Sharing is caring!

Wordt een Evangelist • Wordt een Dienaar • Wordt een Gebed Strijder • Wordt een Bruggen Bouwer

“En wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt.” Esther 4:14

Wij zijn zo opgewonden om je welkom te heten als NIEUWE Evangelist! Dit is een van de meest BELANGRIJKE facetten van het zijn van een van Zijn Volgers!!

“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.” Marcus 16:15

“En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, MAAKT al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” Mattheus 28:18-19

“Toen Hij nu langs de zee van Galilea ging, zag Hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in zee werpen; want zij waren vissers. 19En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. 20Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem.” Mattheus 4:18-20 NBG-51

Vanaf dat je de Heer hebt beantwoord, willen we je helpen om te weten waar Hij je naartoe zend!

Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: “Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, Zend mij!“ Jesaja 6:8 

#1 het is tijd om te GAAN, om het GOEDE NIEUWS te delen

Online Evangeliseren! Start jouw eigen SMM “Social Media Bediening!”

Nooit eerder is het mogelijk geweest om te GAAN naar alle natiën terwijl je simpelweg zit achter je laptop en op zoek gaat naar vrouwen die het uithuilen voor hulp in hun huwelijken. Waar je makkelijk deze vrouwen zal kunnen vinden is op Social Media door je eigen Social Media Bediening op te bouwen!!

Getuigenis

“ik moest weten of God wel of niet mijn huwelijk zou gaan herstellen. Ik twijfelde of Hij het zou doen omdat ik iedereen hoorde zeggen “misschien is God een betere man voor je aan het voorbereiden dus mijn emoties en gedachten waren verdeeld. Moest ik bidden voor herstel van mijn huwelijk of bidden voor een nieuwe echtgenoot die beter bij mij paste? In het midden van mijn wanhoop, bad ik tot God en heb het gevraagd. Ik heb Hem gesmeekt om mij te laten zien omdat ik het herstel van mijn huwelijk wilde, maar ik had het nodig om te weten of God dit ook wilde. 

Tegen die tijd was mijn man al twee maanden weg en de pijn was ondragelijk. Het was op dat moment, in beantwoording van mijn gebeden dat ik RMI ontdekte. Een vriendelijke vrouw van een andere staat, die ik niet eens kende zag mijn gebed verzoek en stuurde mij een bericht met de Hopeatlast.com link en hoofdstuk 1 van het boek: “Hoe God jou huwelijk kan en wilt herstellen”!  Ik kon het niet geloven toen ik de boodschap las, God had mij geantwoord, Hallelujah! Hij heeft mij gehoord toen ik had gebeden en Hij bevestigde wat Hij voor mij wilde. Hij wilde mijn huwelijk herstellen: Hij was heel duidelijk! 

Op een woensdag nacht…. Mijn AM stuurt mij een bericht met de vraag of hij naar huis kon komen. Ik heb hem meteen terug bericht, “Ja, natuurlijk.” Het was God die mijn AM naar huis had gebracht en niet ik!

Wat is precies een evangelist? 

De meeste van ons zijn bekend met een pastoor of een prediker, maar een evangelist is simpelweg een persoon die God door iets moeilijks heeft laten gaan om hun reis te kunnen delen om te bemoedigen (of bemoediging te geven) aan andere die door zo iets gelijks gaan, te kunnen helpen. Evangelisten die in staat zijn om een vuur van hoop aan te steken—om anderen te helpen die in een vergelijkbare vallei, een vergelijkbare crisis, die een vergelijkbaar gevoel van wanhoop en hopeloosheid hebben —hen laten weten dat het vasthouden van Zijn hand de manier is om te ontsnappen of tenminste erdoorheen te gaan naar de andere kant.

“Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.” 1 Korintiërs 10:13 

Het betekent NIET dat alleen nadat je een HERSTEL Huwelijk Getuigenis heb maar NU omdat over hoe je hoop hebt gevonden, vrede heb gevonden dat boven alle verstand gaat, en als de verschillende manieren dat je bent getransformeerd door Zijn liefde en Zijn waarheid!!

Hoe kan je mij helpen om een Evangelist te worden—vrouwen helpen die het uitschreeuwen
om hoop in de zelfde of soort vergelijkbare situatie Hij mij heeft geholpen om doorheen te komen?
 

