Sharing is caring!

Wordt een Evangelist Wordt een Minister Wordt een Gebed Strijder Wordt een Bruggen Bouwer 

Esther 4:14—
en wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt.

Wij zijn zo enthousiast om je uit te kunnen nodigen om een lid te worden van onze Gebed Team,  wat een van ons belangrijkste positie is in onze ministrie!!  

Jacobus 5:13-15
“Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lof zingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden”.

Mattheus 18:19-20
“Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden”.

HSV—
“Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is”.

Een GEBED PARTNER NODIG?

WORDT EEN GEBED STRIJDER!!

Wij zijn constant op zoek naar vrouwen die zich geroepen voelen om te bidden voor de gewonden vrouwen. Ons Gebed Team komt eens per weer of dagelijks bij elkaar om te bidden voor vrouwen die een gebed punt hebben ingezonden. 

Het is simpelweg inloggen (op een pagina waarin we je zullen voorzien) lezen van het gebed verzoek dat zojuist binnen is gekomen, simpelweg (akkoord gaan in gebed Mattheus 18:19) met wat ze zegt (in haar gebed verzoek), en dat iedere vrouw haar Hemelse Man zal vinden door Zijn bruid te worden, ervaren van Zijn liefde en leren te vertrouwen op Hem ALLEEN!  

Sluit je aan bij ons Internationale Gebed Team

Jacobus 5:16 “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend word”.
2 Timotheus 1:3-4 “Ik breng dank aan God, die ik, evenals mijn voorouders, met een rein geweten dien, dat ik u onophoudelijk mag gedenken in mijn gebeden, nacht en dag; 4immers, als ik denk aan uw tranen, verlang ik u te zien om met blijdschap vervuld te worden”. 

Efeze 3:20 NBG-51 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen—oneindig veel verder dan onze hoogste gebeden, verlangens, gedachten of hoop”. De HSV, “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken”! 

Deze versen leggen uit waarom wij je vragen om te overwegen om een gebed strijder te worden voor de gewonden vrouwen en hun families.

Bemoedigende vrouwen en Herstel Samenkomsten kunnen niks doen zonder Gods kracht. Maar wanneer je de noden van de verloren en gebroken zielen opzend naar de Vader in de hemel, starten wonderen te gebeuren. Families worden herenigd en gebroken harten beginnen te genezen nadat ze persoonlijk Zijn liefde hebben ervaren. En twistzieke vrouwen worden gepassioneerd “vriendelijk en stille” geesten—veel zoals je persoonlijk heb ervaren. 

Hoe kan ik een onderdeel worden van het Bemoedigende Vrouwen Gebed Team en bidden voor vrouwen die het uit schreeuwen om hulp? 

Als je een hart hebt en een passie om voor andere te bidden, dan is deze unique kans perfect omdat jij het echt begrijpt en daarom heb je compassie voor degene die vele huwelijken crisissen ervaren die voorbij komen.   Bovendien ken je de verzen die niet ledig terug komen en bid je volgend Gods Woord. 

Wat ook perfect is is dat je ze niet zal zien, nog zullen zij jou zien. En als je je eenmaal hebt aangemeld, begin je onmiddelijk te bidden – je krijgt toegang tot de gebed verzoeken die binnen komen. We vragen je om ten minste 2 keer per week te komen bidden maar — geef dit aan jou Heer—vraag Hem om binnen te komen EN heo Hij wilt dat je moet bidden. 

“Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen”. Galaten 6:2
Maak nu het Verschil Nu Dat zoveel vrouwen en hun families wanhopig jouw liefde nodig hebben en weten dat er iemand is die voor ze bid. Of je je nu inschrijft om te bidden met ons voor een paar maanden, voor een seizoen of je maakt er een levenslange toewijding van—je zal nooit spijt krijgen van je besluit.   

Hersteld Huwelijk GETUIGENIS

“ik moest weten of God mijn huwelijk zou herstellen. Ik twijfelde of Hij het zou doen omdat ik van iedereen hoorde “wellicht was God een betere man voor mij aan het voorbereiden” dus emoties en gedachten werden verdeeld. Zou ik bidden voor het herstel van mijn huwelijk of bidden voor een nieuwe man die beter bij mij paste? In het midden van mijn wanhoop, heb ik gebeden tot God en heb het gevraagd. Ik smeekte  Hem mij te laten zien omdat ik het herstel wilde van mijn huwelijk maar ik had het nodig om te weten of God dat ook wilde.  

Tegen die tijd, was mijn man reeds weg voor 2 maanden en de pijn was verschrikkelijk. Het was op dat moment, in een antwoordt op gebed, dat ik RMI ontdekte. Een vriendelijke vrouw  van een andere staat, die ik helemaal niet kende zag mijn gebed verzoek en stuurde mij een bericht met de Hopeatlast.com link en hoofdstuk 1 van het boek “Hoe God Uw Huwelijk Kan en Wilt Herstellen”! Ik kon het niet geloven toen ik dat bericht las, God had mij geantwoord. Hallelujah! Hij hoorde mij wel als ik bad en Hij bevestigde wat Hij van mij wilde. Hij wilde mijn huwelijk herstellen: Hij was erg duidelijk!

Op een woensdag avond…. mijn AM stuurde mij een bericht met de vraag of hij thuis kon komen. Ik berichte meteen terug, “Ja, natuurlijk”. Het was God die mijn AM naar huis had gebracht en  niet ik! 

Schrijf je nu in voor onze Bemoedigende Vrouwen Gebed Team en start met kijken hoe Hij je zal gebruiken om de wereld te veranderen, een gebed per keer!

 

 

 

Neem de EERSTE stap naar jouw eigen Ministrie door te Worden een Bruggen Bouwer.