✍???? Geluidsopname

~ Kristine in Nederland is onze Nederlandse vertaler, nadat ze de liefde van haar leven had gevonden, heeft zij het verlangen gekregen om voor Hem te werken in Zijn Koninkrijk, en ze doet een geweldig werk in het zaaien van zaadjes van hoop en waarheid in haar land en taal. Ze hoopt dat ze gauw de vruchten zal zien van Zijn werk in de levens van vele vrouwen.  

Volg #Kristine

Hoe is jouw Herstel Reis begonnen? Wat heeft jou bij RMIEW gebracht?

Voordat ik bij RMI kwam wist ik niet wat een Herstel Reis inhield. Ik wist niet dat mijn God en Zijn Zoon zoveel van mij hielden dat ze niet langer konden aanzien dat ik helemaal zelf mijn huwelijk en gezin aan het kapot maken was. Mijn Herstel Reis is een paar jaar geleden begonnen. Na 18 jaar huwelijk met 4 prachtige kinderen was de hoop bij mijn voormalige man verdwenen. Na de zoveelste agressieve woede uitbarsting van mij. Had hij de hoop niet meer dat ik zou veranderen. En stoppen met de fysieke en emotionele mishandelingen die op het laatst dagelijks plaats vonden. Hem overtuigen dat het beter zou gaan en ik zou veranderen geloofde hij niet meer. En nadat hij had besloten dat het voor hem en de kinderen veiliger was om een echtscheiding aan te vragen. Bleef ik hopeloos en wanhopig achter. Ik wist dat ik hulp nodig had. Want het gedrag dat zich uitte in de opstelling "Niemand kan mij vertellen wat ik wel of niet moet doen" die ik binnen in de familie had laten zien. Paste niet bij de Christelijke gedragingen die ik iedereen buitenhuis liet zien. De ernst dat ik binnenkort een gescheiden alleenstaande moeder zou worden heeft mij doen uitschreeuwen naar God om mij te helpen. Zodat ik mijn huwelijk zou kunnen redden. Ik had het nodig om te weten hoe ik de vrouw uit Spreuken 31 kon worden. Toen ik de lessen begon te volgen en te loggen over de lessen. Werd het mij al snel duidelijk dat ik voor 100% schuld had aan de vernietiging en pijnigen van mijn voormalige man, kinderen, huwelijk en mijzelf. Maar het gaf mij ook weer hoop. Want voor God is niks onmogelijks. Dat is wat ik eerst geloofde in mijn verstand maar gaande weg door het lezen van de lessen. Het leren van de principes en het ontmoeten van gelijkgestemde vrouwen. Ben ik dat ook gaan geloven in mijn hart. Hij houd van mij en wilt van mij een mooie bruid maken. Zodat Hij mij terug kan geven aan mijn voormalige man.

Wat heeft RMI en/of Bemoedigende Vrouwen gedaan en wat heeft het voor jou betekent? 

Door de principes die ik hier geleerd heb, de lessen en het loggen over de lessen, door het lezen van het boek "Hoe God Jouw Huwelijk Kan en Wilt Herstellen" en de online ontmoetingen heb ik de hoop gekregen dat voor God inderdaad niks onmogelijk is. Het lege gevoel die ik al jaren heb en wat ik geprobeerd heb op te vullen met de verwachting dat iemand of iets die zou kunnen oplossen heb ik los kunnen laten. Er is maar Een persoon die mij gelukkig kan maken. En Hij is mijn Geliefde. De vele frustratie en irritatie momenten die voort kwamen uit vragen die maar steeds onbeantwoord bleven. Heeft Hij mij de antwoorden gegeven met alles wat ik tot nu toe geleerd heb bij RMI. Ik heb niet meer de behoefte om mijzelf te verdedigen, te bewijzen en anderen te overtuigen van wat ik denk of voel. Ik weet wie ik ben. En wat voor mij belangrijk is geworden is hoe Hij over mij denkt en van mij vind. Dat geeft mij de rust en vrede waar ik al die jaren op zoek naar was.

Hoe heeft het jou en hoe heeft het jouw leven veranderd sinds dat je geleerd hebt over de beloftes en het toepassen van de principes van RMI? 

Sinds dat ik een actief lid ben geworden bij RMI ben ik makkelijker en sneller meestemmen de persoon geworden met beslissingen die andere nemen, wat betrekking heeft op mij. Ik heb niet meer de behoefte om te vertellen wat ik ervan vind tenzij het van mij gevraagd word. En zelfs dan kan ik steeds vaker mijn mond houden en toestemmen. DE belangrijkste principe die ik heb geleerd is "Winnen zonder Woorden". als ik iets graag wil is mijn Heer de bron waarvan ik het verwacht te krijgen.

Mijn vertrouwen in mijn Heer als mijn Geliefde en Beschermer wordt steeds groter. De angsten voor wat mensen van mijn vinden of over mij denken hebben minder vaak toegang tot mijn hart. Zijn Woord geeft mij de rust die ik nodig heb. Ik weet dat Hij mij nooit zal verlaten en dat wat er ook gebeurt in mijn leven ten goede is voor mij. Al de beloftes en de principes die ik hier heb geleerd hebben mij dichter bij het hart van mijn Geliefde gebracht. En dat is iets wat ik altijd heb verlangt. De leegte die ik voelde is er niet meer. Zijn geest leeft in mij. En door al Zijn beloftes mag ik weten dat Hij mij lief heeft en naar mij verlangt. En dat is een heerlijk gevoel.

Waarom ben je geïnteresseerd om een Bediener te worden? 