Wordt Gemotiveerd, Blijf Geinspireerd

Vrouwen net als jij reiken uit en reageren op het verdriet dat Hij hoort. Ze zijn simpelweg hun eigen Social Media Bediening gestart door lof rapporten te delen en hoe de Heer hun gebruikt, hun leiden, uitreikend naar de vrouwen die wanhopig zijn op hoop.

Sluit je aan bij een van onze velen Bemoediging Vrouwen Ontmoeting Bijeenkomsten!

Heel gauw zal je klaar zijn om te vertakken en je eigen te beginnen!!

Wanneer je dat hebt gedaan wees er zeker van dat je je eigen verhaal deelt — andere vrouwen inspireren die kunnen “Gaan in de gehele wereld om het Goede Nieuws te delen met iedereen.” (Marcus 16:15)  omdat dat het laatste ding was wat Hij van ons heeft gevraagd om te doen om voor Hem door te gaan.  

Neem je EERSTE stap voor jou eigen Bediening door een Bruggen Bouwer te worden.

Klik hier om meer te leren over Jouw Gloed Nieuwe Naam en je Bediening Naam

Wat is jou passie? Laat ons jou helpen—te ontdekken jou “Gloed Nieuwe Naam” EN “Eigen Bediening”.  

Als je alleen op zoek bent om je GNN te ontdekken dat vul dit korte formulier in.

Wees er zeker van dat je eerst hebt geïnvesteerd in jou bediening door door onze cursussen te gaan en te loggen—zo zal je erachter komen als Hij jou heeft geroepen en welke richting Hij je op leidt. 

Ontdek jou “Gloed Nieuwe Naam” EN “Je eigen Bediening” 

Alsjeblieft Wees Voorzichtig

Allereerst, er zijn vrouwen die heel boos zijn en wellicht nog niet klaar zijn om geholpen te worden. Je wilt zoeken naar vrouwen die gebroken zijn, wanhopig en geïnteresseerd in hulp—niet een rebbelerende vrouw die nog steeds verbaal braaksel blaast en hun echtgenoten te schande maken.

*Echter als dit was hoe jij voorheen was toen je RMIEW vond en je ervaart dat dit het is waarvoor Hij je geroepen heeft om te bedienen, dan volg Zijn leiding. 

Niettemin, er zullen vele vrouwen zijn, voornamelijk twistende vrouwen, die wellicht terug zullen schrijven omdat ze meer willen weten, als dat zo is, dan stuur ze simpelweg naar HopeAtlast.com en laat ze weten dat ze een Huwelijk Evaluatie Formulier kunnen invullen en al de benodigde hulpmiddelen GRATIS kunnen krijgen.

Niettemin, willen wij dat je voorzichtig bent en uitkijkt—als je word getrokken in een discussie, dan geef je ze wellicht niet wat ze “willen” horen en vaak word het dan een vorm van begeleiding waar ze daardoor nooit de Machtige Begeleider zullen ontmoeten. 

Bovendien, willen we dat je voorzichtig bent en uitkijkt—wordt niet getrokken in een discussie, je zal ze wellicht niet geven wat ze “willen” horen en vaak word het dan een vorm van begeleiding waar ze daardoor nooit de Machtige Begeleider zullen ontmoeten. 

“maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.” 1 Petrus 3:1-4

“ Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs….” Spreuken 17:28

Wees Voorbereid om een Antwoord te Geven

“Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden.” 1 Petrus 3:15

Door simpelweg vrouwen te introduceren met Zijn waarheid, Zijn liefde en Zijn antwoorden zullen zij Hem ontmoeten en Zijn liefde ervaren—dus alsjeblieft zeg weinig, soms voorhand al voorbereid, iets zoals dit:

HuwelijksHulpOnline.com is waar ik hoop heb gevonden voor mijn huwelijk…..ik heb hoop en vrede gevonden en zoveel bemoedigende getuigenissen van hopeloze huwelijken gelezen die herstel zijn na overspel en verraad. Geef niet op en laat het je niet vernietigen! ~Jou GNN “Gloed Nieuwe Naam” 

  • Als je geen GNN “Gloed Nieuwe Naam” heb alsjeblieft KLIK HIER om de GNN “Gloed Nieuwe Naam” die Hij voor je heeft te ontdekken wat je zal willen gebruiken wanneer je een Lof Rapporten instuurt en Hoop Zaait Online.  

