Wij geloven dat Jezus Christus is de Enige en alleen de Zoon van de levende God. Wij geloven dat Jezus Christus geboren is uit de maagd Maria, heeft een zondeloos leven geleid, en is dood gegaan aan het kruis om de prijs te betalen voor onze zonden. Wij geloven dat Hij op de derde dag is opgestaan, verheven naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal op een dag terugkomen voor Zijn bruid.

Wij erkennen en geloven dat de Bijbel het volledige en onfeilbare Woord van God is.

Wij geloven dat er geen andere weg naar God is dan door verlossing: geen werken, goede daden, kerklidmaatschap of gebeden tot iemand anders behalve God zal je naar de hemel brengen en je redden van eeuwig lijden.

Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.” — Prediker 4:9-13

"Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang." — Exodus 17:12

 

Mannelijk en vrouwelijk . God schiep Adam en Eva, mannelijk en vrouwelijk.

Twee worden één vlees . 

God zal Zijn volk geen ziekten opleggen ; het is God die u geneest en ziekte wegneemt .