Sharing is caring!

ONTDEK Jouw
“Gloednieuwe Nieuwe Naam”
GNN

Jouw Goddelijke Afspraak.

Jouw Leven Is veranderd—Voor Eeuwig!!  

Op de dag dat de Heer je leidde om hoop te vinden hopen wij, dat je eindelijk Liefde hebt ontdekt waardoor je je gloed nieuw begon te voelen! Je hart begon weer te zingen. 

“Zingt de Here een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde”! Jesaja 42:10-16 NBG-51

“Als gij op weg zijt, moge het u leiden; als gij u nederlegt, moge het over u waken, als gij wakker wordt, moge het u toespreken”. Spreuken 6:22

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden”!   2 Korinthiers 5:17 HSV

“Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan”. 2 Korintiërs 5:17 BB

Jouw God-Gecreëerde Identiteit 

God-Gecreëerde Identiteit. “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”. Matt. 5:48 NBG-51

 

“Zij schouwen naar Hem en stralen van VREUGDE, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden” —Psalm 34:6
“Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe” —Spreuken 31:25
“men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen” —Jesaja 62:2

Een Gloed Nieuwe Naam

Beste Bruid

Je leven is al reeds veranderd, niet dan? Eerst vond JE Eindelijk Hoop en toen begon jouw Herstel Reis.  

Waarom een Gloed Nieuwe Naam? 

Het hebben van een Gloed Nieuwe Naam van God zal je toestaan om je verleden los te laten, de twistzieke vrouw om de verheugde vrouw te worden die God heeft gecreëerd.  

Bovendien, het omarmen van deze nieuw GGI God-Gecreëerde Identiteit, die begint met een GNN Gloed Nieuwe Naam van God die je toestaat om discreet te blijven. Het zal de eerste stap zijn in het los laten van je oude leven, een naam om te gebruiken wanneer je een nieuwe email krijgt, en loslaat van je oude social media profielen (gefocust op jezelf) en met je gloed nieuwe naam te beginnen te focussen op anderen. Door uit te reiken of te “minister” aan anderen gewonde vrouwen, terwijl je ook volledig transparant blijft, betekent dat je vooruit beweegt naar het nieuw leven dat Hij heeft gecreëerd voor jou, nu, niet wachtend totdat je bent herstel.   

Of je nou je hart uitstort in jouw logs, of in een lof rapport—of later wanneer God je roept om je eigen Bediening te starten! We bemoedigen elke en iedere vrouw die hier komt en Eindelijk hoop vind om hun verleden los te laten en hun nieuwe leven te omarmen, hun gegeven God-Gecreëerde Identiteit net zoals elk van onze dienaars die hun GNN hebben gebruikt—om te minister tot jou—waardoor ze volledige transparantie en discretie hebben gekregen.  

Voordat je het concept van “dienen” schuwt, is het belangrijk om de definitie van een “minister” te begrijpen, wat een WERKWOORD of een ACTIE is die simpelweg betekent: van plan zijn om te verzorgen, zorgen voor, letten op, er zijn, erop toezien, helpen, assisteren. Waarschijnlijk heb je al “gediend” of gezorgd voor jouw familie en vrienden of collega’s. nu kan je dat doen zonder de zonden of details bloot te stellen die beter zijn om niet vertelt te worden.    

Ook, de reden dat Hij elk van ons leidde door de dal van diepe duisternis, wat het begin was van onze Herstel Reis, en waarom Hij deze crisis in ons leven toe liet, was zodat wij dienstbaar kunnen zijn (helpen en zorgen voor) en uit te reiken naar andere gewonde vrouwen—hun hoop geven—Eindelijk Hoop

Dus, net zoals onze dienaars, heb ook jij om discreet te blijven te beginnen met het gebruiken van Zijn GNN om jou familie en anderen te beschermen die onderdeel zijn van je getuigenissen. Hoe weet wat het is, wat is het proces?

“Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God”. Jesaja 54:5-6

Allereerst moet je begrijpen dat Hij je heeft geroepen om je verdriet te verwijderen, daarna met jouw nieuwe Man, jij als Zijn bruid, samen, jullie allebei (jouw HM en jij) kunnen samen andere vrouwen bedienen, die net zoals jezelf, verlaten zijn en rouwen zonder hoop. 

Ken je dat deel wat God doet wanneer Hij je gaat veranderen is Hij geeft jou een Nieuwe Naam?

Heel vaak vrouwen die getransformeerd zijn beginnen zicht iets nieuws te noemen zonder er bij na te denken Spreuken 16:9 “Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang”. “Mensen doen hun best om plannen te maken voor hun leven maar de Eeuwige leid hun stappen. 

Een van onze favoriete voorbeelden is de vrouw die een danser was in een mannen club, zij had de plannen om een abortus te doen (voor een late zwangerschap) maar daarna een minister van RMI ontmoette. In plaats daarvan werd ze gered en meteen daarna noemde iemand haar “Frankie” toen ze hun corrigeerde door te zeggen, “ik ga door het leven als Frances”. Het was haar gegeven naam wat de Heer haar heeft gegeven omdat ze niet langer rebelleerde.  

We weten dat onze HM word genoemd bij veel namen, “Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden”. Jesaja 54:5 Zes namen in deze ene vers. 

We weten ook dat Hij je heeft geroepen, “Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd– zegt uw God”- Jesaja 54:6 

“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping”. Marcus 16:15 NBG-51

“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen”. Marcus 16:15 HSV

Wat God zegt over Jouw GNN

“men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen; gij zult een sierlijke kroon in de hand des Heren zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God. Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij 

“maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de Here heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen. 5Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden”. Jesaja 62

Denk aan Sarai, Abrahams vrouw en de moeder van Isaac? Sarai betekent simpelweg “prinses” maar dan op de afgesproken tijd heeft God haar de naam Sarah wat betekent “Mijn prinses” en heeft haar gezegend in Genesis 17:15 

Net zoals Abram, wat betekent vader werd veranderd in Abraham toen het werd geopenbaard dat hij de vader van de Hebreeuwse natie zou worden. Genesis 17:5 God heeft zijn nieuwe naam verklaard: “Abraham”-“ een vader van vele natiën. 

Dit betekent dat als je gegeven naam Marah , Mara, Maura, Moira is welke is gevonden in het boek van Exodus en “bitter” betekent—de nieuwe naam dat Hij je zal geven kan wellicht Dulcie zijn wat betekent heerlijk of Deborah wat betekent heerlijk en ijverig. 

Als je gegeven naam een bemoedigende betekenis heeft, de nieuwe naam die Hij je zal geven kan simpelweg een andere naam worden met de zelfde betekenis—we zullen Hem simpelweg vertrouwen om ons te LEIDEN, niet leunend maar erkennen dat Hij tot ons spreekt wat er voor je komt—en wat we met jou delen in een TERUGKOPPELING van je ingestuurde GNN formulier.

“De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; HIJ VOERT MIJ aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel’. Psalm 23:1-3

“Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken”. Spreuken 3:5-6

“zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop”, wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan”. Jesaja 30:21

“Zo zegt de Here, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen….” Jesaja 45:11

 

ONDEK JOUW “Gloed Nieuwe Naam” GNN

  • Stap 1:  Jouw GNN of “Gloed Nieuwe Naam” is de eerste stap naar jouw nieuwe Gloed Nieuwe of GGI “God-Gecreëerde Identiteit”. 
  • Vraag Hem om je te leiden tot welke VOORNAAM Hij voor je gekozen heeft voor jou “Hij heeft mij geleid” van verschillende: 
  • Stap 2: Achternaam of LAATSTE naam voor jouw GMAIL account.
  • Om een Achternaam te vinden, zoek naar een naam van een FAVORIETE Bijbelvers op deze Voornaam website.