Sharing is caring!

• Wij geloven dat Jezus Christus is de Enige en alleen de Zoon van de
levende God

• Wij geloven dat Jezus Christus geboren is uit de maagd Maria, heeft een zondeloos leven geleid, en is dood gegaan aan het kruis om de prijs te betalen voor onze zonden.

• Wij geloven dat Hij op de derde dag is opgestaan, verheven naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal op een dag terugkomen voor Zijn bruid.

• Wij geloven dat wij Zijn bruiden zijn, gebaseerd op Jesaja 54:6, 5 “Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Heregeroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd—zegt uw God. “Want uw man is uw Maker, Hereder heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden.”

• Wij erkennen en geloven dat de Bijbel het complete en onfeilbaar Woord van God.

• Wij geloven ook dat er geen andere weg is tot God dan door Jezus Christus: geen werken, geen goede daden, geen lidmaatschap bij een kerk, of gebed voor iemand behalve Jezus kan je naar de hemel brengen en je redden van eeuwig lijden.

Herstel Bediening Internationaal is een non-profit 501(c)(3) organisatie dus je donaties zijn belastingaftrekbaar.