En, wanneer iemand naar meer vraag, simpelweg kopieer en plak misschien zoals als dit: 

Ik ben zo blij dat je het vraag, op HopeAtlast,com bieden ze GRATIS Huwelijk Evaluatie aan dat je zal helpen om je vragen te beantwoorden en zal je ook gratis eBoeken geven en video’s om naar te kijken…..als je wilt kan ik je Hoofdstuk 1 sturen van het boek dat je zoveel hoop zal geven! ~Jouw GNN

Helaas veel vrouwen die het Huwelijk Evaluatie invullen willen alleen hun boosheid ventileren of praten over hun problemen maar nooit iets ontdekken dat hun echt helpt. Dus nogmaals wees er zeker van om ze te sturen naar HopeAtlast.com zodat ze een Huwelijk Evaluatie Vragenlijst kunnen invullen om de GRATIS hulpmiddelen te kunnen geven (simpelweg kopieer en plak de bovenstaande uitspraak hierboven).  

* En als je een geplaatst bericht leest van een man, beide websites (HuwelijkHulpOnline.com en HopeAtlast.com) hebben ook voor mannen hulp.

** Wanneer je wel een geplaatst bericht leest van een man wees extra voorzichtig dat je NIET je naam plaatst en dat de site niet je email adres heeft. “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” 1 Petrus 5:8. 

Waarom een GNN “Gloed Nieuwe Naam”? 

Het gebruiken van jouw GNN geven je de gelegenheid om je concentratie van jou zelf te halen en te draaien naar anderen. Dus, als een Evangelist, heb je ver genoeg gereisd tijdens je Herstel Reis naar het punt dat je geestelijk bent genezen, voldoende genezen en nu je doel en roeping op jou leven is om andere vrouwen te helpen, in plaats van jezelf.

Weg zijn de dagen toen je opschepte of jaloers was of praatte over onzin dingen, in plaats daarvan een GNN zal je helpen om Gebeden te plaatsen en je helpen om andere vrouwen te bedienen. Echter, moet dit discreet gebeuren, door het gebruiken van een GNN, als een nieuwe wijze vrouw!

Net zoals God Sarai veranderde in Sarah, Abram in Abraham, Simon in Petrus, zal ook jij een nieuwe naam gegeven worden dat je zal toestaan om transparant en echt te zijn, zonder schaamte te brengen aan je familie of aandacht op je zelf te geven.

Jouw Eigen Bediening

Zou het vinden van een naam jou helpen om je bediening te starten? Vaak zegt Erin, Hij heeft mij geholpen met het geven van een naam van een boek, niet alleen voor haarzelf, maar zoals ze deed voor Michele, zoals de Armoede Mentaliteit of Bergen Verzetten. Zelfs Hoe God Jouw Huwelijk Kan en Wilt Herstellen wat ze zou zeggen wanneer ze vrouwen zou ontmoeten—is haar lang voordat Hij haar huwelijk herstelde gegeven!

Het zou slecht een enkel woord kunnen zijn gebaseerd op een speciale bijbel vers, net zoals onze eerste missies, Caritas Radiantes. De naam vertaald naar “Radiant Little Faces” gebaseerd op Psalm 34:5-6, “Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.”

Nogmaals, Lees Meer over en ontdek jou GNN en
JOUW unique bediening voor vrouwen

Ben Je Al Gestart met het Helpen van Vrouwen?

Als je lof rapporten hebt ingestuurd, lofprijzing wanneer je een hindernis hebt overwonnen (zelfs hindernissen die nog niet opgenomen zijn in de lijst, of jou herstel huwelijk getuigenis en het is gebruikt in onze Bemoedigende blog, dan kan je jou unique tag delen dat vrouwen toestaat om jou getuigenis te horen!

“zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen.” Filippenzen 2:3-4 NBG-51

“Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf.” Filippenzen 2:3-4 BB 

“Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.” Filippenzen 2:3-4 HSV 

Vragen en Antwoorden

Als je iemand tegenkomt die probeert om te argumenteren of iets wilt betwisten, onthoud blijf stil.

“Als er geen hout is, dooft het vuur; waar geen lasteraar is, komt de twist tot rust.” Spreuken 26:20 

“En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af.” Mattheus 10:14

Zeg simpelweg niks loop gewoon weg net zoals Jezus heeft uitgelegd in Mattheus 10:14

“want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Mattheus 11:30

“Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, (ja) verderf brengt aan wie ernaar horen.” 2 Timotheus 2:14