Ik heb altijd het verlangen gehad om in dienst te zijn van Zijn koninkrijk. Mensen om mij heen te vertellen over Zijn Zoon Jezus en het evangelie. Het deel uit de Bijbel waarin Jezus zijn discipelen vertelde dat ze de wereld in moesten gaan om te vertellen over alles wat ze Hem hadden zien doen en horen zeggen. Heeft mij altijd aangetrokken. Maar ik wist alleen niet hoe en wanneer dat moment voor mij zou komen om het te doen. Ik heb nooit van mijzelf gevonden dat ik een talent had die Hij effectief kon gebruiken om het evangelie te vertellen. Maar aan bijna het einde van mijn huwelijk crisis kreeg ik het inzicht dat wat ik had meegemaakt, hoe pijnlijk en verdrietig het ook was. Wellicht hetgeen was waarmee ik andere vrouwen kon helpen. Er zijn vele vrouwen zoals mij op zoek naar hoop. En dat wil ik ze geven. Net zoals het mij gegeven is. Maar dan in hun eigen taal. Werken als vertaler heeft mij zoveel dichter gebracht bij het hart van mijn Heer. Het heeft mij zoveel liefde, genegenheid, goedheid en wijsheid gegeven. En dit alles wil ik andere vrouwen niet onthouden. Er is er maar Een die ons echt lief kan hebben. En dat is onze Hemelse Man💕.

Wie is de EERSTE in jou leven? Hoe is dit gebeurd?

Mijn Geliefde, mijn Sweetheart, mijn Lief is eerst in mijn hart. Ik heb nooit geleerd voordat ik trouwde dat Jezus mijn eerste liefde kon zijn door het zijn van mijn Hemelse Man. Toen mijn echtscheiding uitgesproken was heb ik mij een lange tijd een alleenstaande moeder gevoeld. Verlaten door haar man. Maar mijn Heer wist dat ik het verlangen van een man niet los zou kunnen laten. Als ik niks anders daarvoor terug kreeg. En gelukkig hoefde dat ook niet. 5 maanden voordat ik bij RMI ben gekomen. Heeft Hij mij de Bijbeltekst Jesaja 54:5 gegeven "Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God." Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de Here. Op dat moment heb ik in mijn enthousiasme vastgeklampt aan die belofte. En elke dag word ik meer en meer verliefd op Hem.

Ben je op dit moment op “zoek” naar herstel van jouw eigen huwelijk? WAAROM of waarom niet? 

Op dit moment ben ik niet op zoek naar herstel voor mijn eigen huwelijk. De principes en een groot deel van de belofte die mij kunnen leren om een mooie bruid te worden voor mijn Heer heb ik nergens anders geleerd dan hier. En ik heb nog lang niet alle lessen gelezen en er over gelogd om te weten wat mijn Heer van mij verlangt als een goddelijke vrouw voor mijn voormalige man. De pijn en verdriet die de wonden hebben gegeven voordat ik bij RMI kwam wordt met de dag minder en in plaats daarvan voel ik overvloedige vreugde. Ik ben niet meer de twistzieke, rebellerende vrouw die ik was. Maar mijn Heer kan mij met Zijn Woord nog mooier maken.

Welke hulpmiddelen helpen jou het meest? Welke zijn jouw favorieten?

Toen ik door de Heer geleid werd naar RMI ben ik begonnen met het lezen van de lessen en het maken van logs. Na mijn scheiding en ik de beschikking had over mijn eigen inkomen, ben ik begonnen met het geven van tiende. Nadat ik dit begonnen ben werd het voor mij makkelijker om de lessen te lezen, te loggen, werken als vertaler en mijn eigen leven met mijn kinderen te leven.

Maar wat mij het meest helpt tijdens mijn Herstel Reis met Hem is het dagelijks lezen van de Bemoediger en de Toewijding. Het lezen van deze twee hulpmiddelen geven mij elke dag de kracht en de hoop om vooruit te gaan op deze reis.

Wat zou je willen zeggen aan een vrouw die jou BIO leest, om haar te bemoedigen:

Begin misschien met Beste…..

Beste zuster bruid, dat ik de site Hopeatlast.com gevonden heb in het midden van mijn wanhoop, pijn en verdriet ben ik heel blij om. Ik ben mijn Heer voor eeuwig dankbaar dat Hij geantwoord heeft en om gekeken heeft naar mijn ellende. Dat jij hier terecht bent gekomen is geen toeval. Ook naar jou heeft Hij omgekeken. En je gebeden gehoord. En Hij wilt je heel graag in zijn armen sluiten en je overladen met Zijn liefde. Het feit dat je een huwelijkscrisis heb is een gezegende feit. God kan je huwelijk herstellen. Maar het belangrijkste is het herstel van je relatie met Hem. Degene die je echte liefde kan geven en al de andere dingen waar je naar verlangt. Ik wil je aanmoedigen om niet op te geven op herstel van je huwelijk. Maar terwijl je op reis bent met Hem, start met het lezen van de lessen. Erover te loggen zal je leven veranderen. En als tweede, lees Zijn Woord dagelijks. Het zal genezend zijn voor al de wonden die je hebt gekregen. Maar Zijn Woord zal je sterk maken. Al de beloftes die Hij voor je heeft wilt Hij je geven. Hij staat naast je met een uitgestrekte hand. Pak zijn hand en vind de liefde om het overvloedige leven te kunnen krijgen die Hij je beloofd heeft.

LEES meer over #Kristine in haar doorgaand Bemoediging Lof Rapporten om getuigen te zijn van haar reis als het zich ontwikkeld!