost te worden van deze verleidingen. “Zijn ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken zijner zonde raakt hij vast.” Spr. 5:22. Nogmaals, we moeten samen werken “met God” heel goed wetende dat Hij het beste weet. “Wee hem die met zijn Formeerder twist—een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij?’ ” Jes. 45:9.

Roemen in mijn zwakheden. En tot slot, wanneer we “door Christus” de overwinning hebben gekregen, moeten we onze getuigenissen delen met iedereen die Hij in ons leven brengt. Sommigen vinden het makkelijk om Jezus Christus te delen als hun redder met elk persoon die ze ontmoeten. Als je op die manier vurig bent voor de Heer, prijs God! Anderen hebben gefaald om hun redding verhaal te delen met iemand; het is hun geheim met de Heer. Zonder twijfel, zal God vrouwen in je leven brengen die de deur zullen openen een deur om te delen wat Christus voor je heeft gedaan. “… Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze…” 1 Petr. 3:15. Zal je je mond openen? “Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag.” Ps. 32:1, 3. Laten we onze lippen opnieuw leren om Gods macht over zonde te delen door onszelf te vernederen en te roemen op onze zwakheden. “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.” 2 Kor. 12:9.


Laat de Kracht van Christus in Mij wonen…Amen en Amen!

Persoonlijke toewijding: om te kunnen beginnen met het herbouwen van mijn huis op de Rots. “Gebaseerd op wat ik heb geleerd uit Gods Woord, maak ik de afspraak om te bekennen de lauwheid in Christus en om de goede stappen te nemen om mijn gedachten te vernieuwen. Ik sta toe om de Heer te werken door mij zodat ik de overwinning kan behalen over mijn zondige leven. Ik maak ook de afspraak om God de prijs en de eer te geven die Hij verdient door mijn getuigenissen te delen met anderen.

"Als je klaar bent om je toe te wijden aan God om je cursus te kunnen beëindigen, door HIER TE KLIKKEN ga je akkoord, en ben je klaar om deze eerste stap van je Herstel Reis te documenteren in je "Dagelijks Logboek" formulier. Neem de tijd, ga zitten, en pak je koffie of thee, en stort je hart uit in je Logboek.

Oude vrouwen eveneens....in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken..." (Titus 2:3) je zal de gelegenheid krijgen om te praten tegen de jongere vrouwen die nog steeds vrijgezel zijn en deel uitmaken van jou bediening.